logo

Reference

Karlovy Vary - Počerny 2 - zednické práce

02.08.2021
14 805 800 Kč
(1 / 5)
Provedené práce: zednické práce
Vyjádření zákazníka:

Zhotovitel práci nedokončil. Je to fušer, podvodné jednání.

Zhotovitel
Alois F.