logo

garantovaná připravená zakázka

Stručně v pár větách:

  • Uživatelům s nejvyšším balíčkem služeb Premium Max garantujeme jednu připravenou zakázku (na klíč) o objemu nad 500.000 Kč bez DPH
  • Připravenou zakázkou se rozumí odsouhlasený rozpočet se zákazníkem dle našich zveřejněných cen a vypracované veškeré dokumenty, včetně harmonogramu a smlouvy o dílo dle našich vzorů
  • Také je samozřejmostí naše součinnost až do konce zakázky (to je zase garance pro naše zákazníky)
  • Jedinou podmínkou je, a to se u firmy s Premium Max předpokládá, že takovou zakázku bude umět Vaše firma odborně zrealizovat
  • Pokud se nepovede během ročního předplatného zakázku zprostředkovat, platnost celého balíčku se automaticky prodlouží, dokud se takovou zakázku zprostředkovat povede
  • Bližší informace případně telefonicky na 776 237 303

 

Podrobněji ve videu: