logo

Ukázka dokumentů

Níže jsou znázorněny vzory dokumentů ke zprostředkovaným zakázkám.

(smloiva o dílo, předávací protokoly, jednoduchý záznam o stavbě)