logo

Redra

 

 

Průběh našich realizací

 

Poptání rekonstrukce:
 

 • Místo klasického poptání stavby, nebo rekonstrukce můžete po vyplnění našeho formuláře získat rovnou orientační rozpočet
 • Osobní obhlídku, nebo vytvoření podrobného rozpočtu provádíme případně oproti vratné kauci
 • kauce je vratná, pokud následně zakázku realizujeme
 • Kauce používáme, abychom se mohli věnovat naplno pouze vážným zájemcům
 • Jako jedni z mála si to díky zveřejněným cenám, postupům i smlouvě, můžeme dovolit

 

Příprava zakázky:
 

 • Pokud nemáte dokumentaci k provedení rekonstrukce, náš architekt vám jí umí připravit
 • Na tyto architektonické práce máme také nastavené přijatelné pevné ceny. Nebo je možné tyto služby získat zdarma oproti vratné kauci

 

Dokumenty a odkazy k zakázce:
 

 • Ke každé zakázce vypracováváme Harmonogram
 • Tento harmonogram prací importujeme i do rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo
 • Smlouvu o dílo připravíme dle předem zveřejněného vzoru
 • Dále připravíme předávací protokol k zahájení
 • V případě, že se jedná o bytový dům, nebo panelák, připravíme na společnou chodbu vývěsku, kde je kromě základních informací i kontakt přímo na koordinátora stavby
 • Na každou zakázku vygenerujeme dvě sdílená online fotoalba. Do prvního fotoalba řemeslníci nahrávají fotky svých provedených prací. Do druhého fotoalba vkládá koordinátor stavby faktury se skutečnými cenami pohyblivých materiálů
  Samotné "pohyblivé materiály" jako například obklady, dlažby, sanita, podlahy, dveře, atd., jsou v podrobném rozpočtu označené oranžově s popisem "průměrná orientační cena". Na tyto materiály máme přehlednou sdílenou tabulku, kam má kromě objednatele přístup i koordinátor stavby

 

Podpis smlouvy o dílo a převzetí stavby:
 

 • Podpis smlouvy o dílo se koná vždy přímo na stavbě, kde se sejde celý tým
 • Obchodní zástupce pak všem zúčastněným zrekapituluje dosavadní sjednané práce v rozpočtu a ostatní známé informace o stavbě
 • Před zahájením díla se zároveň podepíše předávací protokol o převzetí staveniště. Do tohoto protokolu se zapisuje počet předaných klíčů, čidel a další případně sjednané dohody
 • Pro běžnou rekonstrukci potřebujeme od zákazníka alespoň 4 sady klíčů
 • Na této schůzce se také domluví pevný den a hodina všech kontrolních dnů, které se následně konají pravidelně každý týden

 

Realizace zakázky:
 

 • Veškeré práce probíhají přesně dle harmonogramu
 • Rekonstrukci koordinuje koordinátor stavby. Koordinátor stavby zadává práci řemeslníkům, plánuje a objednává stavební materiál, sjednává odvoz odpadu, kontroluje úklid na stavbě a ve společných prostorách, přebírá od řemeslníků dokončené práce a kontroluje množství těchto prací, vede kontrolní dny a provádí z nich elektronické zápisy.
 • Každý týden se koná kontrolní den
 • Na kontrolním dnu se kromě kontroly aktuálně provedených prací upřesňují postupy následných prací, domlouvají se případné změny, nebo se sjednávají případné vícepráce, či méněpráce. Veškeré dohody se na místě společně formulují do jednotlivých bodů, které následně koordinátor stavby rozesílá všem zúčastněným emailem v předpřipravené šabloně zápisu z kontrolního dne
 • Tento elektronický zápis jednotliví příjemci potvrdí odpovědí na zaslaný email s případným doplněním požadovaných informací, či dokumentů
 • Veškeré provedené práce koordinátor stavby přebírá od našich řemeslníků
 • Konzultace ohledně výběru pohyblivých materiálů probíhá transparentně ve sdíleném online "excelu"
 • Při provádění rekonstrukce se systémově zaměřujeme i na pořádek na stavbě a ve společných prostorách. Řemeslníci od nás mají tyto úklidy zaplacené, ale zároveň s námi mají sjednané pokuty za nedodržení pořádku. Na stavbě mají řemeslníci povinnost po sobě uklízet každý den
 • Společné prostory mají řemeslníci za povinnost uklidit vždy hned po znečištění. Tyto úklidy účtujeme následně zákazníkovi dle skutečného množství
 • Zajišťujeme také profesionální finální úklid po dokončení rekonstrukce včetně mytí oken, dveří, sanity, obkladů, atd.

 

Předání dokončené zakázky:
 

 • Hotové dílo předává koordinátor stavby pomocí předávacího protokolu. Do tohoto protokolu se zapíší případné vady a nedodělky s uvedenými termíny, kdy tyto vady budou opraveny, případně kdy budou dokončeny nedodělky
 • Ve chvíli předání díla je na odkazu průběžného vyúčtování vypracované již finální vyúčtování. Díky tomu může zákazník konzultovat a kontrolovat jednotlivé položky ve finálním vyúčtování přímo s koordinátorem stavby na místě při předání

 

Doplňující informace:
 

 • Záruku na dílo poskytujeme v délce 36 měsíců, mimo vybrané materiály, kde je záruka od výrobce 24 měsíců
 • Veškerý materiál včetně zařizovacích předmětů dodáváme systémově my a to ideálně od našich sjednaných dodavatelů, kde máme výrazné slevy. "Pohyblivé materiály" následně účtujeme zákazníkovi za naše pořizovací ceny včetně slev a k této ceně přičítáme pevně nastavenou férovou přirážku (marži) 15%
 • Financování je příjemně nastavené pro obě strany. Předpokládaná částka včetně DPH se rozděluje na stejně vysoké dílčí zálohy. Počet záloh odpovídá počtu předpokládaných týdnů trvání zakázky dle harmonogramu. Jednotlivé zálohy jsou splatné pouze pokud práce probíhají dle harmonogramu

 

Bližší informace zde: https://redra.cz