logo
Název rozpočtu: Podlaha, Jaroslav Barta

Podlahářské práce

pod Číslo položky Popis práce Popis materiáu Množství / mj Cena práce Cena materiálu Cena práce + materiálu
(mj) (celkem) (mj) (celkem) (mj) (celkem)
pod 1 nalepení obvodového dilatačního mirelonového pásku dilatační pás bez fólie tl. 5x100 mm 50 mb 26 Kč 1 300 Kč 7 Kč 350 Kč 33 Kč 1 650 Kč
pod 2 vyrovnání podkladu podsypem pro fermacell (do 50mm) (položka neobsahuje materiál) 55 m2 119 Kč 6 545 Kč 119 Kč 6 545 Kč
pod 3 (položka neobsahuje práci) speciálně sušený minerální granulát s ostrohranou strukturou 600 kg 17 Kč 10 200 Kč 17 Kč 10 200 Kč
pod 4 montáž podlahové systémové desky fermacell podlahový dílec fermacell E25 (2×12,5) vč. prořezu 10% + lepidlo + šrouby 55 m2 423 Kč 23 265 Kč 658 Kč 36 190 Kč 1 081 Kč 59 455 Kč
pod 5 pokládka třívrstvé dřevěné podlahy - lepení (formát parket) PU lepidlo 55 m2 499 Kč 27 445 Kč 114 Kč 6 270 Kč 613 Kč 33 715 Kč
pod 6 (položka neobsahuje práci) třívrstvá dřevěná podlaha - prkna - dekor vlisy (průměrná orientační cena) 60 m2 805 Kč 48 300 Kč 805 Kč 48 300 Kč
pod 7 montáž soklové lišty dřevěné lepidlo mamut 50 mb 86 Kč 4 300 Kč 7 Kč 350 Kč 93 Kč 4 650 Kč
pod 8 (položka neobsahuje práci) dřevěná lišta vč. prořezu (průměrná orientační cena) 60 mb 92 Kč 5 520 Kč 92 Kč 5 520 Kč
Podlahářské práce celkem 62 855 Kč 107 180 Kč 170 035 Kč

Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do 1. patro / bez výtahu
(2,78 tun × 1 200 Kč)
3 336 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi
(2 nákupů a závozů × 1 250 Kč)
2 500 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patro / bez výtahu
(0,00 tun × 1 920 Kč)
520 Kč za odnos + 1 400 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
0 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patro / bez výtahu
(0,22 tun × 3 600 Kč)
800 Kč za odnos + 2 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu
792 Kč
mimostaveništní doprava osob
1 profesí × 2 000 Kč
2 000 Kč
parkování
(0 dnů × 0 Kč)
0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem)
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)
0 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací)
(0 % z ceny práce a materiálu celkem)
0 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad)
(1,8 % z ceny práce celkem)
1 131 Kč