logo
Název rozpočtu: Rozpočet ze dne 19. 07. 2023

Demontáže a bourací práce

dem Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
dem 1 demontáž vany klasické vč. vybourání pobezdívky (položka neobsahuje materiál) 1 ks 946 Kč 946 Kč 946 Kč 946 Kč
dem 2 demontáž WC kombi (položka neobsahuje materiál) 1 ks 372 Kč 372 Kč 372 Kč 372 Kč
dem 3 demontáž umyvadla (položka neobsahuje materiál) 1 ks 356 Kč 356 Kč 356 Kč 356 Kč
dem 4 demontáž baterie nástěnné (položka neobsahuje materiál) 1 ks 153 Kč 153 Kč 153 Kč 153 Kč
dem 5 demontáž interierových dveří (položka neobsahuje materiál) 5 ks 42 Kč 210 Kč 42 Kč 210 Kč
dem 6 demontáž ocelové zárubně včetně výřezu betonové příčky do tl.60mm (položka neobsahuje materiál) 5 ks 735 Kč 3 675 Kč 735 Kč 3 675 Kč
dem 7 oškrábání staré malby na stěně (položka neobsahuje materiál) 164 m2 52 Kč 8 528 Kč 52 Kč 8 528 Kč
dem 8 demontáž staré elektroinstalace bytu (položka neobsahuje materiál) 1 kpl 2 752 Kč 2 752 Kč 2 752 Kč 2 752 Kč
dem 9 demontáž staré vodoinstalace a odpadů (položka neobsahuje materiál) 1 kpl 2 422 Kč 2 422 Kč 2 422 Kč 2 422 Kč
dem 10 demontáž pvc lepeného (1 vrstva) (položka neobsahuje materiál) 46 m2 76 Kč 3 496 Kč 76 Kč 3 496 Kč
dem 11 demontáž garnýže (položka neobsahuje materiál) 5 ks 52 Kč 260 Kč 52 Kč 260 Kč
dem 12 odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu (položka neobsahuje materiál) 16 m2 119 Kč 1 904 Kč 119 Kč 1 904 Kč
dem 13 odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu (položka neobsahuje materiál) 5 m2 127 Kč 635 Kč 127 Kč 635 Kč
dem 14 bourání zděné příčky tl.100mm (duté cihly) (položka neobsahuje materiál) 18 m2 144 Kč 2 592 Kč 144 Kč 2 592 Kč
dem 15 demontáž okna do 2m2 (položka neobsahuje materiál) 4 ks 364 Kč 1 456 Kč 364 Kč 1 456 Kč
dem 16 demontáž střešních tašek (položka neobsahuje materiál) 57 m2 86 Kč 4 902 Kč 86 Kč 4 902 Kč
dem 17 demontáž střešních latí (položka neobsahuje materiál) 215 mb 26 Kč 5 590 Kč 26 Kč 5 590 Kč
dem 18 demontáž okapového žlabu (položka neobsahuje materiál) 13 mb 76 Kč 988 Kč 76 Kč 988 Kč
dem 19 demontáž okapového svodu (položka neobsahuje materiál) 6 mb 76 Kč 456 Kč 76 Kč 456 Kč
Demontáže a bourací práce celkem 41 693 Kč 0 Kč 41 693 Kč

Tesařské práce

tes Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
tes 20 montáž pozednice (položka neobsahuje materiál) 18 mb 322 Kč 5 796 Kč 322 Kč 5 796 Kč
tes 21 montáž krokve (položka neobsahuje materiál) 74 mb 322 Kč 23 828 Kč 322 Kč 23 828 Kč
tes 22 montáž vaznice (položka neobsahuje materiál) 11 mb 322 Kč 3 542 Kč 322 Kč 3 542 Kč
tes 23 montáž kleštiny (položka neobsahuje materiál) 16 mb 322 Kč 5 152 Kč 322 Kč 5 152 Kč
tes 24 montáž sloupku (položka neobsahuje materiál) 26 mb 330 Kč 8 580 Kč 330 Kč 8 580 Kč
tes 25 (položka neobsahuje práci) trámy (průměrná orientační cena) 3 m3 13 800 Kč 41 400 Kč 13 800 Kč 41 400 Kč
tes 26 (položka neobsahuje práci) spojovací materiál (průměrná orientační cena) 1 kpl 3 450 Kč 3 450 Kč 3 450 Kč 3 450 Kč
Tesařské práce celkem 46 898 Kč 44 850 Kč 91 748 Kč

Pokrývačské práce

pok Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
pok 27 natažení střešní fólie (položka neobsahuje materiál) 72 m2 60 Kč 4 320 Kč 60 Kč 4 320 Kč
pok 28 laťování (položka neobsahuje materiál) 215 mb 68 Kč 14 620 Kč 68 Kč 14 620 Kč
pok 29 (položka neobsahuje práci) střešní lať 60x40mm - impregnovaná (průměrná orientační cena) 230 mb 29 Kč 6 670 Kč 29 Kč 6 670 Kč
pok 30 položení krytiny (položka neobsahuje materiál) 72 m2 177 Kč 12 744 Kč 177 Kč 12 744 Kč
pok 31 položení hřebene (položka neobsahuje materiál) 6 mb 279 Kč 1 674 Kč 279 Kč 1 674 Kč
pok 32 (položka neobsahuje práci) střešní krytina - tašky (průměrná orientační cena) 551 ks 46 Kč 25 346 Kč 46 Kč 25 346 Kč
pok 33 (položka neobsahuje práci) střešní krytina - hřebenáč (průměrná orientační cena) 16 ks 173 Kč 2 768 Kč 173 Kč 2 768 Kč
Pokrývačské práce celkem 33 358 Kč 34 784 Kč 68 142 Kč

Klempířské práce

kle Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
kle 34 montáž okapového háku okapový hák (průměrná orientační cena) 13 ks 161 Kč 2 093 Kč 230 Kč 2 990 Kč 391 Kč 5 083 Kč
kle 35 montáž okapového žlabu okapový žlab (průměrná orientační cena) 11 mb 127 Kč 1 397 Kč 173 Kč 1 903 Kč 300 Kč 3 300 Kč
kle 36 montáž okapové spojky okapová spojka (průměrná orientační cena) 6 ks 42 Kč 252 Kč 173 Kč 1 038 Kč 215 Kč 1 290 Kč
kle 37 montáž okapového kotlíku svodu okapový kotlík svodu (průměrná orientační cena) 2 ks 221 Kč 442 Kč 173 Kč 346 Kč 394 Kč 788 Kč
kle 38 montáž svodového odskokového kolena svodové odskokové koleno (průměrná orientační cena) 2 ks 144 Kč 288 Kč 173 Kč 346 Kč 317 Kč 634 Kč
kle 39 montáž objímky svodu objímka svodu včetně příslušenství (průměrná orientační cena) 6 ks 161 Kč 966 Kč 115 Kč 690 Kč 276 Kč 1 656 Kč
kle 40 montáž okapového svodu okapový svod (průměrná orientační cena) 6 mb 127 Kč 762 Kč 403 Kč 2 418 Kč 530 Kč 3 180 Kč
kle 41 montáž geigeru geiger (průměrná orientační cena) 2 mb 288 Kč 576 Kč 345 Kč 690 Kč 633 Kč 1 266 Kč
kle 42 oplechování komínu (položka neobsahuje materiál) 1 kpl 4 338 Kč 4 338 Kč 4 338 Kč 4 338 Kč
Klempířské práce celkem 11 114 Kč 10 421 Kč 21 535 Kč

Zednické práce

zed Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
zed 43 zdění z tvárnice ytong tl. 100mm (bez natažení lepidlem) tvárnice ytong tl. 100mm, lepidlo 21 m2 524 Kč 11 004 Kč 552 Kč 11 592 Kč 1 076 Kč 22 596 Kč
zed 44 uložení ytongového překladu nenosný překlad ytong (100x249x1250mm) 5 ks 203 Kč 1 015 Kč 805 Kč 4 025 Kč 1 008 Kč 5 040 Kč
zed 45 ukotvení ytongové příčky ke stěně plochá kotva + hmoždinka 26 ks 42 Kč 1 092 Kč 10 Kč 260 Kč 52 Kč 1 352 Kč
zed 46 ukotvení a dilatace příčky pod stropem montážní pěnou polyuretanová pěna 6 mb 68 Kč 408 Kč 7 Kč 42 Kč 75 Kč 450 Kč
zed 47 hrubé zahození drážky na stěně matlou (do šíře 30mm, do hl.30mm) malta 51 mb 60 Kč 3 060 Kč 20 Kč 1 020 Kč 80 Kč 4 080 Kč
zed 48 vybetonování drážky v podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm) beton 31 mb 42 Kč 1 302 Kč 18 Kč 558 Kč 60 Kč 1 860 Kč
zed 49 penetrace podkladu stěny pod štuk penetrace sokrat 164 m2 26 Kč 4 264 Kč 7 Kč 1 148 Kč 33 Kč 5 412 Kč
zed 50 štukování stěny kýblovým štukem (1 vrstva) keraštuk 164 m2 203 Kč 33 292 Kč 51 Kč 8 364 Kč 254 Kč 41 656 Kč
zed 51 broušení nového štuku na stěně (položka neobsahuje materiál) 164 m2 18 Kč 2 952 Kč 18 Kč 2 952 Kč
Zednické práce celkem 58 389 Kč 27 009 Kč 85 398 Kč

Sádrokartonářské práce

sád Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
sád 52 podhled rovný (1x záklop 12,5mm, bez izolace) deska RB 12,5mm, profily. kotvící prvky, tmely 51 m2 491 Kč 25 041 Kč 260 Kč 13 260 Kč 751 Kč 38 301 Kč
sád 53 montáž tepelněakustická izolace podhledu (1 vrstva) akustická izolace Knauf Akustik Roll tl. 60mm 51 m2 52 Kč 2 652 Kč 69 Kč 3 519 Kč 121 Kč 6 171 Kč
sád 54 montáž tepelné izolace podhledů a šikmin (1 vrstva) krokevní tepelná izolace tl. 180mm (průměrná orientační cena) 62 m2 68 Kč 4 216 Kč 207 Kč 12 834 Kč 275 Kč 17 050 Kč
sád 55 (položka neobsahuje práci) příplatek za impregnovanou desku proti vodě tl. 12,5mm 5 m2 45 Kč 225 Kč 45 Kč 225 Kč
sád 56 aplikace akrylátu akrylát bílý 58 mb 26 Kč 1 508 Kč 4 Kč 232 Kč 30 Kč 1 740 Kč
Sádrokartonářské práce celkem 33 417 Kč 30 070 Kč 63 487 Kč

Instalatérské práce

ins Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ins 57 sekání drážky v ytongu (do šíře 50mm, do hl.50mm) (položka neobsahuje materiál) 5 mb 94 Kč 470 Kč 94 Kč 470 Kč
ins 58 sekání drážky v ytongu (do šíře 100mm, do hl.50mm) (položka neobsahuje materiál) 5 mb 144 Kč 720 Kč 144 Kč 720 Kč
ins 59 usazení PPR trubky pr. 20mm ppr trubka pr. 20mm 20 mb 161 Kč 3 220 Kč 71 Kč 1 420 Kč 232 Kč 4 640 Kč
ins 60 montáž kolena PPR pr. 20mm ppr koleno pr. 20mm 30 ks 94 Kč 2 820 Kč 9 Kč 270 Kč 103 Kč 3 090 Kč
ins 61 montáž odbočky PPR pr. 20mm ppr odbočka pr. 20mm 6 ks 119 Kč 714 Kč 12 Kč 72 Kč 131 Kč 786 Kč
ins 62 montáž nástěnky PPR pro baterii (ve zdi vč. sádrování) dvojitá nástěnka ppr - vnitřní závit, sádra 1 ks 322 Kč 322 Kč 161 Kč 161 Kč 483 Kč 483 Kč
ins 63 montáž nástěnky PPR pro rohový ventil (ve zdi vč. sádrování) nástěnka ppr - vnitřní závit, sádra 5 ks 270 Kč 1 350 Kč 87 Kč 435 Kč 357 Kč 1 785 Kč
ins 64 montáž kolena PP-HT, pr.110mm koleno HT 110 3 ks 76 Kč 228 Kč 55 Kč 165 Kč 131 Kč 393 Kč
ins 65 uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem, pr.50mm trubka HT 50 10 mb 94 Kč 940 Kč 45 Kč 450 Kč 139 Kč 1 390 Kč
ins 66 montáž kolena PP-HT, pr.50mm koleno HT 50 15 ks 68 Kč 1 020 Kč 19 Kč 285 Kč 87 Kč 1 305 Kč
ins 67 montáž odbočky PP-HT, pr.50mm odbočka HT 50 3 ks 94 Kč 282 Kč 36 Kč 108 Kč 130 Kč 390 Kč
ins 68 montáž zátky PP-HT pr.50mm zátka HT 50 4 ks 18 Kč 72 Kč 13 Kč 52 Kč 31 Kč 124 Kč
ins 69 izolace mirelon tl. trubky pr. 20mm izolace mirelon - tubex 20 x 6mm 20 mb 18 Kč 360 Kč 9 Kč 180 Kč 27 Kč 540 Kč
ins 70 montáž podomítkového modulu pro wc - pro zděné konstrukce (přikotvení, připojení vody a odpadu) podomítkový modul bez odsávání zápachu - pro zděné konstrukce (průměrná orientační cena) 1 ks 1 190 Kč 1 190 Kč 4 025 Kč 4 025 Kč 5 215 Kč 5 215 Kč
ins 71 tlaková zlouška vodovodního potrubí včetně vypracování dokumentu o tlakové zkoušce (položka neobsahuje materiál) 1 ks 1 376 Kč 1 376 Kč 1 376 Kč 1 376 Kč
ins 72 montáž závěsného wc vč. prkénka a tlačítka (usazení, zapojení) závěsné wc + prkýnko + tlačítko + podložka (průměrná orientační cena) 1 kpl 979 Kč 979 Kč 5 750 Kč 5 750 Kč 6 729 Kč 6 729 Kč
ins 73 montáž rohového ventilu standard rohový ventil standard 3 ks 110 Kč 330 Kč 173 Kč 519 Kč 283 Kč 849 Kč
ins 74 montáž rohového ventilu pračkového rohový ventil pračkový 1 ks 110 Kč 110 Kč 207 Kč 207 Kč 317 Kč 317 Kč
ins 75 montáž rohového ventilu kombinovaného (pro myčku) rohový ventil kombinovný 1 ks 110 Kč 110 Kč 288 Kč 288 Kč 398 Kč 398 Kč
ins 76 montáž baterie stojánkové umyvadlové baterie stojánková (průměrná orientační cena) 1 ks 338 Kč 338 Kč 2 300 Kč 2 300 Kč 2 638 Kč 2 638 Kč
ins 77 montáž baterie sprchové vč. přikotvení sprchy baterie sprchová včetně sprchy (průměrná orientační cena) 1 ks 457 Kč 457 Kč 3 450 Kč 3 450 Kč 3 907 Kč 3 907 Kč
ins 78 montáž umyvadla se zavěšenou skříňkou (sestavení, přikotvení, zapojení sifonu) umyvadlo se skříňkou + sifon (průměrná orientační cena) 1 ks 1 579 Kč 1 579 Kč 8 050 Kč 8 050 Kč 9 629 Kč 9 629 Kč
ins 79 montáž sprchové vaničky (usazení, zapojení sifonu) sprchová vanička + sifon (průměrná orientační cena) 1 ks 1 089 Kč 1 089 Kč 2 875 Kč 2 875 Kč 3 964 Kč 3 964 Kč
ins 80 montáž sprchové zástěny skleněné (pevná stěna + otevíravé dveře) sprchová skleněná zástěna s otevíravými dveřmi (průměrná orientační cena) 1 ks 2 819 Kč 2 819 Kč 9 200 Kč 9 200 Kč 12 019 Kč 12 019 Kč
ins 81 přikotvení držáku toaletního papíru držák toaletního papíru (průměrná orientační cena) 1 ks 304 Kč 304 Kč 314 Kč 314 Kč 618 Kč 618 Kč
Instalatérské práce celkem 23 199 Kč 40 576 Kč 63 775 Kč

Topenářské práce

top Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
top 82 usazení měděné trubky pr.28mm 2 měděná trubka 28x1mm 6 mb 177 Kč 1 062 Kč 299 Kč 1 794 Kč 476 Kč 2 856 Kč
top 83 montáž měděného kolena pr. 28mm měděné koleno pr. 28mm, cín 4 ks 237 Kč 948 Kč 61 Kč 244 Kč 298 Kč 1 192 Kč
top 84 izolace mirelon tl. trubky 28mm izolace mirelon - tubex 28 x 6mm 6 bm 18 Kč 108 Kč 17 Kč 102 Kč 35 Kč 210 Kč
top 85 tlaková zlouška topení včetně vypracování dokumentu o tlakové zkoušce (položka neobsahuje materiál) 1 ks 1 376 Kč 1 376 Kč 1 376 Kč 1 376 Kč
top 86 přikotvení a zapojení plynového kotle pro topení a ohřev vody bez zásobníku kondenzační kotel bez zásobníku teplé vody včetně armatur (průměrná orientační cena) 1 ks 7 291 Kč 7 291 Kč 28 750 Kč 28 750 Kč 36 041 Kč 36 041 Kč
top 87 montáž skříně rozdělovače skříň rozdělovače (průměrná orientační cena) 1 ks 1 098 Kč 1 098 Kč 1 725 Kč 1 725 Kč 2 823 Kč 2 823 Kč
top 88 montáž podlahového rozdělovače rozdělovač podlahového topení (průměrná orientační cena) 1 ks 2 742 Kč 2 742 Kč 6 900 Kč 6 900 Kč 9 642 Kč 9 642 Kč
top 89 montáž svorného šroubení pro připojení podlahového topení svorné šroubení (průměrná orientační cena) 9 ks 187 Kč 1 683 Kč 58 Kč 522 Kč 245 Kč 2 205 Kč
top 90 montáž okrajového dilatačního pásu okrajový dilatační pás s fólií 67 mb 26 Kč 1 742 Kč 20 Kč 1 340 Kč 46 Kč 3 082 Kč
top 91 pokládka systémové desky podlahového topení (položka neobsahuje materiál) 51 m2 94 Kč 4 794 Kč 94 Kč 4 794 Kč
top 92 (položka neobsahuje práci) systémová deska (průměrná orientační cena) 57 m2 345 Kč 19 665 Kč 345 Kč 19 665 Kč
top 93 montáž trubky podlahového topení trubka do podlahového topení (průměrná orientační cena) 255 mb 26 Kč 6 630 Kč 35 Kč 8 925 Kč 61 Kč 15 555 Kč
top 94 napuštění topného okruhu (položka neobsahuje materiál) 1 ks 524 Kč 524 Kč 524 Kč 524 Kč
top 95 odvzdušnění topného okruhu (položka neobsahuje materiál) 1 ks 735 Kč 735 Kč 735 Kč 735 Kč
Topenářské práce celkem 30 733 Kč 69 967 Kč 100 700 Kč

Vzduchotechnické práce

vzt Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
vzt 96 klempířské napojení na stávající vzduchotechnickou stoupačku drobný spojovací a těsnící materiál + plech 1 ks 997 Kč 997 Kč 127 Kč 127 Kč 1 124 Kč 1 124 Kč
vzt 97 rozvody vzduchotechniky kulatým potrubím (kuchyně - digestoř) kulaté potrubí REFAX včetně tvarovek a spojovací pásky o průměru 150 mm 2 mb 296 Kč 592 Kč 380 Kč 760 Kč 676 Kč 1 352 Kč
Vzduchotechnické práce celkem 1 589 Kč 887 Kč 2 476 Kč

Elektrikářské práce

ele Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ele 98 výřez drážky + sekání drážky v ytongové stěně (do šíře 30mm, do hl.30mm) (položka neobsahuje materiál) 36 mb 76 Kč 2 736 Kč 76 Kč 2 736 Kč
ele 99 výřez drážky + sekání drážky v cihlové stěně (do šíře 30mm, do hl.30mm) (položka neobsahuje materiál) 26 mb 102 Kč 2 652 Kč 102 Kč 2 652 Kč
ele 100 výřez + sekání drážky v betonové podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm) (položka neobsahuje materiál) 30 mb 177 Kč 5 310 Kč 177 Kč 5 310 Kč
ele 101 rozměření a vykroužení kapsy pro krabici v ytongu (pr.72mm) (položka neobsahuje materiál) 25 ks 102 Kč 2 550 Kč 102 Kč 2 550 Kč
ele 102 osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování elektroinstalační krabice KU 68, sádra 25 ks 52 Kč 1 300 Kč 10 Kč 250 Kč 62 Kč 1 550 Kč
ele 103 tahání kabelu "CYKY 3x 1,5mm J" kabel CYKY 3x 1,5mm J 171 mb 42 Kč 7 182 Kč 21 Kč 3 591 Kč 63 Kč 10 773 Kč
ele 104 tahání kabelu "CYKY 3x 1,5mm O" kabel CYKY 3x 1,5mm O 21 mb 42 Kč 882 Kč 21 Kč 441 Kč 63 Kč 1 323 Kč
ele 105 tahání kabelu "CYKY 3x 2,5mm J kabel CYKY 3x 2,5mm J 237 mb 42 Kč 9 954 Kč 26 Kč 6 162 Kč 68 Kč 16 116 Kč
ele 106 tahání zemnícího drátu zemnící drát žlutozelený CY 2,5mm 26 mb 34 Kč 884 Kč 15 Kč 390 Kč 49 Kč 1 274 Kč
ele 107 tahání kabelu koax koaxiální kabel 75 ohm 56 mb 34 Kč 1 904 Kč 7 Kč 392 Kč 41 Kč 2 296 Kč
ele 108 tahání kabelu UTP kabel UTP CAT 5E 56 mb 34 Kč 1 904 Kč 13 Kč 728 Kč 47 Kč 2 632 Kč
ele 109 sádrování kabelů (jednotlivě) hřebíky, sádra 158 mb 9 Kč 1 422 Kč 5 Kč 790 Kč 14 Kč 2 212 Kč
ele 110 osazení rozvaděče 36m na zeď (do vel.400x500mm) rozvodnice nástěnná - 36 modulů (průměrná orientační cena) 1 ks 675 Kč 675 Kč 690 Kč 690 Kč 1 365 Kč 1 365 Kč
ele 111 zapojení jednofázového jističe 10A v rozvaděči vč.okolních propojů jednofázový jistič 10A/1/B, kabel CYKY 1,5mm 8 ks 338 Kč 2 704 Kč 118 Kč 944 Kč 456 Kč 3 648 Kč
ele 112 zapojení jednofázového jističe 16A v rozvaděči vč.okolních propojů jednofázový jistič 16A/1/B, kabel CYKY 2,5mm 11 ks 338 Kč 3 718 Kč 113 Kč 1 243 Kč 451 Kč 4 961 Kč
ele 113 zapojení třífázového jističe 3x 16A v rozvaděči vč.okolních propojů třífázový jistič 16A/3/B, kabel CYKY 2,5mm 1 ks 709 Kč 709 Kč 420 Kč 420 Kč 1 129 Kč 1 129 Kč
ele 114 zapojení třífázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů třífázový proudový chránič 40/4/003 2 ks 600 Kč 1 200 Kč 1 518 Kč 3 036 Kč 2 118 Kč 4 236 Kč
ele 115 montáž třífázové propojovací lišty v rozvaděči propojovací lišta Z-GV-16/3P-3TE 1 ks 515 Kč 515 Kč 494 Kč 494 Kč 1 009 Kč 1 009 Kč
ele 116 popis rozvaděče (položka neobsahuje materiál) 1 ks 896 Kč 896 Kč 896 Kč 896 Kč
ele 117 osazení a zapojení jednopólového vypínače (č.1) vypínač jednopólový komplet č.1 (průměrná orientační cena) 2 ks 135 Kč 270 Kč 138 Kč 276 Kč 273 Kč 546 Kč
ele 118 osazení a zapojení vypínače (č.5) vypinač lustrový komplet č.5 (průměrná orientační cena) 1 ks 187 Kč 187 Kč 184 Kč 184 Kč 371 Kč 371 Kč
ele 119 osazení a zapojení schodišťového přepínače (č.6) přepinač schodišťový komplet č.6 (průměrná orientační cena) 2 ks 144 Kč 288 Kč 150 Kč 300 Kč 294 Kč 588 Kč
ele 120 osazení a zapojení křížového přepínače (č.7) přepínač křížový č.7 10A/250V (průměrná orientační cena) 1 ks 161 Kč 161 Kč 150 Kč 150 Kč 311 Kč 311 Kč
ele 121 osazení a zapojení zásuvky 230V zásuvka (průměrná orientační cena) 21 ks 161 Kč 3 381 Kč 104 Kč 2 184 Kč 265 Kč 5 565 Kč
ele 122 osazení a zapojení zásuvky TV+SAT zásuvka TV+SAT koncová (průměrná orientační cena) 5 ks 221 Kč 1 105 Kč 299 Kč 1 495 Kč 520 Kč 2 600 Kč
ele 123 osazení a zapojení zásuvky PC zásuvka datová 2x RJ45 včetně konektorů (průměrná orientační cena) 5 ks 262 Kč 1 310 Kč 276 Kč 1 380 Kč 538 Kč 2 690 Kč
ele 124 montáž rámečku jednonásobného rámeček jednonásobný (průměrná orientační cena) 15 ks 18 Kč 270 Kč 21 Kč 315 Kč 39 Kč 585 Kč
ele 125 montáž rámečku dvojnásobného rámeček dvojnásobný (průměrná orientační cena) 7 ks 18 Kč 126 Kč 41 Kč 287 Kč 59 Kč 413 Kč
ele 126 montáž rámečku třínásobného rámeček trojnásobný (průměrná orientační cena) 5 ks 26 Kč 130 Kč 52 Kč 260 Kč 78 Kč 390 Kč
ele 127 revize elektroinstalace přízemního domu (do 100m2) (položka neobsahuje materiál) ks 5 789 Kč 0 Kč 5 789 Kč 0 Kč
Elektrikářské práce celkem 56 325 Kč 26 402 Kč 82 727 Kč

Kominické práce

kom Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
kom 128 vyvložkování komínu pro kondenzační kotel - koncetrické plastové potrubí koncetrické plastové potrubí (DN80/125) 10 mb 1 392 Kč 13 920 Kč 1 150 Kč 11 500 Kč 2 542 Kč 25 420 Kč
kom 129 montáž odkouření pro plynový kondenzační kotel (od kotle ke komínu) sada odkouření pro kondenzační kotel (průměrná orientační cena) - dle délky a typu kotle 1 kpl 3 975 Kč 3 975 Kč 2 300 Kč 2 300 Kč 6 275 Kč 6 275 Kč
kom 130 revize komínu (položka neobsahuje materiál) 1 ks 2 988 Kč 2 988 Kč 2 988 Kč 2 988 Kč
Kominické práce celkem 20 883 Kč 13 800 Kč 34 683 Kč

Obkladačské práce

obk Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
obk 131 penetrace podkladu na podlaze pod samonivelační stěrku penetrace mapei 5 m2 26 Kč 130 Kč 20 Kč 100 Kč 46 Kč 230 Kč
obk 132 vyrovnání podkladu na podlaze samonivelační stěrkou do 6mm (položka neobsahuje materiál) 5 m2 221 Kč 1 105 Kč 221 Kč 1 105 Kč
obk 133 (položka neobsahuje práci) samonivelační stěrka (průměrná orientační cena) 50 kg 23 Kč 1 150 Kč 23 Kč 1 150 Kč
obk 134 vyrovnání podkladu na stěně lepidlem (do 5mm) cementové lepidlo 21 m2 229 Kč 4 809 Kč 33 Kč 693 Kč 262 Kč 5 502 Kč
obk 135 aplikace tekuté hydroizolace (2 vrstvy) hydroizolace MAPEI 10 m2 144 Kč 1 440 Kč 235 Kč 2 350 Kč 379 Kč 3 790 Kč
obk 136 aplikace rohové hydroizolační pásky těsnicí rohová páska MAPEi 10 mb 86 Kč 860 Kč 37 Kč 370 Kč 123 Kč 1 230 Kč
obk 137 penetrace podkladu pro obklady penetrace sokrat 21 m2 26 Kč 546 Kč 7 Kč 147 Kč 33 Kč 693 Kč
obk 138 Montáž keramického obkladu vč. spárování (300x600mm) flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei 21 m2 920 Kč 19 320 Kč 59 Kč 1 239 Kč 979 Kč 20 559 Kč
obk 139 (položka neobsahuje práci) keramický obklad - množství včetně prořezu (průměrná orientační cena) 23 m2 460 Kč 10 580 Kč 460 Kč 10 580 Kč
obk 140 penetrace podkladu pro dlažby penetrace sokrat 5 m2 26 Kč 130 Kč 7 Kč 35 Kč 33 Kč 165 Kč
obk 141 pokládka keramické dlažby vč. spárování (600x600 mm) flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei 5 m2 886 Kč 4 430 Kč 57 Kč 285 Kč 943 Kč 4 715 Kč
obk 142 (položka neobsahuje práci) keramická dlažba - množství včetně prořezu (průměrná orientační cena) 5 m2 460 Kč 2 300 Kč 460 Kč 2 300 Kč
obk 143 vykroužení otvoru v obkladu (položka neobsahuje materiál) 15 ks 119 Kč 1 785 Kč 119 Kč 1 785 Kč
obk 144 aplikace silikonu silikon 36 mb 34 Kč 1 224 Kč 7 Kč 252 Kč 41 Kč 1 476 Kč
obk 145 uchycení obkladu na magnety (revizní otvor) magnety pro obklad Haco MPO UNI 1 ks 634 Kč 634 Kč 172 Kč 172 Kč 806 Kč 806 Kč
Obkladačské práce celkem 36 413 Kč 19 673 Kč 56 086 Kč

Podlahářské práce

pod Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
pod 146 pohrabání a uválcování stávajícího podkladního škvárového podsypu (položka neobsahuje materiál) 46 m2 110 Kč 5 060 Kč 110 Kč 5 060 Kč
pod 147 nalepení obvodového dilatačního mirelonového pásku dilatační pás bez fólie tl. 5x100 mm 44 mb 26 Kč 1 144 Kč 7 Kč 308 Kč 33 Kč 1 452 Kč
pod 148 vyrovnání podkladu podsypem pro fermacell (do 50mm) (položka neobsahuje materiál) 46 m2 119 Kč 5 474 Kč 119 Kč 5 474 Kč
pod 149 (položka neobsahuje práci) speciálně sušený minerální granulát s ostrohranou strukturou 408 kg 17 Kč 6 936 Kč 17 Kč 6 936 Kč
pod 150 montáž podlahové systémové desky fermacell podlahový dílec fermacell E25 (2×12,5) vč. prořezu 10% + lepidlo + šrouby 46 m2 423 Kč 19 458 Kč 658 Kč 30 268 Kč 1 081 Kč 49 726 Kč
pod 151 pokládka třívrstvé dřevěné podlahy - lepení (standard formát) PU lepidlo 46 m2 414 Kč 19 044 Kč 114 Kč 5 244 Kč 528 Kč 24 288 Kč
pod 152 (položka neobsahuje práci) třívrstvá dřevěná podlaha - prkna - dekor prkna (průměrná orientační cena) 52 m2 1 035 Kč 53 820 Kč 1 035 Kč 53 820 Kč
pod 153 montáž soklové lišty dřevěné lepidlo mamut 46 mb 86 Kč 3 956 Kč 7 Kč 322 Kč 93 Kč 4 278 Kč
pod 154 (položka neobsahuje práci) dřevěná lišta vč. prořezu (průměrná orientační cena) 49 mb 92 Kč 4 508 Kč 92 Kč 4 508 Kč
pod 155 montáž přechodové lišty mezi dveře lepidlo mamut 2 ks 135 Kč 270 Kč 13 Kč 26 Kč 148 Kč 296 Kč
pod 156 (položka neobsahuje práci) přechodová lišta 90cm (průměrná orientační cena) 2 ks 138 Kč 276 Kč 138 Kč 276 Kč
Podlahářské práce celkem 54 406 Kč 101 708 Kč 156 114 Kč

Ostatní

ost Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ost 157 montáž hromosvodu (orientační cena) materiál pro hromosvod (průměrná orientační cena) 1 kpl 14 463 Kč 14 463 Kč 5 750 Kč 5 750 Kč 20 213 Kč 20 213 Kč
ost 158 montáž okna do 2m2 (orientační cena) okno do 2m2 (průměrná orientační cena) 4 ks 2 169 Kč 8 676 Kč 11 500 Kč 46 000 Kč 13 669 Kč 54 676 Kč
Ostatní celkem 23 139 Kč 51 750 Kč 74 889 Kč

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do přízemí / bez výtahu
(11,73 tun × 920 Kč)
10 792 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi
(26 nákupů a závozů × 1 300 Kč)
33 800 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(3,07 tun × 2 060 Kč)
560 Kč za odnos + 1 500 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
6 324 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z přízemí / bez výtahu
(2,18 tun × 3 560 Kč)
760 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
7 761 Kč
mimostaveništní doprava osob
13 profesí × 2 000 Kč
26 000 Kč
parkování
(0 dnů × 0 Kč)
0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem)
(5 % z ceny práce a materiálu celkem)
47 173 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací)
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)
0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad)
(1,5 % z ceny práce celkem)
7 073 Kč