logo

Průběh našich rekonstrukcí

Níže je podrobně popsán postup, jak připravujeme a provádíme rekonstrukce bytů od poptání až po předání hotového díla

 

Poptání rekonstrukce

 1. Ještě před samotným poptáním rekonstrukce jsme zákazníkovi schopní po vyplnění tohoto formuláře sdělit obratem reálnou orientační cenu
 2. Vzhledem k tomu, že náš web denně navštíví zhruba 2000 lidí a spousta z nich požaduje podrobný rozpočet pouze pro orientaci, aniž by následně zvažovali provés rekonstrukci od nás, jsme nuceni filtrovat potencionální zákazníky na vážné zájemce zaplacením vratné kauce za obhlídku, konzultaci a následné vypracování podrobného rozpočtu. Tato kauce se pohybuje v závislosti na počtu popávek a ročnímu období v rozmezí od dvou do pěti ticíc. Od zavedení této kauce se můžeme věnovat našim zákazníkům mnohem více 
 3. Kauce je následně vrácena, pokud zakázku relizuje naše stavební firma CENÍKY ŘEMESEL s.r.o., která je součastně i vlastníkem a budovatelem tohoto portálu
 4. Vypracování podrobného rozpočtu s osobní obhlídkou a konzultací oproti vratné kauci u nás poptáte vyplněním tohoto formuláře
 5. Po vyplnění formuláře zákazníkovi emailem zašleme oznámení o kauci a její aktuální výši společně s veškerými informacemi, a to hlavně pro zákazníky, kteří tento formulář vyplní bez předchozího informování o našich postupech
 6. Pokud navrženou kauci zákazník odsouhlasí, zašleme mu obratem fakturu na tuto kauci
 7. Po zaplacení kauce zákazníka telefonicky kontaktuje rozpočtář ohledně dohody termínu osobní obhlídky. Obhlídka se zpravidla koná nejdéle do pěti pracovních dnů od připsání kauce na náš účet
 8. Následně po obhlídce rozpočtář vypracuje a zašle zákazníkovi podrobný rozpočet do tří pracovních dnů
 9. Společně s podrobným rozpočtem zašle také soubor "otevřený rozpočet", kde jsou znázorněné veškeré aktuální položky z našeho vlastního rozpočtového programu. Tento přehled veškerých cen pomáhá v případě potřebných, či vyžádaných víceprací, protože se nemusí na běžné práce provádět dílčí rozpočty (cenové nabídky) a navíc je cena od začátku transparentní  
 10. Po případném odsouhlasení podrobného rozpočtu jsme schopni zahájit rekonstrukci bytu do deseti pracovních dnů
 11. Rekonstrukce bytu následně trvá nejčastěji okolo 10 týdnů v závislosti na náročnosti a objemu mokrých procesů. Panelové byty, kde se nenahazují omítky a nebetonují podlahy, tak trvají kratší dobu, než byty zděné, kde se často tyto několika centimetrové omíky nahazují, nebo se betonují nové podlahy, vylévá anhydrit, atd.

 

Příprava zakázky

 • Po odsouhlasení rozpočtu vypracujeme harmonogram prací
 • Tento harmonogram prací importujeme i do rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo
 • Smlouvu o dílo připravíme dle předem zveřejněného vzoru
 • Dále připravíme protokoly o převzetí stavby a předání stavby
 • Připravíme také vývěsku na společnou chodbu, kde je kromě základních informací i kontakt přímo na stavbyvedoucího
 • Na každou zakázku vygenerujeme dvě sdílená online fotoalba. Do prvního fotoalba řemeslníci každý den povinně nahrávají fotky svých provedených prací. Do druhého fotoalba vkládá stavbyvedoucí ihned po předání jednotlivé předávací protokoly našich řemeslníků a jednatelka firmy do tohoto alba průběžně vkládá faktury pohyblivých materiálů
 • Ještě před samotným zahájením rekonstrukce je nezbytné mít vypracovaný okótovaný půdorys požadovaného stavu včetně zakreslené a okótované elektroinstalace a sanitárního zařízení. Tuto dokumentaci je případně schopný do čtrnácti dnů připravit náš architekt. Na tyto architektonické práce máme také nastavené přijatelné pevné ceny 
 • Samotné "pohyblivé materiály" jako například obklady, dlažby, sanita, podlahy, dveře, atd., jsou v podrobném rozpočtu označené oranžově s popisem "průměrná orientační cena". Tyto materiálly má za povinnost vybrat zákazník ideálně do tří týdnů od podpisu smlouvy o dílo. Na tyto materiály máme přehlednou sdílenou online tabulku, kam má kromě zákazníka a nákupčího přístup i stavbyvedoucí     

 

Podpis smlouvy o dílo a převzetí staveniště

 • Podpis smlouvy o dílo se koná vždy přímo na stavbě, kde se sejde celý náš tým (obchodní zástupce-rozpočtář, stavbyvedoucí, technický dozor, jednatelka a nákupčí materiálů)
 • Obchodní zástupce-rozpočtář pak všem zůčastněným zrekapituluje dosavadní sjednané práce v rozpočtu a ostatní známé informace o stavbě
 • Se smlouvou o dílo se zároveň podepíše předávací protokol o převzetí staveniště. Do tohoto protokolu se zapisuje i počet předaných klíčů, čidel, atd.
 • Pro běžnou rekonstrukci potřebujeme od zákazníka alespoň 4 sady klíčů
 • Na této schůzce se také domluví pevný den a hodina všech kontrolních dnů, které se následně konají pravidelně každý týden 

 

Realizace zakázky 

 • Veškeré práce probíhají přesně dle harmonogramu. Snažíme se dodržet harmonogram i v případě vyžádaných víceprací, protože většinu řemeslníků sjednáváme na začátku zakázky. Pokud se posune harmonogram třeba jen o týden, znamená to pro nás zpravidla nepříjemné přeobsazování řemeslníků, protože v posunutém termínu mají sjednaní řemeslníci často již nasmlouvané jiné práce. V případě požadavku na zvětšení objemu prací, nebo pokud řemeslníci nestíhají provádět sjednané práce, umíme z naší databáze obratem doplnit posily
 • Celou rekonstrukci koordinuje každý den náš stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí zadává práci řemeslníkům, plánuje a objednává u nákupčího stavební materiál a kontejnery, kontroluje úklid na stavbě a ve společných prostorech, přebírá od řemeslníků dokončené práce a kontroluje množství těchto prací, vede kontrolní dny a provádí z nich zápisy
 • Každý týden se koná kontrolní den, kterého se účastní mimo stavbyvedoucího i náš technický dozor s autorizací, který hlídá aby veškeré práce byly prováděny dle technologických postupů. Technický dozor máme na každé zakázce a smluvně odpovídá za pravidelnou týdenní kontrolu stavebních postupů a kvality práce
 • Na kontrolním dnu se kromě kontroly aktuálně provedených prací upřesňují postupy následných prací, domlouvají se případné změny, nebo se sjednávají případné vícepráce, či méněpráce. Veškeré dohody se na místě společně formulují do jednotlivých bodů, které následně stavbyvedoucí rozesílá všem zůčastněným emailem v předpřipravené šabloně zápisu z kontrolního dne
 • Tento elektronický zápis jednotliví příjemci včetně technického dozoru potvrdí odpovědí na zaslaný email s případným doplněním požadovaných informací, či dokumentů
 • Veškeré provedené práce stavbyvedoucí přebírá od našich řemeslníků pomocí jednotných předávacích protokolů, které následně vkládá do sdíleného fotoalba, kam má přístup zákazník, stavbyvedoucí, jednatelka firmy a rozpočtář
 • Jednatelka firmy tyto předávací protokoly průběžně importuje do sdíleného průběžného vyúčtování. Průběžné vyúčtování může tak zákazník jednoduše kontrolovat a konzultovat se stavbyvedoucím
 • Konzultaci a případnou pomoc s výběrem pohyblivých materiálů se zákazníkem má na starosti jednatelka firmy, která na požadované materiály zajišťuje případně od našich dodavatelů dílčí nabídky s našimi slevami
 • Při provádění rekonstrukcí se systémově zaměřujeme i na pořádek na stavbě a ve společných prostorech. Řemeslníci od nás mají tyto úklidy zaplacené, ale zároveň s námi mají sjednané pokuty za nedodržení pořádku. Na stavbě mají řemeslníci povinnost po sobě uklízet každý den. Společné postory mají řemeslníci za povinnost uklidit vždy ihned po znečištění a vložit fotku, nebo video uklizených společných prostor do sdíleného alba průběžných provedených prací. Tyto úklidy účtujeme následně zákazníkovi dle skutečného množství
 • Zajišťujeme také profesionální finální úklid po dokončení rekonstrukce včetně umytí oken, dveří, sanity, obkladů, atd.

 

Předání dokončené zakázky

 • Hotové dílo předává zákazníkovi stavbyvedoucí pomocí předávacího protokolu. Do tohoto protokolu se zapíší případné vady a nedodělky s uvedenými termíny, kdy tyto vady budou opraveny, případně kdy budou dokončeny nedodělky
 • Ve chvíli předání díla je na odkazu průběžného vyúčtování vypracované již finální vyúčtování. Díky tomu může zákazník konzultovat a kontrolovat jednotlivé položky ve finálním vyúčtování přímo se stavbyvedoucím na místě při předání

 

Doplňující informace

 • Záruku na dílo poskytujeme v délce 36 měsíců, mimo vybrané materiály, kde je záruka od výrobce 24 měsíců
 • Veškerý materiál včetně zařizovacích předmětů dodáváme systémově my a to ideálně od našich sjednaných dodavatelů, kde máme výrazné slevy. "Pohyblivé materiály" následně účtujeme zákazníkovi za naše pořizující ceny včetně slev a k této ceně přičítáme pevně nastavenou férovou marži 15%
 • Financování je příjemně nastavené pro obě strany. Předpokládaná částka včetně DPH se rozděluje na stejně vysoké dílčí zálohy. Počet záloh odpovídá počtu předpokládaných týdnů trvání zakázky dle harmonogramu. Jednotlivé zálohy jsou splatné pouze pokud práce probíhají přesně dle harmonogramu

 

 

 

Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.