logo

Reference

Brno - Zateplení fasády minerální vatou, rekonstrukce komínu, klempířské práce

09.11.2018
132 800 Kč
Bez hodnocení
Oklepání stávající zvětralé omítky, odstrannění stávajících klempířských výrobků (parapety, oplechování - římsa, komín), demontáž části komínového tělesa - zvětralé zhlaví a část komínu. Opětovné vyzdění komínového tělesa, nové zhlaví, montáž komínových průduchů, nové oplechování komínu, říms, úžlabí. Kompletní zateplení minerální vatou tl.20cm, finální úprava - zatíraná točená silikonová omítka - fasáda, komín
Provedené práce: zednické práce, ostatní práce, kominické práce, demontáže a bourací práce
Zhotovitel
Pavel F.

Fotogalerie projektu