logo
Název rozpočtu: RD Radouň

Zednické práce

zed Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
zed 1 založení zděné příčky do betonového lože s ocelovou výztuží beton + roxor (průměrná orientační cena) 2 mb 237 Kč 474 Kč 76 Kč 152 Kč 313 Kč 626 Kč
zed 2 zdění z cihly příčkové tl. 80mm (bez omítání) cihla porotherm 80mm, matta 4 m2 457 Kč 1 828 Kč 483 Kč 1 932 Kč 940 Kč 3 760 Kč
zed 3 vyzdění špalety po výměně špaletového okna za plastové ytong, PU pěna, lepidlo, malta 10 mb 499 Kč 4 990 Kč 190 Kč 1 900 Kč 689 Kč 6 890 Kč
zed 4 vyzdění špalety po výměně plastového okna lepidlo, malta 50 mb 397 Kč 19 850 Kč 190 Kč 9 500 Kč 587 Kč 29 350 Kč
zed 5 namočení stěny před omítáním (položka neobsahuje materiál) 80 m2 18 Kč 1 440 Kč 18 Kč 1 440 Kč
zed 6 ruční omítání stěny (vápenná jádrová do 20mm) malta 40 m2 380 Kč 15 200 Kč 58 Kč 2 320 Kč 438 Kč 17 520 Kč
zed 7 penetrace podkladu stěny pod štuk penetrace 80 m2 26 Kč 2 080 Kč 7 Kč 560 Kč 33 Kč 2 640 Kč
zed 8 štukování stěny pytlovým štukem (1 vrstva) pytlový štuk 80 m2 169 Kč 13 520 Kč 33 Kč 2 640 Kč 202 Kč 16 160 Kč
Zednické práce celkem 59 382 Kč 19 004 Kč 78 386 Kč

Sádrokartonářské práce

sád Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
sád 9 příčka tl.75mm standard (1x záklop z každé strany, bez izolace) deska RB 12,5mm, profily. kotvící prvky, bandáže, tmely 20 m2 532 Kč 10 640 Kč 449 Kč 8 980 Kč 981 Kč 19 620 Kč
sád 10 montáž revizních půdních schodů zateplené půdní schody (průměrná orientační cena) 1 ks 1 992 Kč 1 992 Kč 3 450 Kč 3 450 Kč 5 442 Kč 5 442 Kč
Sádrokartonářské práce celkem 12 632 Kč 12 430 Kč 25 062 Kč

Instalatérské práce

ins Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ins 11 odborné instalatérské práce, které nelze napasovat na aktuální úkolové položky - viz popis v poznámce níže (položka neobsahuje materiál) 50 hod 507 Kč 25 350 Kč 507 Kč 25 350 Kč
ins 12 pomocné instalatérské práce, které nelze napasovat na aktuální úkolové položky - viz popis v poznámce níže (položka neobsahuje materiál) hod 358 Kč 0 Kč 358 Kč 0 Kč
Instalatérské práce celkem 25 350 Kč 0 Kč 25 350 Kč

Topenářské práce

top Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
top 13 přikotvení a zapojení deskového otopného tělesa na zeď deskový radiátor (průměrná orientační cena) 12 ks 1 410 Kč 16 920 Kč 2 875 Kč 34 500 Kč 4 285 Kč 51 420 Kč
Topenářské práce celkem 16 920 Kč 34 500 Kč 51 420 Kč

Obkladačské práce

obk Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
obk 14 aplikace tekuté hydroizolace (2 vrstvy) hydroizolace MAPEI 2 m2 144 Kč 288 Kč 235 Kč 470 Kč 379 Kč 758 Kč
obk 15 aplikace rohové hydroizolační pásky těsnicí rohová páska MAPEi 2 mb 86 Kč 172 Kč 37 Kč 74 Kč 123 Kč 246 Kč
obk 16 montáž keramického obkladu vč. spárování (150x150mm) flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei 32 m2 1 089 Kč 34 848 Kč 64 Kč 2 048 Kč 1 153 Kč 36 896 Kč
obk 17 montáž keramického obkladu vč. spárování (200x50mm) flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei 12 m2 1 233 Kč 14 796 Kč 69 Kč 828 Kč 1 302 Kč 15 624 Kč
obk 18 penetrace podkladu pro dlažby penetrace 15 m2 26 Kč 390 Kč 7 Kč 105 Kč 33 Kč 495 Kč
obk 19 Pokládka keramické dlažby vč. spárování (300x300 mm) flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei 15 m2 896 Kč 13 440 Kč 60 Kč 900 Kč 956 Kč 14 340 Kč
obk 20 pokládka dlažby vč. spárování (100x100 mm) flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei 15 m2 1 233 Kč 18 495 Kč 64 Kč 960 Kč 1 297 Kč 19 455 Kč
Obkladačské práce celkem 82 429 Kč 5 385 Kč 87 814 Kč

Malířské práce

mal Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
mal 21 malba stěny válečkem - podmalování pod tónovanou barvu (1 vrstva - běžná interierová bílá barva) primalex plus 200 m2 26 Kč 5 200 Kč 9 Kč 1 800 Kč 35 Kč 7 000 Kč
mal 22 malba stropu válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva) primalex plus 100 m2 52 Kč 5 200 Kč 18 Kč 1 800 Kč 70 Kč 7 000 Kč
Malířské práce celkem 10 400 Kč 3 600 Kč 14 000 Kč

Podlahářské práce

pod Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
pod 23 penetrace podkladu na podlaze pod samonivelační stěrku penetrace 25 m2 26 Kč 650 Kč 20 Kč 500 Kč 46 Kč 1 150 Kč
pod 24 vyrovnání podkladu na podlaze samonivelační stěrkou do 10mm (položka neobsahuje materiál) 55 m2 221 Kč 12 155 Kč 221 Kč 12 155 Kč
pod 25 pokládka vinylové podlahy se zámkem - volně (click) (položka neobsahuje materiál) 100 m2 304 Kč 30 400 Kč 304 Kč 30 400 Kč
Podlahářské práce celkem 43 205 Kč 500 Kč 43 705 Kč

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do přízemí / bez výtahu
(4,59 tun × 920 Kč)
4 223 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi
(14 nákupů a závozů × 1 300 Kč)
18 200 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(0,18 tun × 2 060 Kč)
560 Kč za odnos + 1 500 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
371 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(0,05 tun × 3 560 Kč)
760 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
178 Kč
mimostaveništní doprava osob
7 profesí × 2 000 Kč
14 000 Kč
parkování
(0 dnů × 0 Kč)
0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem)
(5 % z ceny práce a materiálu celkem)
16 287 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací)
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)
0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad)
(1,5 % z ceny práce celkem)
3 755 Kč