logo

Reference

Unětice, Na Parcelách - elektrikářské práce

23.12.2021
9 487 Kč
(2 / 5)
Provedené práce: elektrikářské práce
Vyjádření zákazníka: Zhotovitel vůbec nenastoupil.
Zhotovitel
Ondřej K.