logo
Název rozpočtu: Rozpočet ze dne 15. 09. 2023

Demontáže a bourací práce

dem Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
dem 1 demontáž vany klasické vč. vybourání pobezdívky (položka neobsahuje materiál) 1 ks 946 Kč 946 Kč 946 Kč 946 Kč
dem 2 demontáž WC kombi (položka neobsahuje materiál) 1 ks 372 Kč 372 Kč 372 Kč 372 Kč
dem 3 demontáž umyvadla (položka neobsahuje materiál) 1 ks 356 Kč 356 Kč 356 Kč 356 Kč
dem 4 demontáž baterie nástěnné (položka neobsahuje materiál) 1 ks 153 Kč 153 Kč 153 Kč 153 Kč
dem 5 demontáž interierových dveří (položka neobsahuje materiál) 4 ks 42 Kč 168 Kč 42 Kč 168 Kč
dem 6 demontáž ocelové zárubně včetně výřezu betonové příčky do tl.60mm (položka neobsahuje materiál) 4 ks 735 Kč 2 940 Kč 735 Kč 2 940 Kč
dem 7 oškrábání staré malby na stěně (položka neobsahuje materiál) 256 m2 52 Kč 13 312 Kč 52 Kč 13 312 Kč
dem 8 demontáž staré elektroinstalace bytu (položka neobsahuje materiál) 1 kpl 2 752 Kč 2 752 Kč 2 752 Kč 2 752 Kč
dem 9 demontáž staré vodoinstalace a odpadů (položka neobsahuje materiál) 1 kpl 2 422 Kč 2 422 Kč 2 422 Kč 2 422 Kč
dem 10 demontáž pvc lepeného (1 vrstva) (položka neobsahuje materiál) 75 m2 76 Kč 5 700 Kč 76 Kč 5 700 Kč
dem 11 demontáž garnýže (položka neobsahuje materiál) 4 ks 52 Kč 208 Kč 52 Kč 208 Kč
dem 12 odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu (položka neobsahuje materiál) 18 m2 119 Kč 2 142 Kč 119 Kč 2 142 Kč
dem 13 odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu (položka neobsahuje materiál) 5 m2 127 Kč 635 Kč 127 Kč 635 Kč
dem 14 bourání zděné příčky tl.100mm (duté cihly) (položka neobsahuje materiál) 28 m2 144 Kč 4 032 Kč 144 Kč 4 032 Kč
dem 15 demontáž okna do 2m2 (položka neobsahuje materiál) 5 ks 364 Kč 1 820 Kč 364 Kč 1 820 Kč
dem 16 demontáž střešních tašek (položka neobsahuje materiál) 88 m2 86 Kč 7 568 Kč 86 Kč 7 568 Kč
dem 17 demontáž střešních latí (položka neobsahuje materiál) 336 mb 26 Kč 8 736 Kč 26 Kč 8 736 Kč
dem 18 demontáž okapového žlabu (položka neobsahuje materiál) 20 mb 76 Kč 1 520 Kč 76 Kč 1 520 Kč
dem 19 demontáž okapového svodu (položka neobsahuje materiál) 6 mb 76 Kč 456 Kč 76 Kč 456 Kč
Demontáže a bourací práce celkem 56 238 Kč 0 Kč 56 238 Kč

Tesařské práce

tes Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
tes 20 montáž pozednice (položka neobsahuje materiál) 28 mb 322 Kč 9 016 Kč 322 Kč 9 016 Kč
tes 21 montáž krokve (položka neobsahuje materiál) 116 mb 322 Kč 37 352 Kč 322 Kč 37 352 Kč
tes 22 montáž vaznice (položka neobsahuje materiál) 16 mb 322 Kč 5 152 Kč 322 Kč 5 152 Kč
tes 23 montáž kleštiny (položka neobsahuje materiál) 24 mb 322 Kč 7 728 Kč 322 Kč 7 728 Kč
tes 24 montáž sloupku (položka neobsahuje materiál) 40 mb 330 Kč 13 200 Kč 330 Kč 13 200 Kč
tes 25 (položka neobsahuje práci) trámy (průměrná orientační cena) 4 m3 13 800 Kč 55 200 Kč 13 800 Kč 55 200 Kč
tes 26 (položka neobsahuje práci) spojovací materiál (průměrná orientační cena) 1 kpl 3 450 Kč 3 450 Kč 3 450 Kč 3 450 Kč
Tesařské práce celkem 72 448 Kč 58 650 Kč 131 098 Kč

Pokrývačské práce

pok Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
pok 27 natažení střešní fólie (položka neobsahuje materiál) 112 m2 60 Kč 6 720 Kč 60 Kč 6 720 Kč
pok 28 laťování (položka neobsahuje materiál) 336 mb 68 Kč 22 848 Kč 68 Kč 22 848 Kč
pok 29 (položka neobsahuje práci) střešní lať 60x40mm - impregnovaná (průměrná orientační cena) 360 mb 29 Kč 10 440 Kč 29 Kč 10 440 Kč
pok 30 položení krytiny (položka neobsahuje materiál) 112 m2 177 Kč 19 824 Kč 177 Kč 19 824 Kč
pok 31 položení hřebene (položka neobsahuje materiál) 8 mb 279 Kč 2 232 Kč 279 Kč 2 232 Kč
pok 32 (položka neobsahuje práci) střešní krytina - tašky (průměrná orientační cena) 864 ks 46 Kč 39 744 Kč 46 Kč 39 744 Kč
pok 33 (položka neobsahuje práci) střešní krytina - hřebenáč (průměrná orientační cena) 24 ks 173 Kč 4 152 Kč 173 Kč 4 152 Kč
Pokrývačské práce celkem 51 624 Kč 54 336 Kč 105 960 Kč

Klempířské práce

kle Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
kle 34 montáž okapového háku okapový hák (průměrná orientační cena) 20 ks 161 Kč 3 220 Kč 230 Kč 4 600 Kč 391 Kč 7 820 Kč
kle 35 montáž okapového žlabu okapový žlab (průměrná orientační cena) 16 mb 127 Kč 2 032 Kč 173 Kč 2 768 Kč 300 Kč 4 800 Kč
kle 36 montáž okapové spojky okapová spojka (průměrná orientační cena) 8 ks 42 Kč 336 Kč 173 Kč 1 384 Kč 215 Kč 1 720 Kč
kle 37 montáž okapového kotlíku svodu okapový kotlík svodu (průměrná orientační cena) 2 ks 221 Kč 442 Kč 173 Kč 346 Kč 394 Kč 788 Kč
kle 38 montáž svodového odskokového kolena svodové odskokové koleno (průměrná orientační cena) 2 ks 144 Kč 288 Kč 173 Kč 346 Kč 317 Kč 634 Kč
kle 39 montáž objímky svodu objímka svodu včetně příslušenství (průměrná orientační cena) 6 ks 161 Kč 966 Kč 115 Kč 690 Kč 276 Kč 1 656 Kč
kle 40 montáž okapového svodu okapový svod (průměrná orientační cena) 6 mb 127 Kč 762 Kč 403 Kč 2 418 Kč 530 Kč 3 180 Kč
kle 41 montáž geigeru geiger (průměrná orientační cena) 2 mb 288 Kč 576 Kč 345 Kč 690 Kč 633 Kč 1 266 Kč
kle 42 oplechování komínu (položka neobsahuje materiál) 1 kpl 4 338 Kč 4 338 Kč 4 338 Kč 4 338 Kč
Klempířské práce celkem 12 960 Kč 13 242 Kč 26 202 Kč

Zednické práce

zed Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
zed 43 zdění z tvárnice ytong tl. 100mm (bez natažení lepidlem) tvárnice ytong tl. 100mm, lepidlo 23 m2 524 Kč 12 052 Kč 552 Kč 12 696 Kč 1 076 Kč 24 748 Kč
zed 44 uložení ytongového překladu nenosný překlad ytong (100x249x1250mm) 4 ks 203 Kč 812 Kč 805 Kč 3 220 Kč 1 008 Kč 4 032 Kč
zed 45 ukotvení ytongové příčky ke stěně plochá kotva + hmoždinka 31 ks 42 Kč 1 302 Kč 10 Kč 310 Kč 52 Kč 1 612 Kč
zed 46 ukotvení a dilatace příčky pod stropem montážní pěnou polyuretanová pěna 8 mb 68 Kč 544 Kč 7 Kč 56 Kč 75 Kč 600 Kč
zed 47 hrubé zahození drážky na stěně matlou (do šíře 30mm, do hl.30mm) malta 74 mb 60 Kč 4 440 Kč 20 Kč 1 480 Kč 80 Kč 5 920 Kč
zed 48 vybetonování drážky v podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm) beton 48 mb 42 Kč 2 016 Kč 18 Kč 864 Kč 60 Kč 2 880 Kč
zed 49 penetrace podkladu stěny pod štuk penetrace sokrat 256 m2 26 Kč 6 656 Kč 7 Kč 1 792 Kč 33 Kč 8 448 Kč
zed 50 štukování stěny kýblovým štukem (1 vrstva) keraštuk 256 m2 203 Kč 51 968 Kč 51 Kč 13 056 Kč 254 Kč 65 024 Kč
zed 51 broušení nového štuku na stěně (položka neobsahuje materiál) 256 m2 18 Kč 4 608 Kč 18 Kč 4 608 Kč
Zednické práce celkem 84 398 Kč 33 474 Kč 117 872 Kč

Sádrokartonářské práce

sád Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
sád 52 podhled rovný (1x záklop 12,5mm, bez izolace) deska RB 12,5mm, profily. kotvící prvky, tmely 80 m2 491 Kč 39 280 Kč 260 Kč 20 800 Kč 751 Kč 60 080 Kč
sád 53 montáž tepelněakustická izolace podhledu (1 vrstva) akustická izolace Knauf Akustik Roll tl. 60mm 80 m2 52 Kč 4 160 Kč 69 Kč 5 520 Kč 121 Kč 9 680 Kč
sád 54 montáž tepelné izolace podhledů a šikmin (1 vrstva) krokevní tepelná izolace tl. 180mm (průměrná orientační cena) 96 m2 68 Kč 6 528 Kč 207 Kč 19 872 Kč 275 Kč 26 400 Kč
sád 55 (položka neobsahuje práci) příplatek za impregnovanou desku proti vodě tl. 12,5mm 5 m2 45 Kč 225 Kč 45 Kč 225 Kč
sád 56 aplikace akrylátu akrylát bílý 87 mb 26 Kč 2 262 Kč 4 Kč 348 Kč 30 Kč 2 610 Kč
Sádrokartonářské práce celkem 52 230 Kč 46 765 Kč 98 995 Kč

Instalatérské práce

ins Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ins 57 sekání drážky v ytongu (do šíře 50mm, do hl.50mm) (položka neobsahuje materiál) 5 mb 94 Kč 470 Kč 94 Kč 470 Kč
ins 58 sekání drážky v ytongu (do šíře 100mm, do hl.50mm) (položka neobsahuje materiál) 5 mb 144 Kč 720 Kč 144 Kč 720 Kč
ins 59 usazení PPR trubky pr. 20mm ppr trubka pr. 20mm 20 mb 161 Kč 3 220 Kč 71 Kč 1 420 Kč 232 Kč 4 640 Kč
ins 60 montáž kolena PPR pr. 20mm ppr koleno pr. 20mm 30 ks 94 Kč 2 820 Kč 9 Kč 270 Kč 103 Kč 3 090 Kč
ins 61 montáž odbočky PPR pr. 20mm ppr odbočka pr. 20mm 6 ks 119 Kč 714 Kč 12 Kč 72 Kč 131 Kč 786 Kč
ins 62 montáž nástěnky PPR pro baterii (ve zdi vč. sádrování) dvojitá nástěnka ppr - vnitřní závit, sádra 1 ks 322 Kč 322 Kč 161 Kč 161 Kč 483 Kč 483 Kč
ins 63 montáž nástěnky PPR pro rohový ventil (ve zdi vč. sádrování) nástěnka ppr - vnitřní závit, sádra 5 ks 270 Kč 1 350 Kč 87 Kč 435 Kč 357 Kč 1 785 Kč
ins 64 montáž kolena PP-HT, pr.110mm koleno HT 110 3 ks 76 Kč 228 Kč 55 Kč 165 Kč 131 Kč 393 Kč
ins 65 uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem, pr.50mm trubka HT 50 10 mb 94 Kč 940 Kč 45 Kč 450 Kč 139 Kč 1 390 Kč
ins 66 montáž kolena PP-HT, pr.50mm koleno HT 50 15 ks 68 Kč 1 020 Kč 19 Kč 285 Kč 87 Kč 1 305 Kč
ins 67 montáž odbočky PP-HT, pr.50mm odbočka HT 50 3 ks 94 Kč 282 Kč 36 Kč 108 Kč 130 Kč 390 Kč
ins 68 montáž zátky PP-HT pr.50mm zátka HT 50 4 ks 18 Kč 72 Kč 13 Kč 52 Kč 31 Kč 124 Kč
ins 69 izolace mirelon tl. trubky pr. 20mm izolace mirelon - tubex 20 x 6mm 20 mb 18 Kč 360 Kč 9 Kč 180 Kč 27 Kč 540 Kč
ins 70 montáž podomítkového modulu pro wc - pro zděné konstrukce (přikotvení, připojení vody a odpadu) podomítkový modul bez odsávání zápachu - pro zděné konstrukce (průměrná orientační cena) 1 ks 1 190 Kč 1 190 Kč 4 025 Kč 4 025 Kč 5 215 Kč 5 215 Kč
ins 71 tlaková zlouška vodovodního potrubí včetně vypracování dokumentu o tlakové zkoušce (položka neobsahuje materiál) 1 ks 1 376 Kč 1 376 Kč 1 376 Kč 1 376 Kč
ins 72 montáž závěsného wc vč. prkénka a tlačítka (usazení, zapojení) závěsné wc + prkýnko + tlačítko + podložka (průměrná orientační cena) 1 kpl 979 Kč 979 Kč 5 750 Kč 5 750 Kč 6 729 Kč 6 729 Kč
ins 73 montáž rohového ventilu standard rohový ventil standard 3 ks 110 Kč 330 Kč 173 Kč 519 Kč 283 Kč 849 Kč
ins 74 montáž rohového ventilu pračkového rohový ventil pračkový 1 ks 110 Kč 110 Kč 207 Kč 207 Kč 317 Kč 317 Kč
ins 75 montáž rohového ventilu kombinovaného (pro myčku) rohový ventil kombinovný 1 ks 110 Kč 110 Kč 288 Kč 288 Kč 398 Kč 398 Kč
ins 76 montáž baterie stojánkové umyvadlové baterie stojánková (průměrná orientační cena) 1 ks 338 Kč 338 Kč 2 300 Kč 2 300 Kč 2 638 Kč 2 638 Kč
ins 77 montáž baterie vanové se sprchou vč. přikotvení sprchy baterie vanová včetně sprchy (průměrná orientační cena) 1 ks 457 Kč 457 Kč 2 875 Kč 2 875 Kč 3 332 Kč 3 332 Kč
ins 78 montáž umyvadla se zavěšenou skříňkou (sestavení, přikotvení, zapojení sifonu) umyvadlo se skříňkou + sifon (průměrná orientační cena) 1 ks 1 579 Kč 1 579 Kč 8 050 Kč 8 050 Kč 9 629 Kč 9 629 Kč
ins 79 montáž vany klasické (usazení, zapojení sifonu) vana + sifon s vanovým automatem (průměrná orientační cena) 1 ks 1 452 Kč 1 452 Kč 6 900 Kč 6 900 Kč 8 352 Kč 8 352 Kč
ins 80 přikotvení držáku toaletního papíru držák toaletního papíru (průměrná orientační cena) 1 ks 304 Kč 304 Kč 314 Kč 314 Kč 618 Kč 618 Kč
Instalatérské práce celkem 20 743 Kč 34 826 Kč 55 569 Kč

Topenářské práce

top Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
top 81 usazení měděné trubky pr.28mm 2 měděná trubka 28x1mm 7 mb 177 Kč 1 239 Kč 299 Kč 2 093 Kč 476 Kč 3 332 Kč
top 82 montáž měděného kolena pr. 28mm měděné koleno pr. 28mm, cín 5 ks 237 Kč 1 185 Kč 61 Kč 305 Kč 298 Kč 1 490 Kč
top 83 izolace mirelon tl. trubky 28mm izolace mirelon - tubex 28 x 6mm 7 bm 18 Kč 126 Kč 17 Kč 119 Kč 35 Kč 245 Kč
top 84 tlaková zlouška topení včetně vypracování dokumentu o tlakové zkoušce (položka neobsahuje materiál) 1 ks 1 376 Kč 1 376 Kč 1 376 Kč 1 376 Kč
top 85 přikotvení a zapojení plynového kotle pro topení a ohřev vody bez zásobníku kondenzační kotel bez zásobníku teplé vody včetně armatur (průměrná orientační cena) 1 ks 7 291 Kč 7 291 Kč 28 750 Kč 28 750 Kč 36 041 Kč 36 041 Kč
top 86 montáž skříně rozdělovače skříň rozdělovače (průměrná orientační cena) 1 ks 1 098 Kč 1 098 Kč 1 725 Kč 1 725 Kč 2 823 Kč 2 823 Kč
top 87 montáž podlahového rozdělovače rozdělovač podlahového topení (průměrná orientační cena) 1 ks 2 742 Kč 2 742 Kč 6 900 Kč 6 900 Kč 9 642 Kč 9 642 Kč
top 88 montáž svorného šroubení pro připojení podlahového topení svorné šroubení (průměrná orientační cena) 12 ks 187 Kč 2 244 Kč 58 Kč 696 Kč 245 Kč 2 940 Kč
top 89 montáž okrajového dilatačního pásu okrajový dilatační pás s fólií 98 mb 26 Kč 2 548 Kč 20 Kč 1 960 Kč 46 Kč 4 508 Kč
top 90 pokládka systémové desky podlahového topení (položka neobsahuje materiál) 80 m2 94 Kč 7 520 Kč 94 Kč 7 520 Kč
top 91 (položka neobsahuje práci) systémová deska (průměrná orientační cena) 88 m2 345 Kč 30 360 Kč 345 Kč 30 360 Kč
top 92 montáž trubky podlahového topení trubka do podlahového topení (průměrná orientační cena) 400 mb 26 Kč 10 400 Kč 35 Kč 14 000 Kč 61 Kč 24 400 Kč
top 93 napuštění topného okruhu (položka neobsahuje materiál) 1 ks 524 Kč 524 Kč 524 Kč 524 Kč
top 94 odvzdušnění topného okruhu (položka neobsahuje materiál) 1 ks 735 Kč 735 Kč 735 Kč 735 Kč
Topenářské práce celkem 39 028 Kč 86 908 Kč 125 936 Kč

Elektrikářské práce

ele Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ele 95 výřez drážky + sekání drážky v ytongové stěně (do šíře 30mm, do hl.30mm) (položka neobsahuje materiál) 56 mb 76 Kč 4 256 Kč 76 Kč 4 256 Kč
ele 96 výřez drážky + sekání drážky v cihlové stěně (do šíře 30mm, do hl.30mm) (položka neobsahuje materiál) 37 mb 102 Kč 3 774 Kč 102 Kč 3 774 Kč
ele 97 výřez + sekání drážky v betonové podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm) (položka neobsahuje materiál) 30 mb 177 Kč 5 310 Kč 177 Kč 5 310 Kč
ele 98 rozměření a vykroužení kapsy pro krabici v ytongu (pr.72mm) (položka neobsahuje materiál) 30 ks 102 Kč 3 060 Kč 102 Kč 3 060 Kč
ele 99 osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování elektroinstalační krabice KU 68, sádra 30 ks 52 Kč 1 560 Kč 10 Kč 300 Kč 62 Kč 1 860 Kč
ele 100 tahání kabelu "CYKY 3x 1,5mm J" kabel CYKY 3x 1,5mm J 200 mb 42 Kč 8 400 Kč 21 Kč 4 200 Kč 63 Kč 12 600 Kč
ele 101 tahání kabelu "CYKY 3x 1,5mm O" kabel CYKY 3x 1,5mm O 26 mb 42 Kč 1 092 Kč 21 Kč 546 Kč 63 Kč 1 638 Kč
ele 102 tahání kabelu "CYKY 3x 2,5mm J kabel CYKY 3x 2,5mm J 268 mb 42 Kč 11 256 Kč 26 Kč 6 968 Kč 68 Kč 18 224 Kč
ele 103 tahání zemnícího drátu zemnící drát žlutozelený CY 2,5mm 28 mb 34 Kč 952 Kč 15 Kč 420 Kč 49 Kč 1 372 Kč
ele 104 tahání kabelu koax koaxiální kabel 75 ohm 70 mb 34 Kč 2 380 Kč 7 Kč 490 Kč 41 Kč 2 870 Kč
ele 105 tahání kabelu UTP kabel UTP CAT 5E 70 mb 34 Kč 2 380 Kč 13 Kč 910 Kč 47 Kč 3 290 Kč
ele 106 sádrování kabelů (jednotlivě) hřebíky, sádra 230 mb 9 Kč 2 070 Kč 5 Kč 1 150 Kč 14 Kč 3 220 Kč
ele 107 osazení rozvaděče 36m na zeď (do vel.400x500mm) rozvodnice nástěnná - 36 modulů (průměrná orientační cena) 1 ks 675 Kč 675 Kč 690 Kč 690 Kč 1 365 Kč 1 365 Kč
ele 108 zapojení jednofázového jističe 10A v rozvaděči vč.okolních propojů jednofázový jistič 10A/1/B, kabel CYKY 1,5mm 7 ks 338 Kč 2 366 Kč 118 Kč 826 Kč 456 Kč 3 192 Kč
ele 109 zapojení jednofázového jističe 16A v rozvaděči vč.okolních propojů jednofázový jistič 16A/1/B, kabel CYKY 2,5mm 10 ks 338 Kč 3 380 Kč 113 Kč 1 130 Kč 451 Kč 4 510 Kč
ele 110 zapojení třífázového jističe 3x 16A v rozvaděči vč.okolních propojů třífázový jistič 16A/3/B, kabel CYKY 2,5mm 1 ks 709 Kč 709 Kč 420 Kč 420 Kč 1 129 Kč 1 129 Kč
ele 111 zapojení třífázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů třífázový proudový chránič 40/4/003 2 ks 600 Kč 1 200 Kč 1 518 Kč 3 036 Kč 2 118 Kč 4 236 Kč
ele 112 montáž třífázové propojovací lišty v rozvaděči propojovací lišta Z-GV-16/3P-3TE 1 ks 515 Kč 515 Kč 494 Kč 494 Kč 1 009 Kč 1 009 Kč
ele 113 popis rozvaděče (položka neobsahuje materiál) 1 ks 896 Kč 896 Kč 896 Kč 896 Kč
ele 114 osazení a zapojení jednopólového vypínače (č.1) vypínač jednopólový komplet č.1 (průměrná orientační cena) 2 ks 135 Kč 270 Kč 138 Kč 276 Kč 273 Kč 546 Kč
ele 115 osazení a zapojení vypínače (č.5) vypinač lustrový komplet č.5 (průměrná orientační cena) 1 ks 187 Kč 187 Kč 184 Kč 184 Kč 371 Kč 371 Kč
ele 116 osazení a zapojení schodišťového přepínače (č.6) přepinač schodišťový komplet č.6 (průměrná orientační cena) 2 ks 144 Kč 288 Kč 150 Kč 300 Kč 294 Kč 588 Kč
ele 117 osazení a zapojení křížového přepínače (č.7) přepínač křížový č.7 10A/250V (průměrná orientační cena) 1 ks 161 Kč 161 Kč 150 Kč 150 Kč 311 Kč 311 Kč
ele 118 osazení a zapojení zásuvky 230V zásuvka (průměrná orientační cena) 25 ks 161 Kč 4 025 Kč 104 Kč 2 600 Kč 265 Kč 6 625 Kč
ele 119 osazení a zapojení zásuvky TV+SAT zásuvka TV+SAT koncová (průměrná orientační cena) 4 ks 221 Kč 884 Kč 299 Kč 1 196 Kč 520 Kč 2 080 Kč
ele 120 osazení a zapojení zásuvky PC zásuvka datová 2x RJ45 včetně konektorů (průměrná orientační cena) 4 ks 262 Kč 1 048 Kč 276 Kč 1 104 Kč 538 Kč 2 152 Kč
ele 121 montáž rámečku jednonásobného rámeček jednonásobný (průměrná orientační cena) 14 ks 18 Kč 252 Kč 21 Kč 294 Kč 39 Kč 546 Kč
ele 122 montáž rámečku dvojnásobného rámeček dvojnásobný (průměrná orientační cena) 6 ks 18 Kč 108 Kč 41 Kč 246 Kč 59 Kč 354 Kč
ele 123 montáž rámečku třínásobného rámeček trojnásobný (průměrná orientační cena) 4 ks 26 Kč 104 Kč 52 Kč 208 Kč 78 Kč 312 Kč
ele 124 revize elektroinstalace přízemního domu (do 100m2) (položka neobsahuje materiál) 1 ks 5 789 Kč 5 789 Kč 5 789 Kč 5 789 Kč
Elektrikářské práce celkem 69 347 Kč 28 138 Kč 97 485 Kč

Obkladačské práce

obk Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
obk 125 penetrace podkladu na podlaze pod samonivelační stěrku penetrace mapei 10 m2 26 Kč 260 Kč 20 Kč 200 Kč 46 Kč 460 Kč
obk 126 vyrovnání podkladu na podlaze samonivelační stěrkou do 6mm (položka neobsahuje materiál) 10 m2 221 Kč 2 210 Kč 221 Kč 2 210 Kč
obk 127 penetrace podkladu na stěně pod vyrovnání lepidlem penetrace mapei 23 m2 26 Kč 598 Kč 12 Kč 276 Kč 38 Kč 874 Kč
obk 128 aplikace tekuté hydroizolace (2 vrstvy) hydroizolace MAPEI 10 m2 144 Kč 1 440 Kč 235 Kč 2 350 Kč 379 Kč 3 790 Kč
obk 129 aplikace rohové hydroizolační pásky těsnicí rohová páska MAPEi 10 mb 86 Kč 860 Kč 37 Kč 370 Kč 123 Kč 1 230 Kč
obk 130 penetrace podkladu pro obklady penetrace sokrat 23 m2 26 Kč 598 Kč 7 Kč 161 Kč 33 Kč 759 Kč
obk 131 Montáž keramického obkladu vč. spárování (300x600mm) flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei 23 m2 920 Kč 21 160 Kč 59 Kč 1 357 Kč 979 Kč 22 517 Kč
obk 132 (položka neobsahuje práci) keramický obklad - množství včetně prořezu (průměrná orientační cena) 27 m2 460 Kč 12 420 Kč 460 Kč 12 420 Kč
obk 133 penetrace podkladu pro dlažby penetrace sokrat 80 m2 26 Kč 2 080 Kč 7 Kč 560 Kč 33 Kč 2 640 Kč
obk 134 pokládka keramické dlažby vč. spárování (600x600 mm) flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei 80 m2 886 Kč 70 880 Kč 57 Kč 4 560 Kč 943 Kč 75 440 Kč
obk 135 (položka neobsahuje práci) keramická dlažba - množství včetně prořezu (průměrná orientační cena) 88 m2 460 Kč 40 480 Kč 460 Kč 40 480 Kč
obk 136 montáž soklu klasického flexibilní lepidlo knauf 60 mb 135 Kč 8 100 Kč 13 Kč 780 Kč 148 Kč 8 880 Kč
obk 137 (položka neobsahuje práci) originál keramický sokl k dlažbě - množství včetně prořezu (průměrná orientační cena) 68 ks 58 Kč 3 944 Kč 58 Kč 3 944 Kč
obk 138 vykroužení otvoru v obkladu (položka neobsahuje materiál) 15 ks 119 Kč 1 785 Kč 119 Kč 1 785 Kč
obk 139 aplikace silikonu silikon 33 mb 34 Kč 1 122 Kč 7 Kč 231 Kč 41 Kč 1 353 Kč
obk 140 uchycení obkladu na magnety (revizní otvor) magnety pro obklad Haco MPO UNI 1 ks 634 Kč 634 Kč 172 Kč 172 Kč 806 Kč 806 Kč
Obkladačské práce celkem 111 727 Kč 67 861 Kč 179 588 Kč

Malířské práce

mal Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
mal 141 zakrývání fólií s olepením fólie, papírová páska šíře 50mm 50 m2 26 Kč 1 300 Kč 6 Kč 300 Kč 32 Kč 1 600 Kč
mal 142 penetrace stěny válečkem (1 vrstva) penetrace sokrat 256 m2 26 Kč 6 656 Kč 7 Kč 1 792 Kč 33 Kč 8 448 Kč
mal 143 penetrace stropu válečkem (1 vrstva) penetrace sokrat 80 m2 34 Kč 2 720 Kč 7 Kč 560 Kč 41 Kč 3 280 Kč
mal 144 malba stěny válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva) primalex plus 256 m2 42 Kč 10 752 Kč 18 Kč 4 608 Kč 60 Kč 15 360 Kč
mal 145 malba stropu válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva) primalex plus 80 m2 52 Kč 4 160 Kč 18 Kč 1 440 Kč 70 Kč 5 600 Kč
Malířské práce celkem 25 588 Kč 8 700 Kč 34 288 Kč

Truhlářské práce

tru Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
tru 146 montáž otevíravých jednokřídlých dveří plných včetně obložky jednokřídlé dveře otevíravé včetně obložky - plné (siko) (průměrná orientační cena) 4 ks 1 789 Kč 7 156 Kč 4 600 Kč 18 400 Kč 6 389 Kč 25 556 Kč
tru 147 montáž dveřního kování - standard kování standard - klíč dózický (průměrná orientační cena) 3 ks 389 Kč 1 167 Kč 460 Kč 1 380 Kč 849 Kč 2 547 Kč
tru 148 montáž dveřního kování - wc kování wc (průměrná orientační cena) 2 ks 389 Kč 778 Kč 460 Kč 920 Kč 849 Kč 1 698 Kč
tru 149 montáž vchodových protipožárních dveří vchodové protipožární dveře včetně kování, zámku a vložky (průměrná orientační cena) 1 ks 735 Kč 735 Kč 5 750 Kč 5 750 Kč 6 485 Kč 6 485 Kč
Truhlářské práce celkem 9 836 Kč 26 450 Kč 36 286 Kč

Fasádnické práce

fas Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
fas 150 montáž zakládací lišty pro zateplovací systém zakládací lišta, hmoždinky, klíny 26 mb 86 Kč 2 236 Kč 144 Kč 3 744 Kč 230 Kč 5 980 Kč
fas 151 zateplení fasády polystyrenem včetně točené omítky zateplovací systém s omítkou (průměrná orientační cena) 108 m2 751 Kč 81 108 Kč 1 035 Kč 111 780 Kč 1 786 Kč 192 888 Kč
fas 152 montáž rohové lišty s perlinkou alu roh s perlinkou, lepidlo 26 mb 60 Kč 1 560 Kč 121 Kč 3 146 Kč 181 Kč 4 706 Kč
fas 153 montáž okapničky okapnička, lepidlo 4 mb 60 Kč 240 Kč 121 Kč 484 Kč 181 Kč 724 Kč
fas 154 montáž apu lišty na fasádu apu lišta, lepidlo 12 mb 52 Kč 624 Kč 121 Kč 1 452 Kč 173 Kč 2 076 Kč
Fasádnické práce celkem 85 768 Kč 120 606 Kč 206 374 Kč

Ostatní

ost Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ost 155 montáž okna do 2m2 (orientační cena) okno do 2m2 (průměrná orientační cena) 5 ks 2 169 Kč 10 845 Kč 11 500 Kč 57 500 Kč 13 669 Kč 68 345 Kč
Ostatní celkem 10 845 Kč 57 500 Kč 68 345 Kč

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do přízemí / bez výtahu
(16,57 tun × 920 Kč)
15 244 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi
(26 nákupů a závozů × 1 300 Kč)
33 800 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(4,51 tun × 2 060 Kč)
560 Kč za odnos + 1 500 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
9 291 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(2,99 tun × 3 560 Kč)
760 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
10 644 Kč
mimostaveništní doprava osob
13 profesí × 2 000 Kč
26 000 Kč
parkování
(0 dnů × 0 Kč)
0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem)
(5 % z ceny práce a materiálu celkem)
67 012 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací)
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)
0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad)
(1,5 % z ceny práce celkem)
10 542 Kč