logo
Název rozpočtu: Rekonstrukce bytu, Rybná 123

Demontáže a bourací práce

dem Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
dem 1 demontáž vany klasické vč. vybourání pobezdívky (položka neobsahuje materiál) 1 ks 883 Kč 883 Kč 883 Kč 883 Kč
dem 2 demontáž WC kombi (položka neobsahuje materiál) 1 ks 350 Kč 350 Kč 350 Kč 350 Kč
dem 3 demontáž umyvadla (položka neobsahuje materiál) 1 ks 334 Kč 334 Kč 334 Kč 334 Kč
dem 4 demontáž staré vodoinstalace a odpadů (položka neobsahuje materiál) 1 kpl 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč 2 259 Kč
dem 5 odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu (položka neobsahuje materiál) 11 m2 113 Kč 1 243 Kč 113 Kč 1 243 Kč
dem 6 odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu (položka neobsahuje materiál) 5 m2 122 Kč 610 Kč 122 Kč 610 Kč
dem 7 bourání zděné příčky tl.100mm (duté cihly) (položka neobsahuje materiál) 12 m2 135 Kč 1 620 Kč 135 Kč 1 620 Kč
Demontáže a bourací práce celkem 7 299 Kč 0 Kč 7 299 Kč

Zednické práce

zed Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
zed 8 zdění z tvárnice ytong tl. 100mm (bez natažení lepidlem) tvárnice ytong tl. 100mm, lepidlo 22 m2 491 Kč 10 802 Kč 501 Kč 11 022 Kč 992 Kč 21 824 Kč
zed 9 ukotvení ytongové příčky ke stěně plochá kotva + hmoždinka 28 ks 38 Kč 1 064 Kč 10 Kč 280 Kč 48 Kč 1 344 Kč
zed 10 uložení ytongového překladu nenosný překlad ytong (100x249x1250mm) 5 ks 187 Kč 935 Kč 570 Kč 2 850 Kč 757 Kč 3 785 Kč
zed 11 ukotvení a dilatace příčky pod stropem montážní pěnou polyuretanová pěna 7 mb 67 Kč 469 Kč 7 Kč 49 Kč 74 Kč 518 Kč
zed 12 hrubé zahození drážky na stěně matlou (do šíře 30mm, do hl.30mm) malta 61 mb 54 Kč 3 294 Kč 20 Kč 1 220 Kč 74 Kč 4 514 Kč
zed 13 vybetonování drážky v podlaze (do šíře 30mm, do hl.30mm) beton 38 mb 41 Kč 1 558 Kč 18 Kč 684 Kč 59 Kč 2 242 Kč
zed 14 penetrace podkladu stěny pod štuk penetrace sokrat 202 m2 21 Kč 4 242 Kč 7 Kč 1 414 Kč 28 Kč 5 656 Kč
zed 15 štukování stěny kýblovým štukem (1 vrstva) keraštuk 202 m2 187 Kč 37 774 Kč 51 Kč 10 302 Kč 238 Kč 48 076 Kč
zed 16 broušení nového štuku na stěně (položka neobsahuje materiál) 202 m2 14 Kč 2 828 Kč 14 Kč 2 828 Kč
zed 17 penetrace podkladu stropu pod štuk penetrace sokrat 58 m2 32 Kč 1 856 Kč 7 Kč 406 Kč 39 Kč 2 262 Kč
zed 18 broušení nového štuku na stropě (položka neobsahuje materiál) 58 m2 17 Kč 986 Kč 17 Kč 986 Kč
Zednické práce celkem 65 808 Kč 28 227 Kč 94 035 Kč

Sádrokartonářské práce

sád Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
sád 19 podhled rovný (1x záklop 12,5mm, bez izolace) deska RB 12,5mm, profily. kotvící prvky, tmely 5 m2 460 Kč 2 300 Kč 260 Kč 1 300 Kč 720 Kč 3 600 Kč
sád 20 (položka neobsahuje práci) příplatek za impregnovanou desku proti vodě tl. 12,5mm 5 m2 45 Kč 225 Kč 45 Kč 225 Kč
sád 21 aplikace akrylátu akrylát bílý 6 mb 21 Kč 126 Kč 4 Kč 24 Kč 25 Kč 150 Kč
Sádrokartonářské práce celkem 2 426 Kč 1 549 Kč 3 975 Kč

Instalatérské práce

ins Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ins 22 montáž nástěnky PPR pro rohový ventil (ve zdi vč. sádrování) nástěnka ppr - vnitřní závit, sádra 2 ks 250 Kč 500 Kč 87 Kč 174 Kč 337 Kč 674 Kč
ins 23 uložení odpadní trubky PP-HT s hrdlem, pr.50mm trubka HT 50 4 mb 87 Kč 348 Kč 45 Kč 180 Kč 132 Kč 528 Kč
ins 24 montáž kolena PP-HT, pr.50mm koleno HT 50 6 ks 65 Kč 390 Kč 19 Kč 114 Kč 84 Kč 504 Kč
ins 25 montáž zátky PP-HT pr.50mm zátka HT 50 1 ks 19 Kč 19 Kč 13 Kč 13 Kč 32 Kč 32 Kč
ins 26 tlaková zlouška vodovodního potrubí včetně vypracování dokumentu o tlakové zkoušce (položka neobsahuje materiál) 1 ks 1 282 Kč 1 282 Kč 1 282 Kč 1 282 Kč
ins 27 montáž rohového ventilu standard rohový ventil standard 1 ks 100 Kč 100 Kč 173 Kč 173 Kč 273 Kč 273 Kč
ins 28 montáž rohového ventilu kombinovaného (pro myčku) rohový ventil kombinovný 1 ks 100 Kč 100 Kč 288 Kč 288 Kč 388 Kč 388 Kč
Instalatérské práce celkem 2 739 Kč 942 Kč 3 681 Kč

Topenářské práce

top Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
top 29 přikotvení a zapojení deskového otopného tělesa na zeď deskový radiátor (průměrná orientační cena) 5 ks 1 315 Kč 6 575 Kč 2 875 Kč 14 375 Kč 4 190 Kč 20 950 Kč
top 30 montáž termostatické hlavice termostatická radiátorová hlavice (průměrná orientační cena) 5 ks 79 Kč 395 Kč 173 Kč 865 Kč 252 Kč 1 260 Kč
top 31 vypuštění topného okruhu (položka neobsahuje materiál) 2 ks 492 Kč 984 Kč 492 Kč 984 Kč
top 32 napuštění topného okruhu (položka neobsahuje materiál) 2 ks 492 Kč 984 Kč 492 Kč 984 Kč
top 33 odvzdušnění topného okruhu (položka neobsahuje materiál) 2 ks 686 Kč 1 372 Kč 686 Kč 1 372 Kč
Topenářské práce celkem 10 310 Kč 15 240 Kč 25 550 Kč

Plynařské práce

ply Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
ply 34 sekání drážky v cihle (do šíře 50mm, do hl.50mm) (položka neobsahuje materiál) 5 mb 94 Kč 470 Kč 94 Kč 470 Kč
ply 35 usazení měděné trubky pr. 22mm měděná trubka 22x1,5mm 5 mb 149 Kč 745 Kč 159 Kč 795 Kč 308 Kč 1 540 Kč
ply 36 montáž lisovacího měděného kolena pr. 22mm měděné lisovací koleno pr. 22mm 7 ks 199 Kč 1 393 Kč 152 Kč 1 064 Kč 351 Kč 2 457 Kč
ply 37 izolace mirelon tl. trubky 22mm izolace mirelon - tubex 22 x 6mm 5 mb 18 Kč 90 Kč 13 Kč 65 Kč 31 Kč 155 Kč
ply 38 montáž ocelové chráničky včetně stáhnutí nylonovými pásky ocelový L profil 20x20x3mm + nylonové pásky 5 mb 111 Kč 555 Kč 58 Kč 290 Kč 169 Kč 845 Kč
ply 39 tlaková zlouška plynového potrubí včetně vypracování dokumentu o tlakové zkoušce (položka neobsahuje materiál) 1 ks 1 282 Kč 1 282 Kč 1 282 Kč 1 282 Kč
ply 40 revize plynového rozvodu (byt) (položka neobsahuje materiál) 1 ks 5 940 Kč 5 940 Kč 5 940 Kč 5 940 Kč
Plynařské práce celkem 10 475 Kč 2 214 Kč 12 689 Kč

Vzduchotechnické práce

vzt Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
vzt 41 klempířské napojení na stávající vzduchotechnickou stoupačku drobný spojovací a těsnící materiál + plech 3 ks 929 Kč 2 787 Kč 127 Kč 381 Kč 1 056 Kč 3 168 Kč
vzt 42 rozvody vzduchotechniky kulatým potrubím (wc) kulaté potrubí REFAX včetně tvarovek a spojovací pásky o průměru 100 mm 2 mb 280 Kč 560 Kč 506 Kč 1 012 Kč 786 Kč 1 572 Kč
vzt 43 rozvody vzduchotechniky kulatým potrubím (koupelna) kulaté potrubí REFAX včetně tvarovek a spojovací pásky o průměru 100 mm 2 mb 280 Kč 560 Kč 506 Kč 1 012 Kč 786 Kč 1 572 Kč
vzt 44 rozvody vzduchotechniky kulatým potrubím (kuchyně - digestoř) kulaté potrubí REFAX včetně tvarovek a spojovací pásky o průměru 150 mm 2 mb 280 Kč 560 Kč 380 Kč 760 Kč 660 Kč 1 320 Kč
vzt 45 montáž axiálního ventilátoru (nástěnný, stropní) axiální ventilátor (průměrná orientační cena) 2 ks 372 Kč 744 Kč 460 Kč 920 Kč 832 Kč 1 664 Kč
vzt 46 montáž zpětné klapky plechové plechová zpětná klapka o průměru 100mm + objímky (průměrná orientační cena) 2 ks 168 Kč 336 Kč 288 Kč 576 Kč 456 Kč 912 Kč
Vzduchotechnické práce celkem 5 547 Kč 4 661 Kč 10 208 Kč

Kominické práce

kom Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
kom 47 vyvložkování komínu pro kondenzační kotel - koncetrické plastové potrubí koncetrické plastové potrubí (DN80/125) 10 mb 1 301 Kč 13 010 Kč 1 150 Kč 11 500 Kč 2 451 Kč 24 510 Kč
kom 48 montáž odkouření pro plynový kondenzační kotel (od kotle ke komínu) sada odkouření pro kondenzační kotel (průměrná orientační cena) - dle délky a typu kotle 1 kpl 3 713 Kč 3 713 Kč 2 300 Kč 2 300 Kč 6 013 Kč 6 013 Kč
kom 49 revize komínu (položka neobsahuje materiál) 1 ks 2 786 Kč 2 786 Kč 2 786 Kč 2 786 Kč
Kominické práce celkem 19 509 Kč 13 800 Kč 33 309 Kč

Obkladačské práce

obk Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
obk 50 penetrace podkladu na podlaze pod samonivelační stěrku penetrace mapei 5 m2 21 Kč 105 Kč 20 Kč 100 Kč 41 Kč 205 Kč
obk 51 vyrovnání podkladu na podlaze samonivelační stěrkou do 6mm (položka neobsahuje materiál) 5 m2 203 Kč 1 015 Kč 203 Kč 1 015 Kč
obk 52 (položka neobsahuje práci) samonivelační stěrka (průměrná orientační cena) 50 kg 23 Kč 1 150 Kč 23 Kč 1 150 Kč
obk 53 vyrovnání podkladu na stěně lepidlem (do 5mm) cementové lepidlo 22 m2 212 Kč 4 664 Kč 33 Kč 726 Kč 245 Kč 5 390 Kč
obk 54 aplikace tekuté hydroizolace (2 vrstvy) hydroizolace MAPEI 10 m2 135 Kč 1 350 Kč 235 Kč 2 350 Kč 370 Kč 3 700 Kč
obk 55 aplikace rohové hydroizolační pásky těsnicí rohová páska MAPEi 10 mb 77 Kč 770 Kč 37 Kč 370 Kč 114 Kč 1 140 Kč
obk 56 penetrace podkladu pro obklady penetrace sokrat 22 m2 21 Kč 462 Kč 7 Kč 154 Kč 28 Kč 616 Kč
obk 57 Montáž keramického obkladu vč. spárování (300x600mm) flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei 22 m2 862 Kč 18 964 Kč 59 Kč 1 298 Kč 921 Kč 20 262 Kč
obk 58 (položka neobsahuje práci) keramický obklad - množství včetně prořezu (průměrná orientační cena) 25 m2 460 Kč 11 500 Kč 460 Kč 11 500 Kč
obk 59 penetrace podkladu pro dlažby penetrace sokrat 5 m2 21 Kč 105 Kč 7 Kč 35 Kč 28 Kč 140 Kč
obk 60 pokládka keramické dlažby vč. spárování (600x600 mm) flexibilní lepidlo knauf, spárovací hmota mapei 5 m2 828 Kč 4 140 Kč 57 Kč 285 Kč 885 Kč 4 425 Kč
obk 61 (položka neobsahuje práci) keramická dlažba - množství včetně prořezu (průměrná orientační cena) 5 m2 460 Kč 2 300 Kč 460 Kč 2 300 Kč
obk 62 vykroužení otvoru v obkladu (položka neobsahuje materiál) 15 ks 111 Kč 1 665 Kč 111 Kč 1 665 Kč
obk 63 aplikace silikonu silikon 38 mb 34 Kč 1 292 Kč 7 Kč 266 Kč 41 Kč 1 558 Kč
obk 64 uchycení obkladu na magnety (revizní otvor) magnety pro obklad Haco MPO UNI 1 ks 592 Kč 592 Kč 172 Kč 172 Kč 764 Kč 764 Kč
Obkladačské práce celkem 35 124 Kč 20 706 Kč 55 830 Kč

Malířské práce

mal Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
mal 65 zakrývání fólií s olepením fólie, papírová páska šíře 50mm 42 m2 26 Kč 1 092 Kč 6 Kč 252 Kč 32 Kč 1 344 Kč
mal 66 penetrace stěny válečkem (1 vrstva) penetrace sokrat 202 m2 21 Kč 4 242 Kč 7 Kč 1 414 Kč 28 Kč 5 656 Kč
mal 67 penetrace stropu válečkem (1 vrstva) penetrace sokrat 63 m2 32 Kč 2 016 Kč 7 Kč 441 Kč 39 Kč 2 457 Kč
mal 68 malba stěny válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva) primalex plus 202 m2 38 Kč 7 676 Kč 18 Kč 3 636 Kč 56 Kč 11 312 Kč
mal 69 malba stropu válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva) primalex plus 63 m2 46 Kč 2 898 Kč 18 Kč 1 134 Kč 64 Kč 4 032 Kč
Malířské práce celkem 17 924 Kč 6 877 Kč 24 801 Kč

Podlahářské práce

pod Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
pod 70 strojní zbroušení podkladu na podlaze pod samonivelační stěrku brusivo 58 m2 79 Kč 4 582 Kč 13 Kč 754 Kč 92 Kč 5 336 Kč
pod 71 vyrovnání podkladu na podlaze samonivelační stěrkou do 10mm (položka neobsahuje materiál) 58 m2 206 Kč 11 948 Kč 206 Kč 11 948 Kč
pod 72 pokládka vinylové podlahy - lepení PU lepidlo 58 m2 358 Kč 20 764 Kč 114 Kč 6 612 Kč 472 Kč 27 376 Kč
pod 73 (položka neobsahuje práci) vinylová podlaha (průměrná orientační cena) 65 m2 575 Kč 37 375 Kč 575 Kč 37 375 Kč
pod 74 montáž soklové lišty vinylové lepidlo mamut 55 mb 81 Kč 4 455 Kč 7 Kč 385 Kč 88 Kč 4 840 Kč
pod 75 (položka neobsahuje práci) vinyl lišta vč. prořezu (průměrná orientační cena) 60 mb 69 Kč 4 140 Kč 69 Kč 4 140 Kč
pod 76 montáž přechodové lišty mezi dveře lepidlo mamut 2 ks 126 Kč 252 Kč 13 Kč 26 Kč 139 Kč 278 Kč
Podlahářské práce celkem 42 001 Kč 49 292 Kč 91 293 Kč

Truhlářské práce

tru Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
tru 77 montáž otevíravých jednokřídlých dveří plných včetně obložky jednokřídlé dveře otevíravé včetně obložky - plné (siko) (průměrná orientační cena) 5 ks 1 668 Kč 8 340 Kč 4 600 Kč 23 000 Kč 6 268 Kč 31 340 Kč
tru 78 montáž dveřního kování - standard kování standard - klíč dózický (průměrná orientační cena) 4 ks 364 Kč 1 456 Kč 460 Kč 1 840 Kč 824 Kč 3 296 Kč
tru 79 montáž dveřního kování - wc kování wc (průměrná orientační cena) 2 ks 364 Kč 728 Kč 460 Kč 920 Kč 824 Kč 1 648 Kč
Truhlářské práce celkem 10 524 Kč 25 760 Kč 36 284 Kč

Úklid

úkl Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
úkl 80 průběžný úklid společných prostor 1 patro mycí prostředky 10 ks 169 Kč 1 690 Kč 6 Kč 60 Kč 175 Kč 1 750 Kč
úkl 81 finální úklid bytu do obyvatelného stavu před předáním zakázky (mytí podlah, dveří, oken, nábytku, obkladů, sanity) mycí prostředky 63 m2 79 Kč 4 977 Kč 17 Kč 1 071 Kč 96 Kč 6 048 Kč
Úklid celkem 6 667 Kč 1 131 Kč 7 798 Kč

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do zvýšené přízemí / bez výtahu
(4,18 tun × 1 000 Kč)
4 180 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi
(24 nákupů a závozů × 1 250 Kč)
30 000 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z zvýšené přízemí / bez výtahu
(1,90 tun × 1 860 Kč)
460 Kč za odnos + 1 400 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
3 534 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z zvýšené přízemí / bez výtahu
(0,26 tun × 3 500 Kč)
700 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
910 Kč
mimostaveništní doprava osob
12 profesí × 2 000 Kč
24 000 Kč
parkování
(0 dnů × 0 Kč)
0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem)
(5 % z ceny práce a materiálu celkem)
20 338 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací)
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)
0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad)
(1,8 % z ceny práce celkem)
4 254 Kč