logo

Naše excelové tabulky online

Vše co potřebujete pro zdárnou realizaci stavební zakázky:

 

V rámci tarifu Premium Plus a Premium Max od nás můžete mít každý rozpočet z naší rozpočtové aplikace v tomto nabušeném EXCELOVÉM souborukterý ve svých 26 automatizovaných listech obsahuje úplně vše pro komplexní realizaci zakázky!

Ukázka jednotlivých listů z našeho 12 let vyvíjeného souboru v google sheet excelu. Vše je kompatibilní s propracovaným průběhem realizace zakázky a přizpůsobené na online tisk do PDF.

 

 Rozpočet  Tento rozpočet je kopie rozpočtu z našeho webového portálu. Je možné cokoliv upravit Uplně dle svého včetně atypických položek.

 Rozpočet - příloha SOD  Tento rozpočet se používá jako příloha ke smlouvě, která se po nastavení harmonogramu sama automaticky vygeneruje.

 Otevřený rozpočet  V této tabulce je možné se zákazníkem prezentovat veškeré další sloupce i řádky pro lepší transparentnost v případě cen víceprací.

 Aktuální prostavěnost  Touto tabulkou můžete zákazníkovi prezentovat Aktuální prostavěnost.

 Simulace finálního vyúčtování  I tuto tabulku můžete se zákazníkem sdílet, aby průběžně viděl předpoklad finální ceny.

 IN (hodnoty do rozpočtu)  V tomto listě nastavíte výše přirážek u práce i materiálu a veškeré jednotkové ceny vedlejších rozpočtových nákladů.

 Harmonogram  S harmonogramem, stejně jako s ostatními listy, umíme osobně pomoci jednoduše a online.

 Rekapitulace + zisk  V této tabulce se automaticky vygeneruje rekapitulace s předpokládaným ziskem.

 @ rozpočet  Tuto šablonu můžete kopírovat rovnou do textu emailu ve kterém posíláte zákazníkovi rozpočet v PDF souboru.

 @ vyúčtování  Tuto šablonu emailu s odkazem na průběžné vyúčtování můžete zase použít při každém jednotlivém oznámení o importu předávacího protokolu. 

 Tabulka nákladů  Tento list je možné použít pro archivaci jednotlivých nákladů a přesného propočítání zisku na zakázce.

 IN (informace k zakázce)  Do tohoto listu se vypíší veškeré informace o zakázce, o objednateli,zhotoviteli, případně koordinátorovi, technickém dozoru a zásobovači. Veškeré tyto informace se automaticky propíší do všech ostatních listů a textů. 

 SOD  Zde se po vyplnění předchozího listu a harmonogramu, společně s informacemi z rozpočtu vygeneruje komplexní smlouva o dílo. Tuto smlouvu si můžete případně i upravit, nicméně koresponduje se všemi jednotlivými procesy realizace zakázky v tomto systému.

 Předávák začátek  Zde se vygeneruje předávací protokol pro převzetí staveniště.

 Předávák konec  Zde se vygeneruje předávací protokol pro předání hotového díla.

 Vývěska  Zde se vygeneruje vývěska do společných prostor.

 @ Dokumenty  Tuto šablonu emailu můžete použít pro systémové zaslání veškerých dokumentů k zakázce zákazníkovi.

 @ Odkazy  Tuto šablonu emailu můžete použít pro systémové zaslání veškerých odkazů k zakázce zákazníkovi.

 @ Kontakty  Tuto šablonu emailu můžete použít pro systémové zaslání veškerých kontaktů k zakázce zákazníkovi.

 @ koordinace  Tuto šablonu emailu můžete použít pro systémové zaslání objednávky koordinátorovi.

 Objednávka koordinace  Tuto vygenerovanou objednávku koordinace můžete použít pro svého dodavatele.

 @ TD  Tuto šablonu emailu můžete použít pro systémové zaslání objednávky technickému dozoru.

 Objednávka TD  Tuto vygenerovanou objednávku technického dozoru můžete použít pro svého dodavatele.

 @ zásobování  Tuto šablonu emailu můžete použít pro systémové zaslání objednávky zásobovači (dopravci).

 Objednávka zásobování  Tuto vygenerovanou objednávku zásobování můžete použít pro svého dodavatele.

 Příjmy a náklady do pokladny  Do tohoto listu se propíší veškeré předpokládané příjmy a výdaje k této zakázce, které lze snadno kopírovat do plánovače, ve kterém můžete vidět denní bilanci několika souběžných zakázek na několik měsíců dopředu. Tento plánovač lze také získat v tabulkách níže. 

 

Ke každé zakázce můžete mít také pro svého zákazníka sdílenou tabulku  pro výběr "pohyblivých materiálů".

Také můžete využít automatizovanou šablonu  pro zápis z kontrolního dne.

Přístup do všech tabulek, fotoalb, a vlastně všemu, co k přípravě, realizaci, vyúčtování i předání zakázky potřebujete, můžete mít přehledně v jedné tabulce , do které můžete mít přístup odkudkoliv.

V rámci Premium Plus a Premium Max můžete dále využít i online tabulku s pokladnou  a automatizovaným plánovačem  veškerých očekávaných příjmů a výdajů.

 

 

 

Co všechno lze provádět s převedeným rozpočtem do google tabulky:

 

 

Jak přidat do rozpočtu existující položku z databáze:

 

 

Získat tyto tabulky