logo

Reference

Chodov - Foot Locker - nivelace

06.06.2013
124 000 Kč
(5 / 5)

Příprava podkladu pro dlažby a vylití cementové pochozí stěrky.

Provedené práce: podlahářské práce
Zhotovitel
Mondat, s.r.o.
Radovan
Jaroslav
Jana
Martina

Fotogalerie projektu