Stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí

Tento ceník koordinačních prací slouží jako nezávazná objednávka.
Nezdržujte se poptáváním a objednejte si jednoduše stavbyvedoucí u nás.

Položka Cena Jednotka Množství Celkem
CELKEM 0
Koordinace stavby
koordinace stavby do 100 tis Kč 8000 kpl 0
koordinace stavby do 200 tis Kč 14800 kpl 0
koordinace stavby do 300 tis Kč 22800 kpl 0
koordinace stavby do 400 tis Kč 29600 kpl 0
koordinace stavby do 500 tis Kč 36000 kpl 0
koordinace stavby do 600 tis Kč 42000 kpl 0
koordinace stavby do 700 tis Kč 47600 kpl 0
koordinace stavby do 800 tis Kč 52800 kpl 0
koordinace stavby do 900 tis Kč 57600 kpl 0
koordinace stavby do 1 mil Kč 62000 kpl 0
koordinace stavby do 1,5 mil Kč 75000 kpl 0
koordinace stavby do 2 mil Kč 80000 kpl 0
koordinace stavby do 2,5 mil Kč 90000 kpl 0
koordinace stavby do 3 mil Kč 96000 kpl 0
Technický dozor investora
dozor stavby do 100 tis Kč 5200 kpl 0
dozor stavby do 200 tis Kč 9620 kpl 0
dozor stavby do 300 tis Kč 14820 kpl 0
dozor stavby do 400 tis Kč 19240 kpl 0
dozor stavby do 500 tis Kč 23400 kpl 0
dozor stavby do 600 tis Kč 27300 kpl 0
dozor stavby do 700 tis Kč 30940 kpl 0
dozor stavby do 800 tis Kč 34320 kpl 0
dozor stavby do 900 tis Kč 37440 kpl 0
dozor stavby do 1 mil Kč 40300 kpl 0
dozor stavby do 1,5 mil Kč 48750 kpl 0
dozor stavby do 2 mil Kč 52000 kpl 0
dozor stavby do 2,5 mil Kč 58500 kpl 0
dozor stavby do 3 mil Kč 62400 kpl 0
Resetovat kalkulaci

Počítá se z celkové ceny díla (včetně materiálu)

 • KOORDINACE STEVBY obsahuje:
 • TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA obsahuje:
 • - vedení stavebního deníku
 • - kontrolu stavebního deníku zhotovitele
 • - zajištení a uspořádání zařízení stavenište
 • - kontrolu dodržování BOZP a PO na staveništích
 • - zajištení dodržování BOZP a PO na staveništích
 • - kontrolu kvality provádených prací
 • - zodpovědnost za kvalitu prováděných prací
 • - kontrolu kvality používaného materiálu zhotovitelem
 • - zodpovědnost za použitý materiál
 • - pořízení fotodokumentace z kontrol
 • - pořízení fotodokumentace z procesu výstavby
 • - pořízení zápisu z kontrol
 • - koordinaci a komunikaci s technickým dozorem
 • - koordinaci projektu se stavbou
 • - zajištení kontrol a zkoušek průzkumu a kontrol stavby
 • - koordinaci zkoušek, průzkumu a kontrol stavby
 • - přípravu dokladové části pro kolaudaci
 • - kontrolu a kompletaci dokladové části pro kolaudaci