logo

Reference

Unětice, Na Parcelách - obkladačské práce

23.12.2021
19 615 Kč
(1 / 5)
Provedené práce: obkladačské práce
Vyjádření zákazníka: Vybíravý, neochotný, namachrovaný. Nebrat!
Zhotovitel
Evgheni M.