logo

Předchozí obchodní podmínky platné od 30.7.2016 do 6.2.2018

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Firma CENÍKY ŘEMESEL s.r.o. (dále jen „obchodní zástupce“) provozuje portál „www.cenikyremesel.cz", na kterém zprostředkovává stavební práce za předem nastavené ceny dle zveřejněných ceníků v sekci „ceníky". 
 2. Zákazník (dále jen „klient“) je fyzická, nebo právnická osoba, která objedná stavební práce za předem nastavené ceny na portále „cenikyremesel.cz".
 3. Řemeslník, nebo stavební firma (dále jen „zhotovitel“) je fyzická nebo právnická osoba registrovaná na portálu „www.cenikyremesel.cz" a které firma „CENÍKY ŘEMESEL s.r.o." zprostředkovává zakázku.

II. PRO KLIENTA

 1. Klient je povinen zadávat do formulářů objednávek pouze pravdivé údaje.
 2. Objednávka samotných řemeslných prací na portále „cenikyremesel.cz“ není pro klienta závazná.
 3. U jednotlivých objednávek platí ceny platné v době objednání. 

III. PRO ZHOTOVITELE

 1. Zhotovitel svojí registrací souhlasí se zveřejňováním informací, obrázků nebo fotografií na portále „cenikyremesel.cz", které řemeslník firmě CENÍKY ŘEMESEL s.r.o sám zaslal elektronickou poštou, nebo které jsou veřejné na internetu.
 2. Zhotovitel respektuje jednotkové ceny z objednávky o kterou projevil zájem.
 3. Zhotovitel se zavazuje po řádném dokončení, předání a vyfakturování díla zaslat kopie předávacího protokolu a faktury na email: info@cenikyremesel.cz
 4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci procentuální provizi ze zprostředkované zakázky.
 5. Výše provize je uvedena v každé jednotlivé nabídce zakázky.
 6. Provize kryje obchodnímu zástupci veškeré náklady se zprostředkováním zakázky zhotoviteli, včetně vytvoření smlouvy o dílo a předávacího protokolu k zakázce.
 7. Zhotovitel se zavazuje zaslat do tří dnů od podpisu smlouvy o dílo s klientem nafocenou, nebo naskenovanou kopii poslední stránky této smlouvy na email info@cenikyremesel.cz
 8. Zhotovitel se zavazuje zaplati obchodnímu zástupci jednorázovou sankci 15000Kč za porušení bodu č.2 a 3 tohoto odstavce, a 7000Kč za porušení bodu č.6 tohoto odstavce, a to do pěti dnů od výzvy od obchodního zástupce převodem na bankovní účet obchodního zástupce.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Jednotlivé ceny obsahují cenu pouze za práci (materiál dodává klient).
 2. Smlouvu o dílo mezi klientem a zhotovitelem připravuje obchodní zástupce dle připravené šalony.
 3. Klient uzavírá smlouvu o dílo přímo se zhotovitelem.
 4. Za kvalitu díla odpovídá zhotovitel. (záruka na dílo 60 měsíců)
 5. Obchodní zástupce si vyhrazuje právo jednotkové ceny ve svém ceníku na webu "www.ceníkyremesel.cz" kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.
 6. Obchodní zástupce si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.

 

STÁVAJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Firma CENÍKY ŘEMESEL s.r.o. (dále jen „obchodní zástupce“) provozuje portál „www.cenikyremesel.cz", na kterém zprostředkovává stavební práce za předem nastavené ceny dle zveřejněných ceníků v sekci „ceníky". 
 2. Zákazník (dále jen „objednatel“) je fyzická nebo právnická osoba, která objedná stavební práce za předem nastavené ceny na portále „cenikyremesel.cz".
 3. Řemeslník, nebo stavební firma (dále jen „zhotovitel“) je fyzická nebo právnická osoba registrovaná na portálu „www.cenikyremesel.cz" a které firma „CENÍKY ŘEMESEL s.r.o." zprostředkovává zakázku.

II. PRO OBJEDNATELE

 1. Objednatel je povinen zadávat do formulářů objednávek pouze pravdivé údaje.
 2. Obchodní zástupce si vyhrazuje právo nezpracovávat a nerozesílat objednatem objednané zakázky do objemu 5000Kč (Zhotovitelé se k zakázkám malého objemu vzhledem k jednorázové odměně nehlásí.)
 3. Objednávka samotných řemeslných prací na portále „cenikyremesel.cz“ není pro objednatele závazná.
 4. U jednotlivých objednávek platí ceny platné v době objednání.
 5. Objednatel se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci jednorázovou odměnu 490 Kč + DPH 21% za zprostředkování zhotovitele, a to do pěti dní od zaslání dokumentů se zprostředkovaným zhotovitelem od obchodního zástupce. Na tuto částku vystaví obchodní zástupce řádný daňový doklad.
 6. Objednatel není povinen podepsat se zhotovitelem smlouvu o dílo vyhotovenou obchodním zástupcem.
 7. Objednatel je povinen zaplatit obchodnímu zástupci jednorázovou odměnu i v případě, že smlouvu o dílo vyhotovenou obchodním zástupcem se zhotovitelem nepodepíše, nebo i v případě, že zakázku se zhotovitelem nerealizuje.
 8. Objednatel se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci jednorázovou sankci 5000Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za porušení bodu č.5 tohoto odstavce, a to do pěti dnů od výzvy od obchodního zástupce, převodem na bankovní účet obchodního zástupce.
 9. Objednatel souhlasí s předáním osobních údajů zhotoviteli za účelem vypracování dokumentů se zhotovitelem, o kterého projevil zájem.
 10. Veškerá komunikace mezi objednatelem a obchodním zástupcem probíhá pouze elektronickou poštou (emailem uvedeným v objednávce).

III. PRO ZHOTOVITELE

 1. Zhotovitel svojí registrací souhlasí se zveřejňováním informací, obrázků nebo fotografií na portále „cenikyremesel.cz", které řemeslník firmě CENÍKY ŘEMESEL s.r.o sám zaslal elektronickou poštou, nebo které jsou veřejné na internetu.
 2. Zhotovitel respektuje jednotkové ceny z objednávky, o kterou projevil zájem.
 3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci jednorázovou odměnu 490 Kč + DPH 21% za zprostředkování zkázky, a to do pěti dnů od zaslání dokumentů ke zprostředkované zakázce od obchodního zástupce. Na tuto částku vystaví obchodní zástupce řádný daňový doklad (fakturu).
 4. Zhotovitel není povinen podepsat s objednatelem smlouvu o dílo vyhotovenou obchodním zástupcem.
 5. Zhotovitel je povinen zaplatit obchodnímu zástupci jednorázovou odměnu i v případě, že smlouvu o dílo vyhotovenou obchodním zástupcem s objednatelem nepodepíše, nebo i v případě že zakázku s objednatelem nerealizuje.
 6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci jednorázovou sankci 5000Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za porušení bodu č.3 tohoto odstavce, a to do pěti dnů od výzvy od obchodního zástupce, převodem na bankovní účet obchodního zástupce.
 7. Zhotovitel souhlasí s předáním osobních údajů objednatelovi za účelem vypracování dokumentů ke zprostředkované zakázce, o kterou projevil zájem.
 8. Veškerá komunikace mezi zhotovitelem a obchodním zástupcem probíhá pouze elektronickou poštou (emailem uvedeným v registraci řemeslníka).

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Jednorázové odměny od objednatele a zhotovitele kryjí obchodnímu zástupci veškeré náklady se zprostředkováním zakázky zhotoviteli a zprostředkováním řemeslníka klientovi včetně vytvoření smlouvy o dílo, předávacího protokolu a jednoduchého záznamu o stavbě ke zprostředkované zakázce.
 2. Jednotlivé ceny obsahují cenu pouze za práci. (Materiál dodává objednatel.)
 3. Smlouvu o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem připravuje obchodní zástupce dle zveřejněné šablony.
 4. Objednatel uzavírá smlouvu o dílo přímo se zhotovitelem.
 5. Za kvalitu díla odpovídá zhotovitel. (Záruka na dílo 36 měsíců.)
 6. Obchodní zástupce si vyhrazuje právo jednotkové ceny ve svém ceníku na webu "www.ceníkyremesel.cz" kdykoli, a to i bez předchozího upozornění, změnit.
 7. Obchodní zástupce si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění, změnit.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7.2.2018.

 

Zásady zpracování osobních údajů