logo

Vytváření a editace rozpočtů

Stručně v pár větách:

  • Rozpočty lze vytvářet automatizovaně pomocí našich kalkulaček, nebo ručně položku po položce
  • Kalkulačky vygenerují do rozpočtu položky dle zvolených hodnot a variant prací u jednotlivých profesí
  • Následě je možné rozpočet upravovat na úrovni jednotlivých položek ve stejném prostředí, jako když se rozpočet vytváří ručně

 

Podrobněji ve videu: