logo

Nábor kolegů

Aktuální nabízené pozice do našeho vlastního týmu v Praze

 

► Koordinátory staveb

 

Několik informací o pozici stavbyvedoucího:

 • koordinátor pro naše vlasní zakázky musí být člověk s vlasní podnikatelskou zkušeností ve stavebnictví jako OSVČ, nebo S.R.O. a s bohatými zkušenostmi s rekonstrukcemi bytů
 • musí to být člověk který si osobně zkusil celý proces od prvotní obhlídky, zaměření, rozpoču, přes samotnou realizaci, hledání řemeslníků, veškerou administrativu, až do předání zakázky a fakturaci
 • ideální zájemce je pro nás člověk, kterého již nebaví provádět výše zmíněné činnosti úplně sám
 • nabízíme 8% z celkového obratu zakázky bez DPH. Průměrná zakázka (rekonstrukce bytu) trvá cca 2 měsíce, v průměru se cena jedné zakázky se pohybuje kolem 700.000Kč bez DPH, s tím že je možné provádět i 4 zakázky souběžně, což vychází v tomto případě na odměnu 112.000Kč/měs (V tuto chvíli vychází koordinátorům v průměru 80.000Kč/měs, ale po zjednodušení, vylepšení systému a přenesení zodpovědnosti za kvalitu práce na technický dozor je možné místo dosavadních maximálně tří průběžných zakázek, zvládnout minimálně čtyři)   
 • veškeré zakázky probíhají systémově přesně dle natavené šablony
 • na realizaci každé zakázky se vedle koordinátora podílejí dva kolegové, kteří majií na starosti veškeré ostatní činnosti: přípravu zakázky a vyhotovení veškerých dokumentů (rozpočet, harmonogram, smlouva o dílo, předávací protokoly), přípravu veškerých řemeslníků přesně dle harmonogramnu, nákup a logistiku veškerých materiálů, komunikaci s klientem ohledně výběru pohyblivých materiálů, průběžné a finální vyúčtování a fakturaci. A také technický dozor s autorizací, který zodpovídá za kvalitu prací

 

Činnost koordinátora stavby

 • tisknout a podepisovat s řemeslníky smlouvy o dílo
 • konzultovat veškeré nejasné položky v rozpočtu s obchodním zástupcem
 • konzultovat průběžně veškeré práce a požadavky s klientem
 • konzultovat s řemeslníky materiál, provádět jeho soupis a následně v předstihu tento soupis předávat nákupčímu
 • každý den hlídat a urgovat povinný úklid stavby a společných prostor
 • každý den hlídat a urgovat povinné vkládání fotografií do sdílených alb jednotlivých zakázek
 • 1x týdně s klientem provést KD
 • po kažém KD ještě v ten den rozeslat zápis z KD
 • předávací protokoly potvrzovat pouze osobně na stavbě společně s kontrolou předávaného díla
 • důkladně kontrolovat ceny, množství a výpočty v předávacích protokolech řemeslníků
 • potvrzené předávací protokoly ihned vkládat do sdíleného fotoalba s protokoly

 

Požadavky na kordinátora stavby:

 • zkušenost s rekonstrukcemi bytů
 • vzdělání v oboru stavebnictví (alespoň průmyslovka)
 • vlastník firmy, nebo jako OSVČ s živnostenským listem "provádění staveb, jejich změn a odstraňování" (výhodou)

 

Odměna pro koordinátora:

 • odměna je velmi motivační a to 8% z hrubého zisku zakázky
 • během realizace vyplácíme třetinu odměny a zbylé dvě třetiny hned po předání díla
 • ukázka našeho skutečného rozpočtu
 • rekapitulace a ukázka předpokládaného zisku ze zakázky (díky pevně nastaveným cenám ze práci řemeslníků i pro klienty je tato odměna vždy dodržena a občas bývá v závislosti na vícepracích objednaných v průběhu zakázky spíše vyšší)
 • ukázka hrubého harmonogramu k zakázce a odkaz na online harmonogram všech aktuálních zakázk

 

 


 

► Obchodní zástupce

 

Několik informací o pozici obchodního zástupce:

 • v tuto chvíli máme v týmu jednoho obchodního zástupce a hledáme dalšího jednoho
 • náplní obchodního zástupce je převážně sestavování rozpočtů v našem vlastním rozpočtovém programu, proto je podmínkou perfktní znalost a bohaté zkušenosti z oboru stavebnictví

 

V případě dotazů

volejte na

776 237 303

nebo pište na 

dostal@cenikyremesel.cz

 

Lukáš Dostál

Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.