logo
Název rozpočtu: Rozpočet ze dne 27. 06. 2023

Demontáže a bourací práce

dem Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
dem 1 demontáž vany klasické vč. vybourání pobezdívky (položka neobsahuje materiál) 1 ks 946 Kč 946 Kč 946 Kč 946 Kč
dem 2 demontáž WC kombi (položka neobsahuje materiál) 1 ks 372 Kč 372 Kč 372 Kč 372 Kč
dem 3 demontáž umyvadla (položka neobsahuje materiál) 1 ks 356 Kč 356 Kč 356 Kč 356 Kč
dem 4 demontáž staré elektroinstalace bytu (položka neobsahuje materiál) 1 kpl 2 752 Kč 2 752 Kč 2 752 Kč 2 752 Kč
dem 5 demontáž staré vodoinstalace a odpadů (položka neobsahuje materiál) 1 kpl 2 422 Kč 2 422 Kč 2 422 Kč 2 422 Kč
dem 6 odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu (položka neobsahuje materiál) 11 m2 119 Kč 1 309 Kč 119 Kč 1 309 Kč
dem 7 odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu (položka neobsahuje materiál) 5 m2 127 Kč 635 Kč 127 Kč 635 Kč
Demontáže a bourací práce celkem 8 792 Kč 0 Kč 8 792 Kč

Zednické práce

zed Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
zed 8 penetrace podkladu stěny pod štuk penetrace sokrat 128 m2 26 Kč 3 328 Kč 7 Kč 896 Kč 33 Kč 4 224 Kč
zed 9 štukování stěny kýblovým štukem (1 vrstva) keraštuk 128 m2 203 Kč 25 984 Kč 51 Kč 6 528 Kč 254 Kč 32 512 Kč
zed 10 broušení nového štuku na stěně (položka neobsahuje materiál) 128 m2 18 Kč 2 304 Kč 18 Kč 2 304 Kč
zed 11 penetrace podkladu stropu pod štuk penetrace sokrat 35 m2 34 Kč 1 190 Kč 7 Kč 245 Kč 41 Kč 1 435 Kč
zed 12 štukování stropu kýblovým štukem (1 vrstva) keraštuk 35 m2 245 Kč 8 575 Kč 55 Kč 1 925 Kč 300 Kč 10 500 Kč
zed 13 broušení nového štuku na stropě (položka neobsahuje materiál) 35 m2 18 Kč 630 Kč 18 Kč 630 Kč
Zednické práce celkem 42 011 Kč 9 594 Kč 51 605 Kč

Topenářské práce

top Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
top 14 přikotvení a zapojení koupelnového otopného tělesa na zeď koupelnový topný žebřík (průměrná orientační cena) 1 ks 1 452 Kč 1 452 Kč 4 183 Kč 4 183 Kč 5 635 Kč 5 635 Kč
Topenářské práce celkem 1 452 Kč 4 183 Kč 5 635 Kč

Elektrikářské práce

ele Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ele 15 výřez drážky + sekání drážky v ytongové stěně (do šíře 30mm, do hl.30mm) (položka neobsahuje materiál) 12 mb 76 Kč 912 Kč 76 Kč 912 Kč
ele 16 tahání kabelu "CYKY 3x 1,5mm J" kabel CYKY 3x 1,5mm J 30 mb 42 Kč 1 260 Kč 21 Kč 630 Kč 63 Kč 1 890 Kč
ele 17 tahání kabelu "CYKY 3x 2,5mm J kabel CYKY 3x 2,5mm J 20 mb 42 Kč 840 Kč 26 Kč 520 Kč 68 Kč 1 360 Kč
ele 18 sádrování kabelů (jednotlivě) hřebíky, sádra 20 mb 9 Kč 180 Kč 5 Kč 100 Kč 14 Kč 280 Kč
ele 19 osazení a zapojení jednopólového vypínače (č.1) vypínač jednopólový komplet č.1 (průměrná orientační cena) 3 ks 135 Kč 405 Kč 138 Kč 414 Kč 273 Kč 819 Kč
ele 20 osazení a zapojení zásuvky 230V zásuvka (průměrná orientační cena) 2 ks 161 Kč 322 Kč 104 Kč 208 Kč 265 Kč 530 Kč
ele 21 dílčí revize elektroinstalace (položka neobsahuje materiál) 1 ks 3 890 Kč 3 890 Kč 3 890 Kč 3 890 Kč
Elektrikářské práce celkem 7 809 Kč 1 872 Kč 9 681 Kč

Malířské práce

mal Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
mal 22 zakrývání fólií s olepením fólie, papírová páska šíře 50mm 30 m2 26 Kč 780 Kč 6 Kč 180 Kč 32 Kč 960 Kč
mal 23 penetrace stěny válečkem (1 vrstva) penetrace sokrat 128 m2 26 Kč 3 328 Kč 7 Kč 896 Kč 33 Kč 4 224 Kč
mal 24 penetrace stropu válečkem (1 vrstva) penetrace sokrat 40 m2 34 Kč 1 360 Kč 7 Kč 280 Kč 41 Kč 1 640 Kč
mal 25 malba stěny válečkem - podmalování pod tónovanou barvu (1 vrstva - běžná interierová bílá barva) primalex plus 128 m2 26 Kč 3 328 Kč 9 Kč 1 152 Kč 35 Kč 4 480 Kč
mal 26 malba stropu válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva) primalex plus 40 m2 52 Kč 2 080 Kč 18 Kč 720 Kč 70 Kč 2 800 Kč
mal 27 malba stěny válečkem (2 vrstvy - běžná interierová tónovaná barva) primalex plus tónovaný 128 m2 42 Kč 5 376 Kč 35 Kč 4 480 Kč 77 Kč 9 856 Kč
mal 28 linkování (přechody barev) úzká papírová páska 48 mb 60 Kč 2 880 Kč 4 Kč 192 Kč 64 Kč 3 072 Kč
Malířské práce celkem 19 132 Kč 7 900 Kč 27 032 Kč

Podlahářské práce

pod Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
pod 29 strojní zbroušení podkladu na podlaze pod samonivelační stěrku brusivo 36 m2 86 Kč 3 096 Kč 13 Kč 468 Kč 99 Kč 3 564 Kč
pod 30 penetrace podkladu na podlaze pod samonivelační stěrku penetrace mapei 35 m2 26 Kč 910 Kč 20 Kč 700 Kč 46 Kč 1 610 Kč
pod 31 vyrovnání podkladu na podlaze samonivelační stěrkou do 10mm (položka neobsahuje materiál) 35 m2 221 Kč 7 735 Kč 221 Kč 7 735 Kč
pod 32 (položka neobsahuje práci) samonivelační stěrka (průměrná orientační cena) 360 kg 14 Kč 5 040 Kč 14 Kč 5 040 Kč
pod 33 pokládka vinylové podlahy - lepení PU lepidlo 35 m2 380 Kč 13 300 Kč 114 Kč 3 990 Kč 494 Kč 17 290 Kč
pod 34 (položka neobsahuje práci) vinylová podlaha (průměrná orientační cena) 39 m2 575 Kč 22 425 Kč 575 Kč 22 425 Kč
pod 35 montáž soklové lišty vinylové lepidlo mamut 36 mb 86 Kč 3 096 Kč 7 Kč 252 Kč 93 Kč 3 348 Kč
pod 36 (položka neobsahuje práci) vinyl lišta vč. prořezu (průměrná orientační cena) 38 mb 69 Kč 2 622 Kč 69 Kč 2 622 Kč
pod 37 montáž přechodové lišty mezi dveře lepidlo mamut 2 ks 135 Kč 270 Kč 13 Kč 26 Kč 148 Kč 296 Kč
pod 38 (položka neobsahuje práci) přechodová lišta 90cm (průměrná orientační cena) 2 ks 138 Kč 276 Kč 138 Kč 276 Kč
Podlahářské práce celkem 28 407 Kč 35 799 Kč 64 206 Kč

Truhlářské práce

tru Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
tru 39 montáž otevíravých jednokřídlých dveří plných včetně obložky jednokřídlé dveře otevíravé včetně obložky - plné (siko) (průměrná orientační cena) 3 ks 1 789 Kč 5 367 Kč 4 600 Kč 13 800 Kč 6 389 Kč 19 167 Kč
tru 40 montáž dveřního kování - standard kování standard - klíč dózický (průměrná orientační cena) 2 ks 389 Kč 778 Kč 460 Kč 920 Kč 849 Kč 1 698 Kč
tru 41 montáž dveřního kování - wc kování wc (průměrná orientační cena) 2 ks 389 Kč 778 Kč 460 Kč 920 Kč 849 Kč 1 698 Kč
Truhlářské práce celkem 6 923 Kč 15 640 Kč 22 563 Kč

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do přízemí / bez výtahu
(1,15 tun × 920 Kč)
1 058 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi
(14 nákupů a závozů × 1 300 Kč)
18 200 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(0,36 tun × 2 060 Kč)
560 Kč za odnos + 1 500 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
742 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(0,23 tun × 3 560 Kč)
760 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
819 Kč
mimostaveništní doprava osob
7 profesí × 2 000 Kč
14 000 Kč
parkování
(0 dnů × 0 Kč)
0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem)
(5 % z ceny práce a materiálu celkem)
9 476 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací)
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)
0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad)
(1,5 % z ceny práce celkem)
1 718 Kč