logo
Název rozpočtu: Spomyšl - rekonstrukce RD

Demontáže a bourací práce

dem Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
dem 1 demontáž vany klasické vč. vybourání pobezdívky (položka neobsahuje materiál) 1 ks 946 Kč 946 Kč 946 Kč 946 Kč
dem 2 demontáž WC kombi (položka neobsahuje materiál) 1 ks 372 Kč 372 Kč 372 Kč 372 Kč
dem 3 demontáž umyvadla (položka neobsahuje materiál) 1 ks 356 Kč 356 Kč 356 Kč 356 Kč
dem 4 demontáž baterie nástěnné (položka neobsahuje materiál) 1 ks 153 Kč 153 Kč 153 Kč 153 Kč
dem 5 demontáž interierových dveří (položka neobsahuje materiál) 5 ks 42 Kč 210 Kč 42 Kč 210 Kč
dem 6 demontáž ocelové zárubně včetně výřezu betonové příčky do tl.60mm (položka neobsahuje materiál) 5 ks 735 Kč 3 675 Kč 735 Kč 3 675 Kč
dem 7 oškrábání staré malby na stěně (položka neobsahuje materiál) 500 m2 52 Kč 26 000 Kč 52 Kč 26 000 Kč
dem 8 demontáž staré elektroinstalace bytu (položka neobsahuje materiál) 1 kpl 2 752 Kč 2 752 Kč 2 752 Kč 2 752 Kč
dem 9 demontáž staré vodoinstalace a odpadů (položka neobsahuje materiál) 1 kpl 2 422 Kč 2 422 Kč 2 422 Kč 2 422 Kč
dem 10 demontáž pvc lepeného (1 vrstva) (položka neobsahuje materiál) 151 m2 76 Kč 11 476 Kč 76 Kč 11 476 Kč
dem 11 demontáž garnýže (položka neobsahuje materiál) 5 ks 52 Kč 260 Kč 52 Kč 260 Kč
dem 12 odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu (položka neobsahuje materiál) 26 m2 119 Kč 3 094 Kč 119 Kč 3 094 Kč
dem 13 odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu (položka neobsahuje materiál) 5 m2 127 Kč 635 Kč 127 Kč 635 Kč
dem 14 bourání zděné příčky tl.100mm (duté cihly) (položka neobsahuje materiál) 55 m2 144 Kč 7 920 Kč 144 Kč 7 920 Kč
dem 15 demontáž okna do 2m2 (položka neobsahuje materiál) 9 ks 364 Kč 3 276 Kč 364 Kč 3 276 Kč
dem 16 demontáž střešních tašek (položka neobsahuje materiál) 172 m2 86 Kč 14 792 Kč 86 Kč 14 792 Kč
dem 17 demontáž střešních latí (položka neobsahuje materiál) 656 mb 26 Kč 17 056 Kč 26 Kč 17 056 Kč
dem 18 demontáž okapového žlabu (položka neobsahuje materiál) 39 mb 76 Kč 2 964 Kč 76 Kč 2 964 Kč
dem 19 demontáž okapového svodu (položka neobsahuje materiál) 6 mb 76 Kč 456 Kč 76 Kč 456 Kč
Demontáže a bourací práce celkem 98 815 Kč 0 Kč 98 815 Kč

Pokrývačské práce

pok Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
pok 20 natažení střešní fólie (položka neobsahuje materiál) 219 m2 60 Kč 13 140 Kč 60 Kč 13 140 Kč
pok 21 laťování (položka neobsahuje materiál) 656 mb 68 Kč 44 608 Kč 68 Kč 44 608 Kč
pok 22 (položka neobsahuje práci) střešní lať 60x40mm - impregnovaná (průměrná orientační cena) 702 mb 29 Kč 20 358 Kč 29 Kč 20 358 Kč
pok 23 položení krytiny (položka neobsahuje materiál) 289 m2 177 Kč 51 153 Kč 177 Kč 51 153 Kč
pok 24 položení hřebene (položka neobsahuje materiál) 34 mb 279 Kč 9 486 Kč 279 Kč 9 486 Kč
pok 25 položení nároží (položka neobsahuje materiál) 5 mb 380 Kč 1 900 Kč 380 Kč 1 900 Kč
pok 26 položení úžlabí (položka neobsahuje materiál) 7 mb 380 Kč 2 660 Kč 380 Kč 2 660 Kč
pok 27 (položka neobsahuje práci) střešní krytina - tašky (průměrná orientační cena) 1685 ks 46 Kč 77 510 Kč 46 Kč 77 510 Kč
pok 28 (položka neobsahuje práci) střešní krytina - hřebenáč (průměrná orientační cena) 47 ks 173 Kč 8 131 Kč 173 Kč 8 131 Kč
Pokrývačské práce celkem 122 947 Kč 105 999 Kč 228 946 Kč

Klempířské práce

kle Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
kle 29 montáž okapového háku okapový hák (průměrná orientační cena) 39 ks 161 Kč 6 279 Kč 230 Kč 8 970 Kč 391 Kč 15 249 Kč
kle 30 montáž okapového žlabu okapový žlab (průměrná orientační cena) 32 mb 127 Kč 4 064 Kč 173 Kč 5 536 Kč 300 Kč 9 600 Kč
kle 31 montáž okapové spojky okapová spojka (průměrná orientační cena) 16 ks 42 Kč 672 Kč 173 Kč 2 768 Kč 215 Kč 3 440 Kč
kle 32 montáž okapového kotlíku svodu okapový kotlík svodu (průměrná orientační cena) 2 ks 221 Kč 442 Kč 173 Kč 346 Kč 394 Kč 788 Kč
kle 33 montáž svodového odskokového kolena svodové odskokové koleno (průměrná orientační cena) 2 ks 144 Kč 288 Kč 173 Kč 346 Kč 317 Kč 634 Kč
kle 34 montáž objímky svodu objímka svodu včetně příslušenství (průměrná orientační cena) 6 ks 161 Kč 966 Kč 115 Kč 690 Kč 276 Kč 1 656 Kč
kle 35 montáž okapového svodu okapový svod (průměrná orientační cena) 6 mb 127 Kč 762 Kč 403 Kč 2 418 Kč 530 Kč 3 180 Kč
kle 36 montáž geigeru geiger (průměrná orientační cena) 2 mb 288 Kč 576 Kč 345 Kč 690 Kč 633 Kč 1 266 Kč
kle 37 oplechování komínu (položka neobsahuje materiál) 2 kpl 4 338 Kč 8 676 Kč 4 338 Kč 8 676 Kč
Klempířské práce celkem 22 725 Kč 21 764 Kč 44 489 Kč

Zednické práce

zed Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
zed 38 zdění z cihly příčkové tl. 115mm (bez omítání) cihla porotherm 115mm, matta 31 m2 491 Kč 15 221 Kč 667 Kč 20 677 Kč 1 158 Kč 35 898 Kč
zed 39 uložení porothermového překladu do 100cm nenosný překlad Porotherm 7/23,8/100 5 ks 262 Kč 1 310 Kč 299 Kč 1 495 Kč 561 Kč 2 805 Kč
zed 40 ukotvení a dilatace příčky pod stropem montážní pěnou polyuretanová pěna 16 mb 68 Kč 1 088 Kč 7 Kč 112 Kč 75 Kč 1 200 Kč
zed 41 hrubé zahození drážky na stěně matlou (do šíře 30mm, do hl.30mm) malta 135 mb 60 Kč 8 100 Kč 20 Kč 2 700 Kč 80 Kč 10 800 Kč
zed 42 vybetonování drážky v podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm) beton 94 mb 42 Kč 3 948 Kč 18 Kč 1 692 Kč 60 Kč 5 640 Kč
zed 43 penetrace podkladu stěny pod štuk penetrace sokrat 500 m2 26 Kč 13 000 Kč 7 Kč 3 500 Kč 33 Kč 16 500 Kč
zed 44 štukování stěny kýblovým štukem (1 vrstva) keraštuk 500 m2 203 Kč 101 500 Kč 51 Kč 25 500 Kč 254 Kč 127 000 Kč
zed 45 broušení nového štuku na stěně (položka neobsahuje materiál) 500 m2 18 Kč 9 000 Kč 18 Kč 9 000 Kč
Zednické práce celkem 153 167 Kč 55 676 Kč 208 843 Kč

Instalatérské práce

ins Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ins 46 sekání drážky v ytongu (do šíře 50mm, do hl.50mm) (položka neobsahuje materiál) 5 mb 94 Kč 470 Kč 94 Kč 470 Kč
ins 47 sekání drážky v ytongu (do šíře 100mm, do hl.50mm) (položka neobsahuje materiál) 5 mb 144 Kč 720 Kč 144 Kč 720 Kč
ins 48 usazení PPR trubky pr. 20mm ppr trubka pr. 20mm 20 mb 161 Kč 3 220 Kč 71 Kč 1 420 Kč 232 Kč 4 640 Kč
ins 49 montáž kolena PPR pr. 20mm ppr koleno pr. 20mm 30 ks 94 Kč 2 820 Kč 9 Kč 270 Kč 103 Kč 3 090 Kč
ins 50 montáž odbočky PPR pr. 20mm ppr odbočka pr. 20mm 6 ks 119 Kč 714 Kč 12 Kč 72 Kč 131 Kč 786 Kč
ins 51 montáž nástěnky PPR pro baterii (ve zdi vč. sádrování) dvojitá nástěnka ppr - vnitřní závit, sádra 1 ks 322 Kč 322 Kč 161 Kč 161 Kč 483 Kč 483 Kč
ins 52 montáž nástěnky PPR pro rohový ventil (ve zdi vč. sádrování) nástěnka ppr - vnitřní závit, sádra 5 ks 270 Kč 1 350 Kč 87 Kč 435 Kč 357 Kč 1 785 Kč
ins 53 montáž kolena PP-HT, pr.110mm koleno HT 110 3 ks 76 Kč 228 Kč 55 Kč 165 Kč 131 Kč 393 Kč
ins 54 uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem, pr.50mm trubka HT 50 10 mb 94 Kč 940 Kč 45 Kč 450 Kč 139 Kč 1 390 Kč
ins 55 montáž kolena PP-HT, pr.50mm koleno HT 50 15 ks 68 Kč 1 020 Kč 19 Kč 285 Kč 87 Kč 1 305 Kč
ins 56 montáž odbočky PP-HT, pr.50mm odbočka HT 50 3 ks 94 Kč 282 Kč 36 Kč 108 Kč 130 Kč 390 Kč
ins 57 montáž zátky PP-HT pr.50mm zátka HT 50 4 ks 18 Kč 72 Kč 13 Kč 52 Kč 31 Kč 124 Kč
ins 58 izolace mirelon tl. trubky pr. 20mm izolace mirelon - tubex 20 x 6mm 20 mb 18 Kč 360 Kč 9 Kč 180 Kč 27 Kč 540 Kč
ins 59 tlaková zlouška vodovodního potrubí včetně vypracování dokumentu o tlakové zkoušce (položka neobsahuje materiál) 1 ks 1 376 Kč 1 376 Kč 1 376 Kč 1 376 Kč
ins 60 montáž rohového ventilu standard rohový ventil standard 3 ks 110 Kč 330 Kč 173 Kč 519 Kč 283 Kč 849 Kč
ins 61 montáž rohového ventilu pračkového rohový ventil pračkový 1 ks 110 Kč 110 Kč 207 Kč 207 Kč 317 Kč 317 Kč
ins 62 montáž rohového ventilu kombinovaného (pro myčku) rohový ventil kombinovný 1 ks 110 Kč 110 Kč 288 Kč 288 Kč 398 Kč 398 Kč
ins 63 montáž umyvadla se zavěšenou skříňkou (sestavení, přikotvení, zapojení sifonu) umyvadlo se skříňkou + sifon (průměrná orientační cena) 1 ks 1 579 Kč 1 579 Kč 8 050 Kč 8 050 Kč 9 629 Kč 9 629 Kč
ins 64 montáž sprchové vaničky (usazení, zapojení sifonu) sprchová vanička + sifon (průměrná orientační cena) 1 ks 1 089 Kč 1 089 Kč 2 875 Kč 2 875 Kč 3 964 Kč 3 964 Kč
ins 65 montáž sprchové zástěny skleněné (pevná stěna + otevíravé dveře) sprchová skleněná zástěna s otevíravými dveřmi (průměrná orientační cena) 1 ks 2 819 Kč 2 819 Kč 9 200 Kč 9 200 Kč 12 019 Kč 12 019 Kč
ins 66 přikotvení držáku toaletního papíru držák toaletního papíru (průměrná orientační cena) 1 ks 304 Kč 304 Kč 314 Kč 314 Kč 618 Kč 618 Kč
Instalatérské práce celkem 20 235 Kč 25 051 Kč 45 286 Kč

Plynařské práce

ply Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ply 67 sekání drážky v cihle (do šíře 50mm, do hl.50mm) (položka neobsahuje materiál) 5 mb 102 Kč 510 Kč 102 Kč 510 Kč
ply 68 usazení měděné trubky pr. 22mm měděná trubka 22x1,5mm 5 mb 161 Kč 805 Kč 159 Kč 795 Kč 320 Kč 1 600 Kč
ply 69 montáž lisovacího měděného kolena pr. 22mm měděné lisovací koleno pr. 22mm 7 ks 211 Kč 1 477 Kč 152 Kč 1 064 Kč 363 Kč 2 541 Kč
ply 70 izolace mirelon tl. trubky 22mm izolace mirelon - tubex 22 x 6mm 5 mb 18 Kč 90 Kč 13 Kč 65 Kč 31 Kč 155 Kč
ply 71 montáž ocelové chráničky včetně stáhnutí nylonovými pásky ocelový L profil 20x20x3mm + nylonové pásky 5 mb 119 Kč 595 Kč 58 Kč 290 Kč 177 Kč 885 Kč
ply 72 tlaková zlouška plynového potrubí včetně vypracování dokumentu o tlakové zkoušce (položka neobsahuje materiál) 1 ks 1 376 Kč 1 376 Kč 1 376 Kč 1 376 Kč
ply 73 revize plynového rozvodu (byt) (položka neobsahuje materiál) 1 ks 6 363 Kč 6 363 Kč 6 363 Kč 6 363 Kč
Plynařské práce celkem 11 216 Kč 2 214 Kč 13 430 Kč

Elektrikářské práce

ele Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ele 74 výřez drážky + sekání drážky v ytongové stěně (do šíře 30mm, do hl.30mm) (položka neobsahuje materiál) 110 mb 76 Kč 8 360 Kč 76 Kč 8 360 Kč
ele 75 výřez drážky + sekání drážky v cihlové stěně (do šíře 30mm, do hl.30mm) (položka neobsahuje materiál) 68 mb 102 Kč 6 936 Kč 102 Kč 6 936 Kč
ele 76 výřez + sekání drážky v betonové podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm) (položka neobsahuje materiál) 30 mb 177 Kč 5 310 Kč 177 Kč 5 310 Kč
ele 77 rozměření a vykroužení kapsy pro krabici v ytongu (pr.72mm) (položka neobsahuje materiál) 46 ks 102 Kč 4 692 Kč 102 Kč 4 692 Kč
ele 78 osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování elektroinstalační krabice KU 68, sádra 46 ks 52 Kč 2 392 Kč 10 Kč 460 Kč 62 Kč 2 852 Kč
ele 79 tahání kabelu "CYKY 3x 1,5mm J" kabel CYKY 3x 1,5mm J 276 mb 42 Kč 11 592 Kč 21 Kč 5 796 Kč 63 Kč 17 388 Kč
ele 80 tahání kabelu "CYKY 3x 1,5mm O" kabel CYKY 3x 1,5mm O 42 mb 42 Kč 1 764 Kč 21 Kč 882 Kč 63 Kč 2 646 Kč
ele 81 tahání kabelu "CYKY 3x 2,5mm J kabel CYKY 3x 2,5mm J 352 mb 42 Kč 14 784 Kč 26 Kč 9 152 Kč 68 Kč 23 936 Kč
ele 82 tahání zemnícího drátu zemnící drát žlutozelený CY 2,5mm 36 mb 34 Kč 1 224 Kč 15 Kč 540 Kč 49 Kč 1 764 Kč
ele 83 tahání kabelu koax koaxiální kabel 75 ohm 108 mb 34 Kč 3 672 Kč 7 Kč 756 Kč 41 Kč 4 428 Kč
ele 84 tahání kabelu UTP kabel UTP CAT 5E 108 mb 34 Kč 3 672 Kč 13 Kč 1 404 Kč 47 Kč 5 076 Kč
ele 85 sádrování kabelů (jednotlivě) hřebíky, sádra 420 mb 9 Kč 3 780 Kč 5 Kč 2 100 Kč 14 Kč 5 880 Kč
ele 86 osazení rozvaděče 36m na zeď (do vel.400x500mm) rozvodnice nástěnná - 36 modulů (průměrná orientační cena) 1 ks 675 Kč 675 Kč 690 Kč 690 Kč 1 365 Kč 1 365 Kč
ele 87 zapojení jednofázového jističe 10A v rozvaděči vč.okolních propojů jednofázový jistič 10A/1/B, kabel CYKY 1,5mm 8 ks 338 Kč 2 704 Kč 118 Kč 944 Kč 456 Kč 3 648 Kč
ele 88 zapojení jednofázového jističe 16A v rozvaděči vč.okolních propojů jednofázový jistič 16A/1/B, kabel CYKY 2,5mm 11 ks 338 Kč 3 718 Kč 113 Kč 1 243 Kč 451 Kč 4 961 Kč
ele 89 zapojení třífázového jističe 3x 16A v rozvaděči vč.okolních propojů třífázový jistič 16A/3/B, kabel CYKY 2,5mm 1 ks 709 Kč 709 Kč 420 Kč 420 Kč 1 129 Kč 1 129 Kč
ele 90 zapojení třífázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů třífázový proudový chránič 40/4/003 2 ks 600 Kč 1 200 Kč 1 518 Kč 3 036 Kč 2 118 Kč 4 236 Kč
ele 91 montáž třífázové propojovací lišty v rozvaděči propojovací lišta Z-GV-16/3P-3TE 1 ks 515 Kč 515 Kč 494 Kč 494 Kč 1 009 Kč 1 009 Kč
ele 92 popis rozvaděče (položka neobsahuje materiál) 1 ks 896 Kč 896 Kč 896 Kč 896 Kč
ele 93 osazení a zapojení jednopólového vypínače (č.1) vypínač jednopólový komplet č.1 (průměrná orientační cena) 2 ks 135 Kč 270 Kč 138 Kč 276 Kč 273 Kč 546 Kč
ele 94 osazení a zapojení vypínače (č.5) vypinač lustrový komplet č.5 (průměrná orientační cena) 1 ks 187 Kč 187 Kč 184 Kč 184 Kč 371 Kč 371 Kč
ele 95 osazení a zapojení schodišťového přepínače (č.6) přepinač schodišťový komplet č.6 (průměrná orientační cena) 2 ks 144 Kč 288 Kč 150 Kč 300 Kč 294 Kč 588 Kč
ele 96 osazení a zapojení křížového přepínače (č.7) přepínač křížový č.7 10A/250V (průměrná orientační cena) 1 ks 161 Kč 161 Kč 150 Kč 150 Kč 311 Kč 311 Kč
ele 97 osazení a zapojení zásuvky 230V zásuvka (průměrná orientační cena) 42 ks 161 Kč 6 762 Kč 104 Kč 4 368 Kč 265 Kč 11 130 Kč
ele 98 osazení a zapojení zásuvky TV+SAT zásuvka TV+SAT koncová (průměrná orientační cena) 5 ks 221 Kč 1 105 Kč 299 Kč 1 495 Kč 520 Kč 2 600 Kč
ele 99 osazení a zapojení zásuvky PC zásuvka datová 2x RJ45 včetně konektorů (průměrná orientační cena) 5 ks 262 Kč 1 310 Kč 276 Kč 1 380 Kč 538 Kč 2 690 Kč
ele 100 montáž rámečku jednonásobného rámeček jednonásobný (průměrná orientační cena) 15 ks 18 Kč 270 Kč 21 Kč 315 Kč 39 Kč 585 Kč
ele 101 montáž rámečku dvojnásobného rámeček dvojnásobný (průměrná orientační cena) 7 ks 18 Kč 126 Kč 41 Kč 287 Kč 59 Kč 413 Kč
ele 102 montáž rámečku třínásobného rámeček trojnásobný (průměrná orientační cena) 5 ks 26 Kč 130 Kč 52 Kč 260 Kč 78 Kč 390 Kč
ele 103 revize elektroinstalace přízemního domu (do 100m2) (položka neobsahuje materiál) 1 ks 5 789 Kč 5 789 Kč 5 789 Kč 5 789 Kč
Elektrikářské práce celkem 94 993 Kč 36 932 Kč 131 925 Kč

Kominické práce

kom Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
kom 104 vyvložkování komínu pro kondenzační kotel - koncetrické plastové potrubí koncetrické plastové potrubí (DN80/125) 10 mb 1 392 Kč 13 920 Kč 1 150 Kč 11 500 Kč 2 542 Kč 25 420 Kč
kom 105 montáž odkouření pro plynový kondenzační kotel (od kotle ke komínu) sada odkouření pro kondenzační kotel (průměrná orientační cena) - dle délky a typu kotle 1 kpl 3 975 Kč 3 975 Kč 2 300 Kč 2 300 Kč 6 275 Kč 6 275 Kč
kom 106 revize komínu (položka neobsahuje materiál) 1 ks 2 988 Kč 2 988 Kč 2 988 Kč 2 988 Kč
Kominické práce celkem 20 883 Kč 13 800 Kč 34 683 Kč

Fasádnické práce

fas Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
fas 107 montáž zakládací lišty pro zateplovací systém zakládací lišta, hmoždinky, klíny 50 mb 86 Kč 4 300 Kč 144 Kč 7 200 Kč 230 Kč 11 500 Kč
fas 108 zateplení fasády polystyrenem včetně točené omítky zateplovací systém s omítkou (průměrná orientační cena) 188 m2 751 Kč 141 188 Kč 1 035 Kč 194 580 Kč 1 786 Kč 335 768 Kč
fas 109 zateplení fasády minerální vatou včetně točené omítky zateplovací systém s omítkou (průměrná orientační cena) 211 m2 819 Kč 172 809 Kč 1 265 Kč 266 915 Kč 2 084 Kč 439 724 Kč
fas 110 montáž rohové lišty s perlinkou alu roh s perlinkou, lepidlo 50 mb 60 Kč 3 000 Kč 121 Kč 6 050 Kč 181 Kč 9 050 Kč
fas 111 montáž okapničky okapnička, lepidlo 8 mb 60 Kč 480 Kč 121 Kč 968 Kč 181 Kč 1 448 Kč
fas 112 montáž apu lišty na fasádu apu lišta, lepidlo 24 mb 52 Kč 1 248 Kč 121 Kč 2 904 Kč 173 Kč 4 152 Kč
Fasádnické práce celkem 323 025 Kč 478 617 Kč 801 642 Kč

Ostatní

ost Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ost 113 montáž hromosvodu (orientační cena) materiál pro hromosvod (průměrná orientační cena) 1 kpl 14 463 Kč 14 463 Kč 5 750 Kč 5 750 Kč 20 213 Kč 20 213 Kč
ost 114 montáž okna do 2m2 (orientační cena) okno do 2m2 (průměrná orientační cena) 9 ks 2 169 Kč 19 521 Kč 11 500 Kč 103 500 Kč 13 669 Kč 123 021 Kč
Ostatní celkem 33 984 Kč 109 250 Kč 143 234 Kč

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do přízemí / bez výtahu
(19,89 tun × 920 Kč)
18 299 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi
(18 nákupů a závozů × 1 300 Kč)
23 400 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(8,53 tun × 2 060 Kč)
560 Kč za odnos + 1 500 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
17 572 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(4,14 tun × 3 560 Kč)
760 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
14 738 Kč
mimostaveništní doprava osob
9 profesí × 2 000 Kč
18 000 Kč
parkování
(0 dnů × 0 Kč)
0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem)
(5 % z ceny práce a materiálu celkem)
87 565 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací)
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)
0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad)
(1,5 % z ceny práce celkem)
13 530 Kč