logo
Název rozpočtu: Rekonstrukce Garáže - Tišnov

Demontáže a bourací práce

dem Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
dem 1 demontáž ocelové zárubně včetně výřezu zděné příčky do tl.250mm (položka neobsahuje materiál) 1 ks 810 Kč 810 Kč 810 Kč 810 Kč
dem 2 bourání zděné příčky z plné cihly (položka neobsahuje materiál) 2 m3 1 561 Kč 3 122 Kč 1 561 Kč 3 122 Kč
dem 3 demontáž okna do 1m2 (položka neobsahuje materiál) 3 ks 288 Kč 864 Kč 288 Kč 864 Kč
dem 4 demontáž okapového žlabu (položka neobsahuje materiál) 5 mb 76 Kč 380 Kč 76 Kč 380 Kč
dem 5 demontáž okapového svodu (položka neobsahuje materiál) 3 mb 76 Kč 228 Kč 76 Kč 228 Kč
dem 6 odborné demontážní práce, které nelze napasovat na aktuální úkolové položky - viz popis v poznámce níže (položka neobsahuje materiál) 16 hod 507 Kč 8 112 Kč 507 Kč 8 112 Kč
Demontáže a bourací práce celkem 13 516 Kč 0 Kč 13 516 Kč

Zakládací práce

zak Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
zak 7 betonování základových pasů beton - mix C16/20 (průměrná orientační cena) 2 m3 1 013 Kč 2 026 Kč 3 105 Kč 6 210 Kč 4 118 Kč 8 236 Kč
zak 8 betonování základových pasů (položka neobsahuje materiál) 1 m3 1 013 Kč 1 013 Kč 1 013 Kč 1 013 Kč
zak 9 betonování základové desky tl. 120mm (položka neobsahuje materiál) 1 m2 322 Kč 322 Kč 322 Kč 322 Kč
Zakládací práce celkem 3 361 Kč 6 210 Kč 9 571 Kč

Tesařské práce

tes Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
tes 10 montáž pozednice (položka neobsahuje materiál) 27 mb 322 Kč 8 694 Kč 322 Kč 8 694 Kč
tes 11 montáž krokve (položka neobsahuje materiál) 72 mb 322 Kč 23 184 Kč 322 Kč 23 184 Kč
tes 12 montáž kleštiny (položka neobsahuje materiál) 20 mb 322 Kč 6 440 Kč 322 Kč 6 440 Kč
tes 13 (položka neobsahuje práci) trámy (průměrná orientační cena) 1 m3 13 800 Kč 13 800 Kč 13 800 Kč 13 800 Kč
tes 14 (položka neobsahuje práci) spojovací materiál (průměrná orientační cena) 1 kpl 3 450 Kč 3 450 Kč 3 450 Kč 3 450 Kč
Tesařské práce celkem 38 318 Kč 17 250 Kč 55 568 Kč

Pokrývačské práce

pok Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
pok 15 laťování (položka neobsahuje materiál) 182 mb 68 Kč 12 376 Kč 68 Kč 12 376 Kč
pok 16 (položka neobsahuje práci) střešní lať 60x40mm - impregnovaná (průměrná orientační cena) 182 mb 29 Kč 5 278 Kč 29 Kč 5 278 Kč
pok 17 položení krytiny (položka neobsahuje materiál) 60 m2 177 Kč 10 620 Kč 177 Kč 10 620 Kč
pok 18 (položka neobsahuje práci) střešní krytina - tašky (průměrná orientační cena) 486 ks 46 Kč 22 356 Kč 46 Kč 22 356 Kč
Pokrývačské práce celkem 22 996 Kč 27 634 Kč 50 630 Kč

Klempířské práce

kle Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
kle 19 montáž okapového háku okapový hák (průměrná orientační cena) 20 ks 161 Kč 3 220 Kč 230 Kč 4 600 Kč 391 Kč 7 820 Kč
kle 20 montáž okapového žlabu okapový žlab (průměrná orientační cena) 30 mb 127 Kč 3 810 Kč 173 Kč 5 190 Kč 300 Kč 9 000 Kč
kle 21 montáž okapového kotlíku svodu okapový kotlík svodu (průměrná orientační cena) 4 ks 221 Kč 884 Kč 173 Kč 692 Kč 394 Kč 1 576 Kč
kle 22 montáž svodového odskokového kolena svodové odskokové koleno (průměrná orientační cena) 4 ks 144 Kč 576 Kč 173 Kč 692 Kč 317 Kč 1 268 Kč
kle 23 montáž okapového svodu okapový svod (průměrná orientační cena) 6 mb 127 Kč 762 Kč 403 Kč 2 418 Kč 530 Kč 3 180 Kč
Klempířské práce celkem 9 252 Kč 13 592 Kč 22 844 Kč

Zednické práce

zed Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
zed 24 štukování stěny kýblovým štukem (1 vrstva) keraštuk 53 m2 203 Kč 10 759 Kč 51 Kč 2 703 Kč 254 Kč 13 462 Kč
Zednické práce celkem 10 759 Kč 2 703 Kč 13 462 Kč

Malířské práce

mal Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
mal 25 penetrace stěny válečkem (1 vrstva) penetrace sokrat 83 m2 26 Kč 2 158 Kč 7 Kč 581 Kč 33 Kč 2 739 Kč
mal 26 malba stěny válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva) primalex plus 53 m2 42 Kč 2 226 Kč 18 Kč 954 Kč 60 Kč 3 180 Kč
Malířské práce celkem 4 384 Kč 1 535 Kč 5 919 Kč

Fasádnické práce

fas Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
fas 27 penetrace podkladu pod točenou omítku fasádní penetrace 81 m2 34 Kč 2 754 Kč 29 Kč 2 349 Kč 63 Kč 5 103 Kč
fas 28 malba fasády válečkem (2 vrstvy - akrylová fasádní barva) akrylová fasádní barva (průměrná orientační cena) 81 m2 94 Kč 7 614 Kč 46 Kč 3 726 Kč 140 Kč 11 340 Kč
Fasádnické práce celkem 10 368 Kč 6 075 Kč 16 443 Kč

Ostatní

ost Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ost 29 montáž lešení (orientační cena) pronájem lešení (průměrná orientační cena) 70 m2 177 Kč 12 390 Kč 115 Kč 8 050 Kč 292 Kč 20 440 Kč
Ostatní celkem 12 390 Kč 8 050 Kč 20 440 Kč

Úklid

úkl Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
úkl 30 finální úklid bytu do obyvatelného stavu před předáním zakázky (mytí podlah, dveří, oken, nábytku, obkladů, sanity) mycí prostředky 20 m2 86 Kč 1 720 Kč 17 Kč 340 Kč 103 Kč 2 060 Kč
Úklid celkem 1 720 Kč 340 Kč 2 060 Kč

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do 1. patro / bez výtahu
(3,27 tun × 1 200 Kč)
3 924 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi
(16 nákupů a závozů × 1 250 Kč)
20 000 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patro / bez výtahu
(2,41 tun × 2 200 Kč)
700 Kč za odnos + 1 500 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
5 302 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patro / bez výtahu
(0,33 tun × 3 700 Kč)
900 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
1 221 Kč
mimostaveništní doprava osob
8 profesí × 2 000 Kč
16 000 Kč
parkování
(0 dnů × 0 Kč)
0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem)
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)
0 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací)
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)
0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad)
(1,5 % z ceny práce celkem)
1 906 Kč