logo
Název rozpočtu: Pha - ing. Kvapilová

Elektrikářské práce

ele Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ele 1 montáž topné rohože s odporovým drátem pro podlahové topení (lepení) topná rohož k podlahovému topení (průměrná orientační cena) 265 m2 296 Kč 78 440 Kč 575 Kč 152 375 Kč 871 Kč 230 815 Kč
ele 2 příprava pro čidlo pro podlahové topení husí krk 8 ks 397 Kč 3 176 Kč 38 Kč 304 Kč 435 Kč 3 480 Kč
ele 3 montáž a zapojení termostatu k podlahovému topení digitální termostat (průměrná orientační cena) 8 ks 322 Kč 2 576 Kč 2 300 Kč 18 400 Kč 2 622 Kč 20 976 Kč
ele 4 montáž a zapojení čidla k podlahovému topení čidlo k podlahovému topení (průměrná orientační cena) 8 ks 262 Kč 2 096 Kč 575 Kč 4 600 Kč 837 Kč 6 696 Kč
Elektrikářské práce celkem 86 288 Kč 175 679 Kč 261 967 Kč

Malířské práce

mal Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
mal 5 zakrývání podlahy vlnitou papírovou lepenkou vetně slepení vlnitá papírová lepenka, papírová páska šíře 50mm 100 m2 9 Kč 900 Kč 17 Kč 1 700 Kč 26 Kč 2 600 Kč
mal 6 olepení okna fólií fólie + papírová páska šíře 50mm 33 m2 18 Kč 594 Kč 6 Kč 198 Kč 24 Kč 792 Kč
mal 7 vyspravení drobných děr a trhlin tmel uniflott 100 m2 26 Kč 2 600 Kč 7 Kč 700 Kč 33 Kč 3 300 Kč
mal 8 oprava akrylátu akrylát 50 mb 26 Kč 1 300 Kč 4 Kč 200 Kč 30 Kč 1 500 Kč
mal 9 oprášení - ometení podkladu (položka neobsahuje materiál) 356 m2 9 Kč 3 204 Kč 9 Kč 3 204 Kč
mal 10 penetrace stropu válečkem (1 vrstva) penetrace sokrat 100 m2 34 Kč 3 400 Kč 7 Kč 700 Kč 41 Kč 4 100 Kč
mal 11 malba sádrokartonového podhledu válečkem (3 vrstvy - běžná interierová bílá barva) - výmalba sádrokartonu primalex plus 200 m2 76 Kč 15 200 Kč 25 Kč 5 000 Kč 101 Kč 20 200 Kč
mal 12 malba stěny válečkem (2 vrstvy - vinylová interierová bílá barva) vinylová interierová bílá barva 514 m2 60 Kč 30 840 Kč 38 Kč 19 532 Kč 98 Kč 50 372 Kč
mal 13 drobné opravy povrchů a maleb po dokončení kompletačních prací po výmalbě drobný materiál 3 hod 507 Kč 1 521 Kč 26 Kč 78 Kč 533 Kč 1 599 Kč
Malířské práce celkem 59 559 Kč 28 108 Kč 87 667 Kč

Podlahářské práce

pod Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
pod 14 pokládka akustické izolace do tl.100mm na podlahu (1 vrstva) podlahová akustická izolace (průměrná orientační cena) 90 m2 86 Kč 7 740 Kč 173 Kč 15 570 Kč 259 Kč 23 310 Kč
pod 15 montáž podlahové systémové desky fermacell podlahový dílec fermacell E25 (2×12,5) vč. prořezu 10% + lepidlo + šrouby 100 m2 423 Kč 42 300 Kč 658 Kč 65 800 Kč 1 081 Kč 108 100 Kč
pod 16 vysátí podlahy (položka neobsahuje materiál) 100 m2 18 Kč 1 800 Kč 18 Kč 1 800 Kč
pod 17 (položka neobsahuje práci) vinylová podlaha (průměrná orientační cena) 145 m2 575 Kč 83 375 Kč 575 Kč 83 375 Kč
pod 18 pokládka vinylové podlahy se zámkem - volně (click) (položka neobsahuje materiál) 90 m2 304 Kč 27 360 Kč 304 Kč 27 360 Kč
pod 19 montáž soklové lišty vinylové lepidlo mamut 90 mb 86 Kč 7 740 Kč 7 Kč 630 Kč 93 Kč 8 370 Kč
pod 20 montáž přechodové lišty mezi dveře lepidlo mamut 9 ks 135 Kč 1 215 Kč 13 Kč 117 Kč 148 Kč 1 332 Kč
pod 21 (položka neobsahuje práci) přechodová lišta 90cm (průměrná orientační cena) 9 ks 138 Kč 1 242 Kč 138 Kč 1 242 Kč
pod 22 aplikace akrylátu mezi soklovou lištou a stěnou akrylát bílý 50 mb 26 Kč 1 300 Kč 4 Kč 200 Kč 30 Kč 1 500 Kč
Podlahářské práce celkem 89 455 Kč 166 934 Kč 256 389 Kč

Ostatní

ost Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ost 23 návrh dispozice bytu do 110m2 (položka neobsahuje materiál) 2 kpl 18 082 Kč 36 164 Kč 18 082 Kč 36 164 Kč
Ostatní celkem 36 164 Kč 0 Kč 36 164 Kč

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do 2. patro / bez výtahu
(4,90 tun × 1 600 Kč)
7 840 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi
(6 nákupů a závozů × 1 300 Kč)
7 800 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z 2. patro / bez výtahu
(0,00 tun × 2 400 Kč)
900 Kč za odnos + 1 500 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
0 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z 2. patro / bez výtahu
(0,40 tun × 3 900 Kč)
1 100 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
1 560 Kč
mimostaveništní doprava osob
3 profesí × 2 000 Kč
6 000 Kč
parkování
(0 dnů × 0 Kč)
0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem)
(5 % z ceny práce a materiálu celkem)
32 109 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací)
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)
0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad)
(1,5 % z ceny práce celkem)
4 072 Kč