logo
Název rozpočtu: Spodní byt

Demontáže a bourací práce

dem Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
dem 1 strhávání papírových tapet na stěně (1 vrstva) (položka neobsahuje materiál) 10 m2 94 Kč 940 Kč 94 Kč 940 Kč
dem 2 demontáž pvc lepeného (1 vrstva) (položka neobsahuje materiál) 12 m2 76 Kč 912 Kč 76 Kč 912 Kč
dem 3 bourání zděné příčky z plné cihly (položka neobsahuje materiál) 3 m3 1 561 Kč 4 683 Kč 1 561 Kč 4 683 Kč
dem 4 bourání zděné příčky tl.150mm (položka neobsahuje materiál) 5 m2 203 Kč 1 015 Kč 203 Kč 1 015 Kč
Demontáže a bourací práce celkem 7 550 Kč 0 Kč 7 550 Kč

Zednické práce

zed Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
zed 5 zdění z tvárnice ytong tl. 100mm (bez natažení lepidlem) tvárnice ytong tl. 100mm, lepidlo (průměrná orientační cena) 21 m2 524 Kč 11 004 Kč 552 Kč 11 592 Kč 1 076 Kč 22 596 Kč
zed 6 uložení ytongového překladu nenosný překlad ytong (100x249x1250mm) 1 ks 203 Kč 203 Kč 805 Kč 805 Kč 1 008 Kč 1 008 Kč
zed 7 hrubé zahození drážky na stěně matlou (do šíře 50mm, do hl.50mm) malta 55 mb 76 Kč 4 180 Kč 26 Kč 1 430 Kč 102 Kč 5 610 Kč
zed 8 penetrace podkladu stěny pod cementové lepidlo penetrace sokrat 157 m2 26 Kč 4 082 Kč 10 Kč 1 570 Kč 36 Kč 5 652 Kč
zed 9 natažení stěny lepidlem s perlinkou (2 vrstvy lepidla) perlinka, cementové lepidlo 83 m2 211 Kč 17 513 Kč 58 Kč 4 814 Kč 269 Kč 22 327 Kč
zed 10 natažení ytongové příčky s perlinkou (2 vrstvy lepidla, 1 strana včetně sražení nerovností) perlinka, cementové lepidlo 45 m2 229 Kč 10 305 Kč 58 Kč 2 610 Kč 287 Kč 12 915 Kč
zed 11 penetrace podkladu stěny pod štuk penetrace sokrat 128 m2 26 Kč 3 328 Kč 7 Kč 896 Kč 33 Kč 4 224 Kč
Zednické práce celkem 50 615 Kč 23 717 Kč 74 332 Kč

Sádrokartonářské práce

sád Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
sád 12 podhled rovný protipožární (1x záklop 12,5mm, bez izolace) deska RF 12,5mm, profily. kotvící prvky, tmely 18 m2 499 Kč 8 982 Kč 288 Kč 5 184 Kč 787 Kč 14 166 Kč
sád 13 podhled šikmý (1x záklop 12,5mm, bez izolace) - protipožární do vlhka deska RFI 12,5mm, profily, kotvící prvky, tmely 96 m2 532 Kč 51 072 Kč 349 Kč 33 504 Kč 881 Kč 84 576 Kč
sád 14 montáž tepelné izolace podhledů a šikmin (1 vrstva) krokevní tepelná izolace Isover Domo tl. 180mm 14 m2 68 Kč 952 Kč 207 Kč 2 898 Kč 275 Kč 3 850 Kč
Sádrokartonářské práce celkem 61 006 Kč 41 586 Kč 102 592 Kč

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do přízemí / bez výtahu
(4,13 tun × 920 Kč)
3 800 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi
(6 nákupů a závozů × 1 250 Kč)
7 500 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(4,61 tun × 1 836 Kč)
436 Kč za odnos + 1 400 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
8 464 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(0,14 tun × 3 460 Kč)
660 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
484 Kč
mimostaveništní doprava osob
3 profesí × 2 000 Kč
6 000 Kč
parkování
(0 dnů × 0 Kč)
0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem)
(5 % z ceny práce a materiálu celkem)
9 224 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací)
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)
0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad)
(1,8 % z ceny práce celkem)
2 145 Kč