Stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí

Tento ceník koordinačních prací slouží jako nezávazná objednávka.
Nezdržujte se poptáváním a objednejte si jednoduše stavbyvedoucí u nás.

Položka Cena Jednotka Množství Celkem
CELKEM 0
Koordinace stavby
koordinace stavby do 100 tis Kč 9200 kpl 0
koordinace stavby do 200 tis Kč 17020 kpl 0
koordinace stavby do 300 tis Kč 26220 kpl 0
koordinace stavby do 400 tis Kč 34040 kpl 0
koordinace stavby do 500 tis Kč 41400 kpl 0
koordinace stavby do 600 tis Kč 48300 kpl 0
koordinace stavby do 700 tis Kč 54740 kpl 0
koordinace stavby do 800 tis Kč 60720 kpl 0
koordinace stavby do 900 tis Kč 66240 kpl 0
koordinace stavby do 1 mil Kč 71300 kpl 0
koordinace stavby do 1,5 mil Kč 86250 kpl 0
koordinace stavby do 2 mil Kč 92000 kpl 0
koordinace stavby do 2,5 mil Kč 103500 kpl 0
koordinace stavby do 3 mil Kč 110400 kpl 0
Technický dozor investora
dozor stavby do 100 tis Kč 5980 kpl 0
dozor stavby do 200 tis Kč 11063 kpl 0
dozor stavby do 300 tis Kč 17043 kpl 0
dozor stavby do 400 tis Kč 22126 kpl 0
dozor stavby do 500 tis Kč 26910 kpl 0
dozor stavby do 600 tis Kč 31395 kpl 0
dozor stavby do 700 tis Kč 35581 kpl 0
dozor stavby do 800 tis Kč 39468 kpl 0
dozor stavby do 900 tis Kč 43056 kpl 0
dozor stavby do 1 mil Kč 46345 kpl 0
dozor stavby do 1,5 mil Kč 56062 kpl 0
dozor stavby do 2 mil Kč 59800 kpl 0
dozor stavby do 2,5 mil Kč 67275 kpl 0
dozor stavby do 3 mil Kč 71760 kpl 0
Resetovat kalkulaci

Počítá se z celkové ceny díla (včetně materiálu)

 • KOORDINACE STEVBY obsahuje:
 • TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA obsahuje:
 • - vedení stavebního deníku
 • - kontrolu stavebního deníku zhotovitele
 • - zajištení a uspořádání zařízení stavenište
 • - kontrolu dodržování BOZP a PO na staveništích
 • - zajištení dodržování BOZP a PO na staveništích
 • - kontrolu kvality provádených prací
 • - zodpovědnost za kvalitu prováděných prací
 • - kontrolu kvality používaného materiálu zhotovitelem
 • - zodpovědnost za použitý materiál
 • - pořízení fotodokumentace z kontrol
 • - pořízení fotodokumentace z procesu výstavby
 • - pořízení zápisu z kontrol
 • - koordinaci a komunikaci s technickým dozorem
 • - koordinaci projektu se stavbou
 • - zajištení kontrol a zkoušek průzkumu a kontrol stavby
 • - koordinaci zkoušek, průzkumu a kontrol stavby
 • - přípravu dokladové části pro kolaudaci
 • - kontrolu a kompletaci dokladové části pro kolaudaci