logo

Naše stavební postupy

Níže jsou sepsány naše postupy a standardy stavebních prací, které dodržujeme na námi připravených a zprostředkovaných zakázkách

 

Příprava stavby

 • Před zahájením jakýchkoliv demontážních a bouracích prací zalepíme veškeré rozvody vzduchotechniky a utěsníme vchodové vstupní dveře, aby se k sousedům a do společných prostor nedostal nadměrný prach
 • Kvalitně olepíme silnou fólií také veškeré věci, které se nesmí v průběhu rekonstrukce zničit, jako například okna, nebo vstupní dveře (pokud se nebudou dodávat nové)
 • Před zahájením demontážních a bouracích prací odpojujeme veškerá média, jako jsou voda, elektrika a plyn
 • Na stávající přívodní kabel elektro připojujeme malý stavební rozvaděč 1, nebo 3 fáze dle možností stávajícího přívodu a také dle potřeb stavby
 • Dále vytváříme hned za vodoměrem nový "prozatimní kohout" na vodu. Nový pákový kohout instalujeme ideálně nad "prozatimní wc" tak, aby voda která prokapává, nekapala na zem. Dále také pro možnost jednoduššího splachování po použití wc
 • Prozatimní wc při montáži novýh odpadních trubek a většinou i podomítkového systému pro wc stále zachováváme až do doby montáže nové mísy. Kohout na vodu se v tomto případě také přesunuje z nejbližší nástěnky studené vody opět nad wc, tak aby se dalo splachovat a žádná voda nekapala, případně aby wc sloužilo i jako odvod tekoucí vody při mytí rukou.

 

Demontáže a bourací práce

 • V první řadě se provádějí "čisté demontážní práce", jako například demontáž nábytku, kuchyňské linky, nebo třeba nášlapných podlahových vrstev
 • Až po odnošení "čistého odpadu" do kontejnerů, se začíná s případnými "špinavými bouracími pracemi" (například bourání stávajících příček, obkladů, dlažeb, betonových podlah, atd.)
 • "Čisté odpady" se odnášejí najednou ještě před zahájením "špinavých bouracích prací" právě proto, aby se zbytečně neznečistili podlahy společných prostor domu
 • Na veškeré odpady se používají největší možné kontejnery, hlavně kvůli úspoře peněz, potože čím větší kontejner, tím výhodnější cena za m3. Jsou bohužel místa (hlavně v Praze), kde například nemůžeme kvůli vyhlášce, nebo bez záboru přistavit třeba kontejner o objemu 15m3. Pak se musí odpad likvidovat individuálně, nebo naopak použít více menších kontejnerů, s tím, že dopravce například za nějaký poplatek za čekání, počká a kontejner navíc nepoloží na chodník, či silnici (což je mnohdy zakázáno), ale nechá kontejner na autě a my ho na počkání naplníme
 • Veškeré masivní dřevo které demotnujeme, například parkety, prkna z podlah, trámky, atd., se snažíme udat přes inzerát za odvoz. Je škoda platit za odpad, který si každý rád odveze zadarmo
 • Pokud se demontují prkenné podlahy pod kterými je škvárový násyp, nebo suť, která v podkladu zůstává, demontují se tyto prkna až těsně před montáží nové podkladní podlahy (např. fermacell, rigidur, nebo OSB desky s podsypem) Takto to provádíme, aby se neroznášel tento násyp po celém domě a také proto, aby bylo možné v bytě pracovat ze štaflí, či lešení a nebořilo se do škváry, či suťi

 

Zednické práce

 • Pro změnu dispozice výstavbou nových příček, nebo případných předstěn, potřebujeme profesionální okótovaný půdorys. Tento půdorys případně dokážeme zajistit ještě před zahájením. Půdorys musí znázorňovat jednak přesné kóty, ale i tloušťky jednotlivých příček v závislosti na zatížení, ale také dle požadavků na akustiku
 • Pokud není domluveno jinak, používáme pro vyzdívání tvárnice ytong 
 • Na dřevěné podlahy příčky zakládáme do betonového lože s ocelovým roxorem až na prkna pod násypem. Na podlahy betonové pak příčky zakládáme v případě rovného podkladu přímo na lepidlo. V případě nerovného betonového podkladu vyrovnáváme první řadu vyzdívky betonovým potěrem bez roxoru.
 • Příčky ke stávajícímu zdivu kotvíme minimálně každou třetí řadu spojkou zdiva
 • Mezi nově vyzděnou příčkou a stávajícím stropem vynecháváme spáru 10-20mm, kterou vypěňujeme montážní PU pěnou pro potřebu dilatace
 • Perlinku s lepidlem aplikujeme pouze na nové ytongové příčky, nebo na popraskané "rákosové stropy" Popraskané zdivo doporučujeme spíše oklepat na cihlu a znovu nahodit jádrovou omítkou
 • Štukové omítky taháme ideálně na nové omítky. Používáme pytlový štuk hasit 160, nebo jemný kýblový kera štuk. Případně provádíme i hladké sádrové stěrky  

 

Sádrokartonářské práce

 • Ve většině bytech provádíme sádrokartonové podhledy a to nejčastěji z důvodů zakrytí popraskaných stropů, srovnání nerovných stropů, lepší tahání nových kabelů pro elektroinstalace, nebo také kvůli hlukové a tepelné izolaci
 • Podhledy srovnáváme běžně i v panelových bytech, kde je výška místností vždy kolem 255cm. Podhledy v takových případech snížujeme pouze o 50mm, s tím že i použijeme izolaci 40mm, kterou vyplníme i samotné profily
 • Pod závěsy na uchycení stropních profilů nalepujem navíc gumové samolepící napojovací těsnění, které se jinak lepí pouze na obvodové profily. Tímto zamezíme přenosu hluku z betonové stropní konstrukce.
 • Pro maximální zvýšení neprůzvučnosti se v tomto případě mohou použít i akustické sádrokartonové modré desky, které mají díky své velké hustotě lepší akustický útlum
 • V místech kde je požadavek na velkou neprůzvučnost a není možnost díky statice postavit zděnou příčku, nebo na přání zákazníka provádíme i sádrokartonové příčky, nebo předstěny všech typů
 • Veškeré sádrokartonové konstrukce provádíme dle platných technických norem

 

Elektrikářské práce

 • Vzhledem k tomu, že ve většině rekonstruovaných bytů jsou ještě hliníkové rozvody, je zapotřebí elektroinstalace provést kompletně nové a to většinou včetné přívodního kabelu do bytu. Často je právě stará elektroinstalace nejzásadnější důvod pro rekonstrukci bytu
 • Díky používání většího množství výkonějších spotřebičů v domácnosti je zpravidla potřeba nechat od dodavatele elektrické energie navýšit hlavní jistič z jednozázového na třífázový. Toto si u svého dodavatele zařizuje ideálně sám zákazník
 • Veškeré šlice (drážky) pro nové kabely v betonových i zděných konstrukcích vyřezáváme drážkovačkou s odsáváním na přesně potřebnou šířku i hloubku
 • Střed zásuvek dáváme standardně 30cm od čisté podlahy a střed vypínačů 120cm
 • Pokud je to možné používáme na silnoproud zapuštěný rozvaděč do zděné konstrukce. Pro slaboproud používáme stejný rozvaděč jako pro silnoproud. Tyto dva rozvaděče dáváme dle potřeby nad sebe, nebo vedle sebe
 • Do silnoproudého rozvaděče dotáhneme stávající, nebo nový přívodní kabel, namontujeme proudový chránič, jističe 10A pro světelné okruhy a jističe 16A pro zásuvkové okruhy
 • Do slaboproudého rozvaděče dotáhneme veškerá média, jako například UPC, O2, společnou anténu, atd. Natáhneme na hlavní chodbu také prázdný husí krk pro možnost přidání dalšího média v budoucnu. Do slaboproudého rozvaděče namontujeme i zásuvku na 230V pro možnost připojení například modemu nebo routeru
 • Do každé datové zásuvky přivádíme 2x kabel UTP pro možnost přivedení internetu, ale také poslání signálu do rozvaděče např pro propojení více PC, nebo tiskárny. Do každé anténní zásuvky (TV/R/SAT) přívádíme pak pro možnost televizní antény společně s přivedením UPC 2x koaxiální kabel. V místech datových zásuvek doporučujeme i anténní zásuvku a naopak. Už i u televizí je dnes výhoda napojení na internet pevným kabelem. Společné použití těchto slaboproudých zásuvek v kombinaci s dvojitou kabeláží dává do budoucna možnost variabilního zapojení
 • Veškeré elektroinstalace provádíme dle platných technických norem

 

Instalatérské práce

 • Při rekonstrukci bytu provádíme veškeré rozvody vody i odpadů kompletně nové a to od vodoměru a od odbočky odpadní stoupačky. Někdy je zapotřebí posunout i samotný vodoměr, nebo vsadit novou odpadní odbočku
 • Pro rozvod vody používáme systém PPR a pro rozvod odpadů systém HT
 • Ideální trasy potrubí i samotný výpočet dimenzí potrubí umíme zajistit
 • Podomítkové systémy pro závěsné wc používáme výhradně od firmy GEBERIT. Standardně používáme typ s přípojku pro odsávání zápachu. Tuto přípojku pak propojíme s radiálním ventilátorem, který odsává i ze samotné místnosti - jedná se o levné a účinné řešení.
 • Veškeré vodoinstalace provádíme dle platných technických norem
 • Na veškeré vodovodní tlakové potrubí provádíme ještě před zahozením šliců tlakovou zkoušku vzduchem. Z této tlakové zkoušky vyhotovujeme fotodokumentaci i protokol o tlakové zkoušce

 

Topenářské práce

 • V případě potřeby provádíme kompletně nový topný systém
 • Na rozvody topení standardně používáme měděné potrubí v dimenzích 22, 18, a 15mm, o síle stěny 1mm. Toto potrubí spojujeme lisovací technikou pomosí lisovacích fitinek
 • Potřebné výkony kotle a radiátorů, ideální trasy potrubí i samotný výpočet dimenzí potrubí umíme zajistit
 • Kotle montujeme plynové kondenzační, nebo elektrokotle
 • Radiátory používáme nejčastěji nejrozšířenější značku KORADO
 • Veškeré topné systémy provádíme dle platných technických norem
 • Na veškeré rozvody topení provádíme taktéž ještě před zahozením šliců tlakovou zkoušku vzduchem. Z této tlakové zkoušky vyhotujeme fotodokumentaci i protokol o tlakové zkoušce

 

Plynařské práce

 • Pokud jakkoliv zasahujeme do stávajícího plynového rozvodu, který není vyhotoven dle aktuálních norem, je stanoveno že se musí rozvod vyhotovit až od plynoměru zcela nový
 • Na rozvody plynu používáme stejnou technologii jako u rozvodů topení, a to měděné potrubí v dimenzích 22, 18, a 15mm, o síle stěny 1mm. Toto potrubí spojujeme taktéž lisovací technikou pomosí lisovacích fitinek
 • V případě že potrubí "zasekáváme" do zdi, aplikujeme na nej mirelonovou izolaci a ocelovou chráničku
 • Potrubí tažené na povrchu kotvíme objímkami s gumou uchycené závitovou tyčí do hmoždinek
 • Před každým spotřebičem je osazen uzavírací kulový kohout. Používáme výhradně kohouty určené pro zemní plyn
 • Veškeré plynové rozvody provádíme dle platných technických norem
 • Na veškeré rozvody plynu provádíme stejně jako u topení a vodoinstalace ještě před zahozením šliců tlakovou zkoušku vzduchem. Z této tlakové zkoušky vyhotujeme fotodokumentaci i protokol o tlakové zkoušce

 

Vzduchotechnické práce

 • Při rekonstrukcích provádíme převážně běžné odsávání wc, koupelny a digestoře
 • Na wc používáme potrubní radiální ventilátor, který napojujeme na stropní výústku a zároveň i na speciální přípojku pro odtah zápachu přímo z wc mísy
 • V koupelně používáme také ideálně totožný radiální ventilátor který odsává pouze z prostoru
 • Oba ventilátory dáváme nejčastěji k sobě do prostoru stoupačky. Ventilátory podložíme při kotvení gumou aby při použití nerezonovaly. Snažíme se případně vytvořenou šachtu i samotná revizní dvířka hlukově odizolovat molitanem
 • Radiální ventilátor má velkou přednost v tom, že má několikanásobně vyšší statický tlak a dokáže vytlačit vzduch i několik metrů dlouhou trubkou v závislosti na výkonu samotného ventilátoru. Klasický axiální ventilátory jsou vhodné do délky potrubí do cca tří metrů
 • Veškeré potrubí provádíme v kulaté nebo hranaté variantě pomocí systému REFAX. Toto potrubí kombinujeme dle potřeby i flexi hadicemi
 • Za každý ventilátor montujeme zpětnou klapku, která se otvírá samotným tlakem pouze při zpuštění ventilátoru

 

Kominické práce

 • Nejčastěji provádíme vložkování komínů pro nově montované kondenzační kotle
 • Používáme speciální plastové vložky
 • Veškeré kominické práce provádíme dle platných technických norem

 

Obkladačské práce

 • Provádíme veškeré obkladačské práce dle přání zákazníka
 • Při větších formátech používáme speciální vymezovací klíny, které zabrání jakýchkoliv výškovým rozdílům

 

Malířské práce

 • Provádíme veškeré malířské práce
 • Před samotném malování vždy nové i stávající povrchy penetrujeme penetrací vhodnou pro daný povrch
 • Běžné štukové i sádrové omítky malujeme dvěmi vrstvami. Sádrokartonové povrchy malujeme vždy třemi vrstvami, jelikož po dvou vrstvách sádrokartonové desky ještě prosvítají 

 

Lakýrnické práce

 • Z lakýrnických prací provádíme hlavně nátěry stávajících litinových radiátorů a ocelového potubí. ještě před samotným lakováním vše kolem olepíme, povrchy jemně zdrsníme a odmastíme. používáme výhradně speciální barvu na radiátory.
 • Dále provádíme lakování oceových zárubní akrylátovou, nebo syntetickou barvou dle přání zákazníka
 • Renovacím špaletových oken a interiérových dveří se snažíme vyhnout, protože i přes profesionální výkon lakýrníka nevypadají takto natřená okna a dveře jako nová, což zákazník většinou očekává.   

 

Tapetářské práce

 • Provádíme veškeré tapetářské práce dle přání zákazníka

 

Podlahářské práce

 • Provádíme pokládky veškerých podlahovin i renovace stávajících dřevěných podlah.
 • Pokládáme vinylové podlahy, vícevrstvé dřevěné podlahy s povrchovou úpravou, laminátové podlahy, ale i koberce a PVC
 • Podmínkou pro pokládku veškerých podlah je kvalitní a rovný podklad
 • Nejčastěji demontujeme staré parkety a dřevěné prkenné podklady, které měníme za systémové speciální podlahové dílce fermacell, které se pokládají na perfektně srovnaný povrh pomocí speciálních podsypů.
 • Na tyto podlahové dílce pokládáme rovnou podlahy s podložkou plovoucím systémem, nebo lepením. Je možné také nalepit nové parkety. Po vylití takové podlahy samonivelační stěrkou lze položit i tenký lepený vinyl, PVC, nebo třeba marmoleum
 • Tyto sádrovláknité dílce mají také výhodu oproti například betonovým podlahám, že se mohou aplikovat v celém bytě ve formě jedné "plovoucí desky", která se nemusí rozdělovat dilatacemi mezi jednotlivými pokoji a proto i nášlapná lepená vrstva může probíhat bez nutnosti dělení pod každými dveřmi přechodovou lištou.
 • Pevné betonové podlahy vyrovnáváme cementovými samivelačními stěrkami
 • Veškeré podlahářské práce provádíme dle platných technických norem

 

Truhlářské práce

 • Provádíme montáže zakoupených hotových interiérový dveří a dřevěných obložek např. od našeho dodavatele firmy SIKO, případně z HORNBACHu, nebo BAUHAUSU
 • Dveře na zakázku necháváme montovat přímo firmu, která dveře dodává

 

Úklidové práce

 • Denně udržujeme pořádek v rekonstruovaném bytě
 • Společné prostory včetně případného výtahu uklízíme ihned po znečištění
 • Po dokončení rekonstrukce se postaráme i o profesionální finální úklid do obyvatelného stavu

 

 

Podrobný průběh našich rekonstrukcí