logo

Ukázková prezentace 2

 

 

Takhle nějak může vypadat Vaše prezentace průběhu zakázky:.

 

Průběh našich zakázek:

 

Příprava zakázky

 • Pokud nemáte dokumentaci k provedení rekonstrukce, náš architekt ji dokáže připravit již do deseti pracovních dnů
 • Veškeré architektonické a přípravné práce provádíme zdarma oproti vratné kauci. Tato kauce je následně vrácena, pokud zakázku realizujeme.
 • Mezi přípravné práce počítáme mimo jiné také obhlídky, konzultace i samotné sestavení rozpočtů
 • Rozpočet je sestaven z databáze položek dostupné pod tlačítkem "upravit rozpočet" výše
 • Pod tímto tlačítkem si případně můžete rozpočet upravit sami

 

Dokumenty k zakázce

 • Ke každé zakázce vypracováváme Harmonogram
 • Tento harmonogram prací importujeme i do rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo
 • Smlouvu o dílo připravíme dle předem zveřejněného vzoru
 • Dále připravíme protokoly o předávací protokol - zahájení a předávací protokol - dokončení
 • Připravíme také vývěsku pro sousedy na společnou chodbu, kde je kromě základních informací i kontakt přímo na koordinátora stavby
 • Na každou zakázku vygenerujeme dvě sdílená online fotoalba. Do prvního fotoalba řemeslníci každý den povinně nahrávají fotky svých provedených prací. Do druhého fotoalba vkládá koordinátor stavby jednotlivé předávací protokoly našich řemeslníků a také do tohoto alba průběžně vkládáme faktury se skutečnými cenami pohyblivých materiálů
 • Samotné "pohyblivé materiály" jako například obklady, dlažby, sanita, podlahy, dveře, atd., jsou v podrobném rozpočtu označené oranžově s popisem "průměrná orientační cena". Na tyto materiály máme přehlednou sdílenou tabulku, kam má kromě objenatele přístup i koordinátor stavby

 

Podpis smlouvy o dílo a převzetí stavby

 • Podpis smlouvy o dílo se koná vždy přímo na stavbě, kde se sejde celý tým
 • Obchodní zástupce pak všem zůčastněným zrekapituluje dosavadní sjednané práce v rozpočtu a ostatní známé informace o stavbě
 • Před zahájením díla se zároveň podepíše předávací protokol o převzetí staveniště. Do tohoto protokolu se zapisuje počet předaných klíčů, čidel a další případně sjednané dohody
 • Pro běžnou rekonstrukci potřebujeme od zákazníka alespoň 4 sady klíčů
 • Na této schůzce se také domluví pevný den a hodina všech kontrolních dnů, které se následně konají pravidelně každý týden 

 

Realizace zakázky 

 • Samotná rekonstrukce bytu trvá nejčastěji 8 - 16 týdnů v závislosti na náročnosti a objemu mokrých procesů. Panelové byty, kde se nenahazují omítky a nebetonují podlahy, trvají kratší dobu, než byty zděné, kde se často tyto několikacentimetrové omtíky nahazují, nebo se betonují nové podlahy, vylévá anhydrit, atd.
 • Veškeré práce probíhají přesně dle harmonogramu.
 • Rekonstrukci koordinuje koordinátor stavby přesně dle našeho manuálu. Koordinátor stavby zadává práci řemeslníkům, plánuje a objednává stavební materiál, sjednává odvoz odpadu, kontroluje úklid na stavbě a ve společných prostorech, přebírá od řemeslníků dokončené práce a kontroluje množství těchto prací, vede kontrolní dny a provádí z nich elektronické zápisy
 • Každý týden se koná kontrolní den
 • Na kontrolním dnu se kromě kontroly aktuálně provedených prací upřesňují postupy následných prací, domlouvají se případné změny, nebo se sjednávají případné vícepráce, či méněpráce. Veškeré dohody se na místě společně formulují do jednotlivých bodů, které následně koordinátor stavby rozesílá všem zůčastněným emailem v předpřipravené šabloně zápisu z kontrolního dne
 • Tento elektronický zápis jednotliví příjemci potvrdí odpovědí na zaslaný email s případným doplněním požadovaných informací, či dokumentů
 • Veškeré provedené práce koordinátor stavby přebírá od našich řemeslníků pomocí jednotných předávacích protokolů, které následně vkládá do sdíleného fotoalba s předávacími protokly afakturami pohyblivých materiálů
 • Tyto jednotlivé předávací protokoly jsou průběžně importovány do sdíleného průběžného vyúčtování se simulací finální ceny. Průběžné vyúčtování může tak zákazník jednoduše kontrolovat
 • Konzultaci ohledně výběrem pohyblivých materiálů probíhá transparentně ve sdíleném online "excellu"
 • Při provádění rekonstrukcí se systémově zaměřujeme i na pořádek na stavbě a ve společných prostorech. Řemeslníci od nás mají tyto úklidy zaplacené, ale zároveň s námi mají sjednané pokuty za nedodržení pořádku. Na stavbě mají řemeslníci povinnost po sobě uklízet každý den. Společné postory mají řemeslníci za povinnost uklidit vždy ihned po znečištění a vložit fotku, nebo video uklizených společných prostor do sdíleného alba průběžných provedených prací. Tyto úklidy účtujeme následně zákazníkovi dle skutečného množství
 • Zajišťujeme také profesionální finální úklid po dokončení rekonstrukce včetně mytí oken, dveří, sanity, obkladů, atd.

 

Předání dokončené zakázky

 • Hotové dílo Vám předává koordinátor stavby pomocí předávacího protokolu. Do tohoto protokolu se zapíší případné vady a nedodělky s uvedenými termíny, kdy tyto vady budou opraveny, případně kdy budou dokončeny nedodělky
 • Ve chvíli předání díla je na odkazu průběžného vyúčtování vypracované již finální vyúčtování. Díky tomu může zákazník konzultovat a kontrolovat jednotlivé položky ve finálním vyúčtování přímo s koordinátorem stavby na místě při předání

 

Doplňující informace

 • Záruku na dílo poskytujeme v délce 36 měsíců, mimo vybrané materiály, kde je záruka od výrobce 24 měsíců
 • Veškerý materiál včetně zařizovacích předmětů dodáváme systémově my a to ideálně od našich sjednaných dodavatelů, kde máme výrazné slevy. "Pohyblivé materiály" následně účtujeme zákazníkovi za naše pořizující ceny včetně slev a k této ceně přičítáme pevně nastavenou férovou přirážku
 • Financování je příjemně nastavené pro obě strany. Předpokládaná částka včetně DPH se rozděluje na stejně vysoké dílčí zálohy. Počet záloh odpovídá počtu předpokládaných týdnů trvání zakázky dle harmonogramu. Jednotlivé zálohy jsou splatné pouze pokud práce probíhají dle harmonogramu