logo

Předchozí obchodní podmínky platné od 25.7.2012 do 29.7.2016

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Firma „CENÍKY ŘEMESEL s.r.o.“  (dále jen „obchodní zástupce“) provozuje portál "www.cenikyremesel.cz", na kterém  zprostředkovává stavební práce za předem nastavené ceny dle zveřejněných ceníků v sekci "ceníky" 
 2. Zákazník (dále jen „klient“) je fyzická, nebo právnická osoba, která objedná stavební práce za předem nastavené ceny na portále "www.cenikyremesel.cz"
 3. Řemeslník, nebo stavební firma (dále jen „zhotovitel“) je fyzická nebo právnická osoba registrovaná na portálu „www.cenikyremesel.cz" a které firma „CENÍKY ŘEMESEL s.r.o." zprostředkovává zakázku.

OBJEDNÁVKA

 1. Objednávka na portále "www.cenikyremesel.cz“ není pro obchodního zástupce ani pro klienta do podpisu smlouvy o dílo závazná.
 2. Veškeré stavební práce klient objednává pouze pomocí nezávazné objednávky na portále "www.cenikyremesel.cz“ 
 3. Klient je povinen zadávat do formuláře nezávazné objednávky pouze pravdivé údaje.
 4. Nezávazná objednávka je hlavně zadání pro zvolení vhodného zhotovitele.
 5. Obchodní zástupce si vyhrazuje právo na odmítnutí zakázky o objemu do 1000Kč (řemeslníci vnímají nabídky zakázek malého rozsahu jako SPAM)  

SMLOUVY

 1. Smlouvu o dílo připravuje automaticky obchodní zástupce dle vzoru, který je ke stažení na portálu "www.cenikyremesel.cz“ v sekci „informace pro klienty“. 
 2. Klient uzavírá smlouvu o dílo přímo se zhotovitelem.
 3. Zhotovitel vystavuje faktury za práci přímo klientovi.

CENÍKY

 1. Zhotovitel dle smlouvy o obchodním zastoupení respektuje jednotkové ceny z objednávky, o kterou projevil zájem.
 2. Jednotlivé ceny obsahují cenu pouze za práci (materiál dodává klient)
 3. Obchodní zástupce si vyhrazuje právo jednotkové ceny ve svém ceníku na webu "www.ceníkyremesel.cz" kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.
 4. U jednotlivých zakázek platí jednotkové ceny platné v době objednání prací.

ODPOVĚDNOST

 1. Za kvalitu díla odpovídá zhotovitel. (záruka na dílo 60 měsíců)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Zhotovitel svojí registrací souhlasí se zveřejňováním informací, obrázků nebo fotografií na portále „cenikyremesel.cz", které řemeslník firmě CENÍKY ŘEMESEL s.r.o sám zaslal elektronickou poštou, nebo které jsou veřejné na internetu.
 2. Obchodní zástupce si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.
 3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19.3.2013 

 

 

 

STÁVAJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Firma CENÍKY ŘEMESEL s.r.o. (dále jen „obchodní zástupce“) provozuje portál „www.cenikyremesel.cz", na kterém zprostředkovává stavební práce za předem nastavené ceny dle zveřejněných ceníků v sekci „ceníky". 
 2. Zákazník (dále jen „objednatel“) je fyzická nebo právnická osoba, která objedná stavební práce za předem nastavené ceny na portále „cenikyremesel.cz".
 3. Řemeslník, nebo stavební firma (dále jen „zhotovitel“) je fyzická nebo právnická osoba registrovaná na portálu „www.cenikyremesel.cz" a které firma „CENÍKY ŘEMESEL s.r.o." zprostředkovává zakázku.

II. PRO OBJEDNATELE

 1. Objednatel je povinen zadávat do formulářů objednávek pouze pravdivé údaje.
 2. Obchodní zástupce si vyhrazuje právo nezpracovávat a nerozesílat objednatem objednané zakázky do objemu 5000Kč (Zhotovitelé se k zakázkám malého objemu vzhledem k jednorázové odměně nehlásí.)
 3. Objednávka samotných řemeslných prací na portále „cenikyremesel.cz“ není pro objednatele závazná.
 4. U jednotlivých objednávek platí ceny platné v době objednání.
 5. Objednatel se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci jednorázovou odměnu 490 Kč + DPH 21% za zprostředkování zhotovitele, a to do pěti dní od zaslání dokumentů se zprostředkovaným zhotovitelem od obchodního zástupce. Na tuto částku vystaví obchodní zástupce řádný daňový doklad.
 6. Objednatel není povinen podepsat se zhotovitelem smlouvu o dílo vyhotovenou obchodním zástupcem.
 7. Objednatel je povinen zaplatit obchodnímu zástupci jednorázovou odměnu i v případě, že smlouvu o dílo vyhotovenou obchodním zástupcem se zhotovitelem nepodepíše, nebo i v případě, že zakázku se zhotovitelem nerealizuje.
 8. Objednatel se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci jednorázovou sankci 5000Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za porušení bodu č.5 tohoto odstavce, a to do pěti dnů od výzvy od obchodního zástupce, převodem na bankovní účet obchodního zástupce.
 9. Objednatel souhlasí s předáním osobních údajů zhotoviteli za účelem vypracování dokumentů se zhotovitelem, o kterého projevil zájem.
 10. Veškerá komunikace mezi objednatelem a obchodním zástupcem probíhá pouze elektronickou poštou (emailem uvedeným v objednávce).

III. PRO ZHOTOVITELE

 1. Zhotovitel svojí registrací souhlasí se zveřejňováním informací, obrázků nebo fotografií na portále „cenikyremesel.cz", které řemeslník firmě CENÍKY ŘEMESEL s.r.o sám zaslal elektronickou poštou, nebo které jsou veřejné na internetu.
 2. Zhotovitel respektuje jednotkové ceny z objednávky, o kterou projevil zájem.
 3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci jednorázovou odměnu 490 Kč + DPH 21% za zprostředkování zkázky, a to do pěti dnů od zaslání dokumentů ke zprostředkované zakázce od obchodního zástupce. Na tuto částku vystaví obchodní zástupce řádný daňový doklad (fakturu).
 4. Zhotovitel není povinen podepsat s objednatelem smlouvu o dílo vyhotovenou obchodním zástupcem.
 5. Zhotovitel je povinen zaplatit obchodnímu zástupci jednorázovou odměnu i v případě, že smlouvu o dílo vyhotovenou obchodním zástupcem s objednatelem nepodepíše, nebo i v případě že zakázku s objednatelem nerealizuje.
 6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci jednorázovou sankci 5000Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za porušení bodu č.3 tohoto odstavce, a to do pěti dnů od výzvy od obchodního zástupce, převodem na bankovní účet obchodního zástupce.
 7. Zhotovitel souhlasí s předáním osobních údajů objednatelovi za účelem vypracování dokumentů ke zprostředkované zakázce, o kterou projevil zájem.
 8. Veškerá komunikace mezi zhotovitelem a obchodním zástupcem probíhá pouze elektronickou poštou (emailem uvedeným v registraci řemeslníka).

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Jednorázové odměny od objednatele a zhotovitele kryjí obchodnímu zástupci veškeré náklady se zprostředkováním zakázky zhotoviteli a zprostředkováním řemeslníka klientovi včetně vytvoření smlouvy o dílo, předávacího protokolu a jednoduchého záznamu o stavbě ke zprostředkované zakázce.
 2. Jednotlivé ceny obsahují cenu pouze za práci. (Materiál dodává objednatel.)
 3. Smlouvu o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem připravuje obchodní zástupce dle zveřejněné šablony.
 4. Objednatel uzavírá smlouvu o dílo přímo se zhotovitelem.
 5. Za kvalitu díla odpovídá zhotovitel. (Záruka na dílo 36 měsíců.)
 6. Obchodní zástupce si vyhrazuje právo jednotkové ceny ve svém ceníku na webu "www.ceníkyremesel.cz" kdykoli, a to i bez předchozího upozornění, změnit.
 7. Obchodní zástupce si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění, změnit.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7.2.2018.

 

Zásady zpracování osobních údajů