Všeobecné obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Firma CENÍKY ŘEMESEL s.r.o. (dále jen „obchodní zástupce“) provozuje portál „www.cenikyremesel.cz", na kterém zprostředkovává stavební práce za předem nastavené ceny dle zveřejněných ceníků v sekci „ceníky". 
 2. Zákazník (dále jen „klient“) je fyzická, nebo právnická osoba, která objedná stavební práce za předem nastavené ceny na portále „cenikyremesel.cz".
 3. Řemeslník, nebo stavební firma (dále jen „zhotovitel“) je fyzická, nebo právnická osoba, které firma „CENÍKY ŘEMESEL s.r.o." zprostředkovává zakázku.

II. PRO KLIENTA

 1. Objednávka na portále „cenikyremesel.cz“ není pro klienta závazná.
 2. Klient je povinen zadávat do formuláře objednávky pouze pravdivé údaje.
 3. U jednotlivých objednávek platí jednotkové ceny platné v době objednání prací. 

III. PRO ZHOTOVITELE

 1. Zhotovitel respektuje jednotkové ceny z objednávky o kterou projevil zájem.
 2. Zhotovitel se zavazuje po řádném dokončení, předání a vyfakturování díla zaslat kopie předávacího protokolu a faktury na email: info@cenikyremesel.cz
 3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci procentuální provizi ze zprostředkované zakázky.
 4. Výše provize je uvedena v každé jednotlivé nabídce zakázky.
 5. Provize kryje obchodnímu zástupci veškeré náklady se zprostředkováním zakázky zhotoviteli, včetně vytvoření smlouvy o dílo a předávacího protokolu k zakázce.
 6. Zhotovitel se zavazuje zaslat do tří dnů od podpisu smlouvy o dílo s klientem nafocenou, nebo naskenovanou kopii poslední stránky této smlouvy na email info@cenikyremesel.cz
 7. Zhotovitel se zavazuje zaplati obchodnímu zástupci jednorázovou sankci 15000Kč za porušení bodu č.2 a 3 tohoto odstavce, a 7000Kč za porušení bodu č.6 tohoto odstavce, a to do pěti dnů od výzvy od obchodního zástupce převodem na bankovní účet obchodního zástupce.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Jednotlivé ceny obsahují cenu pouze za práci (materiál dodává klient).
 2. Smlouvu o dílo mezi klientem a zhotovitelem připravuje obchodní zástupce dle připravené šalony.
 3. Klient uzavírá smlouvu o dílo přímo se zhotovitelem.
 4. Za kvalitu díla odpovídá zhotovitel. (záruka na dílo 60 měsíců)
 5. Obchodní zástupce si vyhrazuje právo jednotkové ceny ve svém ceníku na webu "www.ceníkyremesel.cz" kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.
 6. Obchodní zástupce si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30.7.2016

Předchozí obchodní podmínky platné od 25.7.2012 do 29.7.2016