logo

Reference

Unětice, Na Parcelách - zednické práce

23.12.2021
16 348 Kč
(1 / 5)
Provedené práce: zednické práce
Vyjádření zákazníka: Zhotovitel vůbec nenastoupil.
Zhotovitel
Mariusz jacenty B.