logo
Název rozpočtu: Spodní byt

Demontáže a bourací práce

dem Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
dem 1 strhávání papírových tapet na stěně (1 vrstva) (položka neobsahuje materiál) 10 m2 87 Kč 870 Kč 87 Kč 870 Kč
dem 2 demontáž pvc lepeného (1 vrstva) (položka neobsahuje materiál) 12 m2 75 Kč 900 Kč 75 Kč 900 Kč
dem 3 bourání zděné příčky z plné cihly (položka neobsahuje materiál) 3 m3 1 454 Kč 4 362 Kč 1 454 Kč 4 362 Kč
dem 4 bourání zděné příčky tl.150mm (položka neobsahuje materiál) 5 m2 192 Kč 960 Kč 192 Kč 960 Kč
Demontáže a bourací práce celkem 7 092 Kč 0 Kč 7 092 Kč

Zednické práce

zed Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
zed 5 zdění z tvárnice ytong tl. 100mm (bez natažení lepidlem) tvárnice ytong tl. 100mm, lepidlo (průměrná orientační cena) 21 m2 491 Kč 10 311 Kč 501 Kč 10 521 Kč 992 Kč 20 832 Kč
zed 6 uložení ytongového překladu nenosný překlad ytong (100x249x1250mm) 1 ks 187 Kč 187 Kč 570 Kč 570 Kč 757 Kč 757 Kč
zed 7 hrubé zahození drážky na stěně matlou (do šíře 50mm, do hl.50mm) malta 55 mb 75 Kč 4 125 Kč 26 Kč 1 430 Kč 101 Kč 5 555 Kč
zed 8 penetrace podkladu stěny pod cementové lepidlo penetrace sokrat 157 m2 21 Kč 3 297 Kč 10 Kč 1 570 Kč 31 Kč 4 867 Kč
zed 9 natažení stěny lepidlem s perlinkou (2 vrstvy lepidla) perlinka, cementové lepidlo 83 m2 196 Kč 16 268 Kč 58 Kč 4 814 Kč 254 Kč 21 082 Kč
zed 10 natažení ytongové příčky s perlinkou (2 vrstvy lepidla, 1 strana včetně sražení nerovností) perlinka, cementové lepidlo 45 m2 215 Kč 9 675 Kč 58 Kč 2 610 Kč 273 Kč 12 285 Kč
zed 11 penetrace podkladu stěny pod štuk penetrace sokrat 128 m2 21 Kč 2 688 Kč 7 Kč 896 Kč 28 Kč 3 584 Kč
Zednické práce celkem 46 551 Kč 22 411 Kč 68 962 Kč

Sádrokartonářské práce

sád Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
sád 12 podhled rovný protipožární (1x záklop 12,5mm, bez izolace) deska RF 12,5mm, profily. kotvící prvky, tmely 18 m2 466 Kč 8 388 Kč 288 Kč 5 184 Kč 754 Kč 13 572 Kč
sád 13 podhled šikmý (1x záklop 12,5mm, bez izolace) - protipožární do vlhka deska RFI 12,5mm, profily, kotvící prvky, tmely 96 m2 500 Kč 48 000 Kč 349 Kč 33 504 Kč 849 Kč 81 504 Kč
sád 14 montáž tepelné izolace podhledů a šikmin (1 vrstva) krokevní tepelná izolace Isover Domo tl. 180mm 14 m2 61 Kč 854 Kč 207 Kč 2 898 Kč 268 Kč 3 752 Kč
Sádrokartonářské práce celkem 57 242 Kč 41 586 Kč 98 828 Kč

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do přízemí / bez výtahu
(4,13 tun × 920 Kč)
3 800 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi
(6 nákupů a závozů × 1 250 Kč)
7 500 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(4,61 tun × 1 836 Kč)
436 Kč za odnos + 1 400 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
8 464 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(0,14 tun × 3 460 Kč)
660 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
484 Kč
mimostaveništní doprava osob
3 profesí × 2 000 Kč
6 000 Kč
parkování
(0 dnů × 0 Kč)
0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem)
(5 % z ceny práce a materiálu celkem)
8 744 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací)
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)
0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad)
(1,8 % z ceny práce celkem)
1 996 Kč